buildingSMART_generel_info
Fotokredit
buildingSMART International

Nyt tiltag fra Molio: buildingSMART boost

buildingSMART boost er en fælles betegnelse for fysiske tema-arrangementer og webinarer der sætter fokus på digitalisering af byggebranchen. buildingSMART boost er et nyt initiativ fra Molio, der repræsenterer buildingSMART i Danmark.

Arrangementerne har til formål at styrke byggebranchens digitale udvikling gennem dialog, erfaringsudveksling og videndeling, og herigennem øge produktivitets- og værdiskabelse.

Arrangementerne afholdes både i Øst- og Vestdanmark og giver nyeste viden og erfaringer om IFC, BCF, IDM, OpenBIM etc., samt overblik over igangværende buildingSMART-projekter, og hvordan de kan hjælpe dig.

buildingSMART boost kigger også på de næste udviklingszoner inden for BIM og Build 4.0. 

Se her hvordan buildingSMART kan give dig et boost

Behov for videndeling har aldrig været større 

Moderator på buildingSMART boost-aktiviteterne er Morten Graven Bilde, der til daglig arbejder som Associeret Partner og BIM-specialist hos JUUL | FROST Arkitekter. Han har bidraget til udvikling af konceptet:

– Med det nuværende digitale niveau i byggebranchen, nærmer vi os et punkt, hvor vi har mulighed for at basere produktionen på komplette digitale modeller frem for 2-dimensionelle tegninger, som traditionelt set har udgjort kontrakt- og arbejdsgrundlaget i byggeriet. Derfor har behovet for videndeling og udvikling af åbne standarder aldrig været større, siger Morten Graven Bilde, og fortsætter:

– Det verdensomspændende udviklings- og videndelingsnetværk buildingSMART er den helt rigtige platform til at booste udviklingen i Danmark.

Håkon Reisvang

Keynote på buildingSMART boost:

Håkon Reisvang

Håkon Reisvang er civilingeniør og indehaver af virksomheden i4 Technology.

Han arbejder som projektleder og digitaliseringskonsulent med fokus på implementering af industri 4.0 i byggebranchen. Ydermere udvikler han fremtidens intelligente digitale tvillingplatform i samarbejde med en amerikansk virksomhed.

I indlægget ”Teknologisk fremsyn for byggebranchen” forklarer han, hvilke konsekvenser den eksponentielle vækst i informationsteknologi vil have, hvordan nye teknologier og koncepter er forbundet i én model, og hvordan dette vil påvirke projektering, opførelse og drift af bygninger, med fokus på implementering i den digitale tvilling.

Det næste buildingSMART boost-arrangement afholdes 5. og 6. december under temaet "Mennesker, teknologi og flaskehalse".

Arrangementet er det samme begge dage, og du skal derfor kun tilmelde dig det ene af de to. Mere information, program og tilmelding kan findes her:

5. december kl. 12.00–16.00 i BLOX, København
6. december kl. 11.00–15.00 i NAVITAS, Aarhus

Gratis tillægs-webinarer

Op til hovedarrangementet buildingSMART boost inviterer vi til to gratis webinarer

  • Udnyt dine data – hands on-erfaringer med digital byggestyring
    1. november kl. 10.00–11.00

     
  • Formidl dine data – sæt de rigtige flueben i din Revit IFC-eksport
    15. november kl. 10.00–11.00