Pressemeddelelser

Her kan du finde pressemeddelelser fra Molio.
Presseansvarlig Rikke Hyldig kan kontaktes på tlf.: 44 89 06 63 eller rc@molio.dk


 

24. februar 2020

Realdania giver støtte til fremme af digitalt byggeri

buildingSMART Danmark, der arbejder for at understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet, skal med støtte på 1 mio. kroner fra den filantropiske forening Realdania sikre dansk byggeri langt ind i den digitale fremtid.

Læs hele pressemeddelelsen

 

7. februar 2020

Nyt projekt sikrer kompetencer til bæredygtigt byggeri

Der er både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtigt byggeri, som er vigtige at fremme. Molio arbejder for at styrke udviklingen og udbredelsen af bæredygtighed i hele byggeriet, og har netop vundet et udbud på en række kurser i ”Vækstrettet Kompetenceudvikling” - et EU-støttet projekt i BYG FYN, som udvikler byggebranchens kompetencer inden for bl.a. bæredygtigt byggeri.

Læs hele pressemeddelelsen

 

22. januar 2020

Ny organisation sætter åbent samarbejde i byggeriet øverst på dagsordenen

Ved indgangen til 2020 får Danmark sit eget selvstændige buildingSMART chapter. Det danske chapter har til formål at ruste dansk byggeri til en i stigende grad international og digital fremtid.

Læs hele pressemeddelelsen

 

5. december 2019

Boligministeren: Almene boliger skal bygges og driftes digitalt

Nybyg i den almene sektor er en vigtig del af at skabe fremtidens socialt bæredygtige byer. I samme moment bør det almene også lede an i en øget digitalisering af byggebranchen og bygningsdrift, mener boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Læs hele pressemeddelelsen

 

22. november 2019

Vejviser til det nye AB-light-system

Ved mange mindre opgaver er AB Forenklet et naturligt valg, når de øvrige AB 18-vilkår findes for tunge som aftalegrundlag. Nu kan bogen AB Forenklet for praktikere hjælpe dig på rette spor i det nye AB-setup.

Læs hele pressemeddelelsen

 

14. november 2019

Nyt netværk med fokus på afsætning af byggeprodukter

HUSET Middelfart - der er en del af Molio - har i samarbejde med Processio etableret et nyt netværk for udstillere i Danmarks største byggeudstilling samt øvrige leverandører af byggeprodukter. Netværkets første møde blev afholdt 1. november 2019, hvor netværkets fremadrettede form og indhold var på dagsordenen sammen med dagens tema: Samspillet mellem den digitale og fysiske kundekontakt.

Læs hele pressemeddelelsen

 

28. oktober 2019

El-tegningsstandarder opdateret i samarbejde med Sikkerhedsbranchen

Molio har udgivet en opdateret version af tegningsstandarderne for el. Opdateringen sker i et samarbejde med Sikkerhedsbranchen, så de symboler, som før både eksisterede hos Molio og Sikkerhedsbranchen - og så forskellige ud - nu er blevet synkroniseret og ligger samlet.

Læs hele pressemeddelelsen

 

3. oktober 2019

Fremtidens digitale byggeri er i fokus på årets Molio Konference

Når Molio - Byggeriets Videnscenter den 5. november inviterer hele den danske byggebranche til sin årlige konference i HUSET i Middelfart, er det med fremtidens digitale byggeri i fokus.

Læs hele pressemeddelelsen

 

20. september 2019

Styrket dansk buildingSMART skal sikre tværfagligt og internationalt samarbejde i byggeriet

buildingSMART er en international organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet. Inden nytår skal der oprettes et dansk buildingSMART Chapter, som erstatning for det eksisterende nordiske Chapter. Som en del af processen inviterer Molio tirsdag d. 24. september til dialogmøde om buildingSMART.

Læs hele pressemeddelelsen

 

9. september 2019

Optimal opdeling af bygningsmodeller

En ny vejledning fra Molio hjælper fagfolk, der bruger BIM (Building Information Modelling) i projekteringen, med at træffe velovervejede beslutninger om den mest optimale måde at opdele bygningsmodeller på. Derved undgår man at omstrukturere eller opdele modellerne på ny i løbet af projekteringen, hvilket er både dyrt og tidskrævende.

