Ny Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019

Ny Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019

FRI har offentliggjort Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019 (YBA 19), der er en revideret udgave af Ydelsesbeskrivelse for Anlæg og Planlægning 2013.

Den nye YBA 19 er væsentlig udbygget for at tage højde for AB/ABR 18-regelsættets krav og ydelser. Ændringerne i YBA 19 er derfor ret omfattende for at synliggøre samarbejdet mellem parterne, og ikke mindst rådgiverens ydelser og leverancer.

Af samme årsag er rådgiverens "projektdokumentation" udbygget, på principielt samme måde, som det er sket i YBL 18.

Ydelser i Ydelsesbeskrivelse for Anlæg er naturligvis tilpasset de relevante ydelser for anlægsprojekter, men ydelser eller ansvar, der er identiske for byggeprojekter og for anlægsprojekter, er beskrevet ens i de 2 ydelsesbeskrivelser.

– Siden AB-udvalget færdiggjorde de nye AB-regler har rådgiverne arbejdet med at tilpasse ydelsesbeskrivelserne til de nye krav i ABR. Med ydelsesbeskrivelsen for Anlæg er der nye ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning, Byggeri & Landskab samt Anlæg. Nu ser vi frem til at disse anvendes aktivt for at understøtte hovedformålet med revisionen af AB-reglerne, herunder at kunne håndtere udviklingen i byggebranchen teknisk, kompentencefordelings- og procesmæssigt, samt fremme effektivisering og produktivitet, siger formand for FRI’s aftaleudvalg Peder Nielsen, SWECO Danmark.

Stor hjælp til anlægsbranchen

Der har deltaget rådgivere, som er specialister inden for de forskellige anlægstyper i håb om at favne bredest muligt.

En væsentlig nyhed er indarbejdelse af ledningskoordinering og ledningskoordinator, der jo er en væsentlig aktivitet og opgave i de fleste anlægsopgaver. Ledningskoordinering er beskrevet som en opgave uden for den projekterende rådgivers normale opgaver og er beskrevet som en tillægsydelse.

– Ydelsesbeskrivelserne vil være en stor hjælp for anlægsbranchen til at fastlægge rådgiverens ydelser. Og det bliver forhåbentligt en branchestandard og god praksis for hurtig og fælles forståelse af anlægsydelserne, siger formand for Infrastrukturudvalget Peter Hostrup Rasmussen, COWI.

Vejledning til brugerne

Sammen med ydelsesbeskrivelsen er der udarbejdet en vejledning til hjælp for brugere af ydelsesbeskrivelsen, dvs. både bygherre, rådgivere og entreprenører.

Vejledningen henviser generelt til YBL 18 og til de ændringer, der er indarbejdet i YBA 19. Herudover indeholder vejledningen en reference til relevante bestemmelser i AB-systemet med information om, hvordan disse er indarbejdet og tænkes anvendt i anlægsopgaver.

Find YBL 19 her