Indsigt: Byggeriets digitalisering handler om mennesker

Det Digitale Barometer

Molio har med undersøgelsen Digitalt Barometer 2018 målt trykket på digitaliseringen i byggeriet.

Vi er i øjeblikket i fuld gang med en ny 2020-undersøgelse, som følger op på udviklingen.

Det Digitale Barometer 2020

Vi målte i 2018 den digitale udvikling på tværs af hele byggeriets værdikæde.

Det gav et stærkt øjebliksbillede, som vi nu 2 år senere gerne vil følge op på med endnu en undersøgelse. Det kan give branchen et bud på om - og i givet fald hvordan - byggeriets virksomheder har rykket sig i de to år.

Resultaterne bliver både udgivet som en uddybende publikation og som et Molio Magasin i løbet af 2020.

Større åbenhed, mere dialog og samarbejde

Undersøgelsen, Det Digitale Barometer, giver et aktuelt billede af, hvad branchen selv opfatter som de største udfordringer, drivere og barrierer i forhold til den digitale transformation.

Resultaterne af 2018-undersøgelsen peger bl.a. på, at hvis vi skal drive en digital udvikling, skal vi samarbejde. Der er seks nøgleord, der kendetegner den retning, som byggesektoren bør bevæge sig i. Det handler om større åbenhed, dialog og samarbejde samt forståelse, accept og respekt for hinanden i hele byggeriets værdikæde.

Dette underbygges også af pionerer inden for digitalisering af byggeri verden over:

"The conclusion after implementing BIM to numerous agencies and projects, we have learned that it is not so much about technology but as importantly about people and changing traditional frameworks." - Lennart Andersson, Director of Virtual Design & Construction, LiRo Group i New York

Branchen besvarer spørgsmål

Det Digitale Barometer er sammensat af to undersøgelser - en kvalitativ interviewundersøgelse og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.

Hent uddrag af den kvalitative undersøgelse fra 2018

Hent uddrag af den kvantitative undersøgelse fra 2018

Molio Magasin tager afsæt i Det Digitale Barometer

Med Digitalt Barometer som afsæt fik Molio derudover udarbejdet et magasin i 2018, hvor resultaterne perspektivers i en række interviewartikler med pionerer fra branchen:

Se en kort beskrivelse af hovedartiklerne

Hent Molio Magasin (DK version)

Download Molio Magazine (UK version)

Digitalt barometer

Baggrunden for Digitalt Barometer

Molio har taget initiativ til at få lavet en omfattende undersøgelse af, hvilke barrierer og muligheder byggebranchen oplever i forbindelse med den digitale transformation.
Artikel

Digitaliseringssucces kræver ny kultur og andre kompetencer

Byggebranchen er traditionelt set baseret på en fysisk, rationel tankegang, der kan gøre det svært at se perspektivet i de digitale forretningsmuligheder. Men for at overleve som virksomhed i byggeriet er det nødvendigt at fremelske en ny kultur, hvor det rationelle fungerer side om side med eksperimenter, fejl og inspiration fra uventede kanter. Det kræver ikke blot en ny tankegang, men også
Artikel

Fra investering i pizzaer til digitalt byggeri

Den digitale startup, projektstyringsværktøjet Geniebelt, har i dag opnået stor succes i byggeriet ved at gøre besværlige processer nemmere med digitale løsninger. Iværksætteren Klaus Nyengaard, der fik Just Eat til at vokse fra 40 til 1.000 ansatte, fortæller her, hvorfor han med Geniebelt er gået ind i at investere i det digitale byggeri.