Læs hele pressemeddelelsen

 

2. juli 2019

Manifest skal sikre mere fart på digitalisering af byggebranchen

Alle dele af byggebranchen skal opruste, når det gælder brug af ny teknologi og digitale løsninger, der kan lette det daglige arbejde og gøre bygninger og boliger bedre. En række centrale organisationer og virksomheder er nu klar med et ”Digitalt Manifest”, som beskriver, hvad der skal til for få hele branchen op i gear i forbindelse med digitalisering.

Læs hele pressemeddelelsen

 

25. juni 2019

Fald i nybyggeri giver plads til energirenovering

Nybyggeriet er faldende i Danmark, og samtidig indgås der flere grønne forlig på Christiansborg. Rådgiverne og den øvrige byggebranche bør derfor forberede sig på en ny bølge i byggeriet, som får fokus på energirenoveringer.

Læs hele pressemeddelelsen

 

18. juni 2019

buildingSMART skifter gear

Molio vil styrke det danske engagement i buildingSMART og arbejder nu målrettet frem mod en ny handlingsplan. Adm. direktør Christina Hvid sætter sig som mål at øge synlighed, forståelse og samarbejde om buildingSMART i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen

 

13. juni 2019

Grøn omstilling i byggeriet

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som starter i dag, er verdensmålene for bæredygtig udvikling det altoverskyggede tema. Bæredygtige processer og materialer er indiskutabelt fremtiden for byggeriet, og i fredags kunne Molio helt i tidens ånd udnævne 19 spritnye certificerede rådgivere i bæredygtighed.

Læs hele pressemeddelelsen

 

2. maj 2019

Byggeriet gør klar til Next Level af digitaliseringen

På tirsdag mødes den digitale fortrop på temamødet NEXT LEVEL, hvor de vil aftale initiativer, der kan øge byggeriets digitalisering.

Læs hele pressemeddelelsen

 

30. april 2019

Styrk fokus på Facility Management

Byggeriet og Facility Management (FM) er to sider af samme sag. Stille og roligt udviskes grænsefladerne. Det er derfor helt naturligt, at Molio – Byggeriets Videnscenter påtager sig opgaven at certificere den danske FM-branche med den til dato mest ambitiøse uddannelsesplan.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

26. april 2019

Bedre projekteringsledelse kan reducere fejl og mangler

Projekteringsledelse kan ifølge Molio blive et vitalt, selvstændigt og tværfagligt rådgiverområde. Projekteringsledelse vil bidrage til at reducere antallet af fejl og mangler, der ifølge Molio næsten altid opstår i byggeprojekters grænseflader.

Læs hele pressemeddelelsen

 

15. april 2019

Molio har store forventninger til samarbejde om svanemærket byggeri

Molios uddannelsessamarbejde om svanemærket byggeri har vind i sejlene, og interessen for miljømærkede byggerier er stærkt stigende i hele Norden. Det viser en ny statistik fra Nordisk Miljømærkning. Det skaber forventninger hos Molio til de kurser, som virksomheden udbyder i svanemærket byggeri.

Læs hele pressemeddelelsen

 

6. marts 2019

Molio skubber på miljømærket byggeri

Molio – Byggeriets Videnscenter har indgået et uddannelsessamarbejde med Miljømærkning Danmark. Aftalen omfatter kurser om svanemærket byggeri, og Molio tror på, at samarbejdet vil bidrage til at fremme det miljømærkede byggeri i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

29. januar 2019

Christina Hvid bliver ny adm. direktør i Molio

Christina Hvid tiltræder den 1. marts som ny administrerende direktør for Molio – Byggeriets Videnscenter. Christina Hvid bliver en af de centrale aktører, der med fokus på udvikling, digitalisering og effektivisering skal styrke dansk byggeris viden og konkurrenceevne.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

26. november 2018

Ny vejledning: Projektering med bygningsmodeller

Molio har kigget CAD-manualen fra 2008 efter i sømmene, og projektet har nu resulteret i en ny vejledning; Projektering med bygningsmodeller, som redegør for arbejdet med digitalt projektmateriale i form af bygningsmodeller og tegninger.

