Pjecer om sekundær bebyggelse | Molio Byggedata

Pjecer om sekundær bebyggelse

Nyhed fra Byggedata: Den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om BR18 i kraft. Som en del af de nye ændringer var bl.a. en præcisering af sekundær bebyggelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt to nye pjecer, som omhandler kravene til opførelse af sekundær bebyggelse, eksempelvis garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, skure og lignende bygninger med et samlet areal på højst 50 m2.

De to pjecer med titlen "Sekundær bebyggelse - kræver det byggetilladelse?" henvender sig henholdsvis:

Til ejere af enfamilie-, dobbelt- og rækkehuse

Til ejere af sommerhuse

Byggedata_1130

Gå ikke glip af vigtig viden

Molio Byggedata er et professionelt søgeværktøj, der er dybt forankret i hele byggebranchen.
 

Det bruges af både projekterende rådgivere, bygherrer, konstruktører og mange andre, der har brug for at holde sig opdateret på lovområdet uden at spilde en masse tid på informationssøgning.
 

Byggedatas redaktion indsamler, sorterer, indarbejder og præsenterer al byggeriets lovstof og øvrige relevante dokumenter og publikationer. 
 

Se mere om Byggedata

 

Tilmeld dig nyheder fra Byggedata

Tilmeld nyhedsmail