Projektering med bygningsmodeller

Ny vejledning: Projektering med bygningsmodeller

Molio har kigget CAD-manualen fra 2008 efter i sømmene, og projektet har nu resulteret i en ny vejledning; Projektering med bygningsmodeller, som redegør for arbejdet med digitalt projektmateriale i form af bygningsmodeller og tegninger.

PRESSEMEDDELELSE

Byggeriet har udviklet sig meget de seneste 10 år, og digitale bygningsmodeller er blevet mere detaljerede, og bliver i langt højere grad anvendt aktivt både under projekteringen, i udførelsen og i driften af en bygning. Dette har betydet, at det har været nødvendigt at kigge CAD-manualen fra 2008 efter i sømmene. 

Byggebranchen har i lang tid ønsket en opdateret version af CAD-manualen, men da mange afsnit allerede er behandlet i andre Molio værktøjer, har Molio ikke valgt at lave en ny CAD-manual, men en ny vejledning i Projektering med bygningsmodeller, som nu er blevet publiceret.

De værktøjer der erstatter emner i CAD-manualen, er Molios CCS informationsniveauer, Konsistenskontrol af bygningsmodeller, CCS måleregler, Guide om BIM-objekter, Dokumenthåndtering, IFC-guide og Byggeriets begrebskatalog.

Emner erstattes i vejledning og øvrige værktøjer

Emnerne i vejledningen omfatter bygningsmodeller og deres anvendelse, samt koordinatsystemer, tegningsproduktion, udveksling og kontrol. 

– Indholdet i vejledningen erstatter de tilsvarende afsnit i bips CAD-manual 2008. De afsnit i CAD-manual, der ikke er med i vejledningen, er erstattet af andre værktøjer fra Molio, forklarer Molios udviklingschef Søren Spile, som suppleres af projektleder Jette Bakgaard Stolberg fra NIRAS:

– Det vi har haft mest fokus på i arbejdet med den nye vejledning, er at rydde op og fjerne alle de afsnit, som allerede er behandlet i andre Molio værktøjer samt at sikre, at det, som er tilbage, bliver opdateret til nutidens arbejdsmetodikker, siger hun. 

Uafhængig af særlig software

Udover sorteringen i emnerne i CAD-manualen var problematikken, at der flere steder i CAD-manualen var anvendt softwarespecifikke termer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt længere. Branchen anvender efterhånden langt flere forskellige softwarepakker til udarbejdelse af bygningsmodeller. For 10 år siden var der ikke et lige så stort udvalg af modelleringsprogrammer, som der er i dag. 

– Vi har arbejdet på ikke at være softwarespecifikke. I dag bruges der mange forskellige modelleringsværktøjer, der alle har softwarespecifikke termer, som ikke nødvendigvis er de samme. Derfor har vi været opmærksomme på at være software neutral i denne opdatering, forklarer Jette Bakgaard Stolberg.

Samspil med øvrige værktøjer

Det er tanken fremadrettet, at den nye vejledning sammen med de ovennævnte værktøjer udgør en manual for arbejdet med bygningsmodeller, der kan anvendes i samspil med Molios øvrige værktøjer såsom IKT-specifikationer og IKT-procesmanual.

– Mange har selv set det nødvendigt at supplere CAD-manualen efter deres eget behov. Men med den nye vejledning Projektering med bygningsmodeller er det blevet mere overskueligt, og elementerne i vejledningen passer nu sammen med de andre vejledninger og værktøjer, som gør alt mere strømlinet, fortæller Jette Bakgaard Stolberg.

Høring på tværs af branchen

Projektleder Jette Bakgaard Stolberg fra NIRAS er formand for Molio’s brugergruppe for CAD og bygningsmodel-området. Denne gruppe har gennem hele projektet været sparringspartner for arbejdsgruppen.

I forbindelse med den høring, der har været på vejledningen, har Molio modtaget høringskommentarer fra stort set alle aktørgrupper i branchen både rådgivere, bygherrer, entreprenører og arkitekter.

Vejledningen er tilgængelig for abonnenterne af Molios CAD og bygningsmodel-abonnement nu.

Læs mere om abonnementet her

Læs alle pressemeddelelser her

Tilmeld nyhedsmail