Læs hele pressemeddelelsen

 

30. oktober 2018

Genvej til byggeøkonomi

Der er brølende travlt i byggeriet, og derfor er der behov for at være ekstra skarp, når mange bolde holdes i luften samtidig. Det stiller øgede krav til bygge- og økonomistyring. På den baggrund har Molio – Byggeriets Videnscenter valgt at udbyde en koncentreret og kortere kompetencegivende uddannelse inden for byggeøkonomi.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

29. oktober 2018

Miljø – fra giftig jord til cirkulær økonomi

Der er opmærksomhed på miljøet i byggeriet. Branchen har travlt, og det betyder pres på miljøet, da en tredjedel af alt affald kan adresseres til bygninger og anlæg. Det tager branchen alvorligt, og derfor får miljøet et 360 graders eftersyn på Byggeriets Miljøkonference i Middelfart.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

9. oktober 2018

Er rådgiverne klædt på til mere ansvar?

Midt i en hæsblæsende højkonjunktur skal byggeriet vænne sig til nye regler og ansvarsforhold. Molio – Byggeriets Videnscenter frygter, at travlhed står i vejen for den nødvendige tilegnelse af de nye regler.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

20. august 2018

Kronik: Giv seniorerne adgang til den digitale verden

Kronik af Jørn Vibe Andreasen, adm. direktør i Molio

Læs hele pressemeddelelsen 

 

21. juni 2018

Hvor er de funktionsbaserede brandkrav på vej hen?

Der arbejdes på højtryk på alle de nye BR18-vejledninger om brandsikring, som kommer til at erstatte den tilgang til brandsikring af byggeri, som vi kender og anvender i dag. Alle ved, at det vil få konsekvenser for den enkelte byggesag, men branchen venter spændt på præcis hvilke konsekvenser det vil få.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

12. juni 2018

Kortlægning af drivere og barrierer for byggeriets digitalisering

Krav fra bygherrer er en vigtig driver for øget digitalisering i byggeriet. Omvendt er en af barriererne, at man på toplederniveau i mange virksomheder i byggeriet opfatter digitalisering som for stor en investering med for uklare gevinster. Det er bare et par af de indsigter, som en ny undersøgelse af byggeriets digitalisering stiller frem i dagens lys.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

25. maj 2018

Lederkonference: Digitalisering handler mere om mennesker end om teknologi

Molio - Byggeriets Videnscenter sætter fokus på det digitale byggeri. På en Lederkonference den 19. juni i det nye BLOX i København bliver der fulgt op på de muligheder og barrierer, som Molio afdækker i nye analyser. Konferencen henvender sig til ledere i byggeriet, der sidder med ansvaret for at træffe nogle af vigtigste beslutninger i forhold til byggeriets digitalisering. 

Læs hele pressemeddelelsen 

 

24. maj 2018

Byggeriets digitale udvikling følger fem spor

I de kommende år vil vi se Molio - Byggeriets Videnscenter gå i clinch med byggeriets digitalisering. Alle taler om det, og snart gør store dele af byggeriet også noget ved det. Molio har med undersøgelsen Digitalt Barometer, bidraget til et indblik i en række toplederes analyse og forventninger til de omvæltninger, der kommer til at ske.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

23. maj 2018

Kronik: Nu skal guldet samles op

Hvis digitaliseringen i byggeriet skal lykkes, skal vi anerkende hinandens kompetencer og samarbejde i endnu højere grad. Men er der det nødvendige fokus på direktionsgangen?, spørger direktøren for Byggeriets Videncenter.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

29. januar 2018

Bygherreuddannelse i Danmark giver udbytte – også i Grønland

Tre kommunale bygherrer i Grønland har styrket kompetencerne ved at deltage på Molios uddannelse Bygherrekompetencer i Danmark. Udover, at uddannelsen har bragt deltagerne videre i karrieren, så har kommunen, Kommuneqarfik Sermersooq, fået stort udbytte.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

30. oktober 2017

Mere klimatilpasning på dagsordenen

Vores klima er i forandring. Kraftigere storme, øget og mere intens nedbør, højere temperaturer og længere tørkeperioder. Klimaet har stor betydning for os alle og på den måde, vi skal indrette vores byer og boliger på i fremtiden. Alligevel er klimatilpasning et ret nyt område i byggebranchen.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

26. oktober 2017

Hvad skal drive digitaliseringen videre?

Hvad skal blive den nye løftestang for digitaliseringen i byggeriet, når IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri bortfalder? Branchen skal i fremtiden selv styre udviklingen, og vidensdeling bliver stadig vigtigere for fremdriften.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

16. oktober 2017

Udfordringer for fremtidens facadebyggeri

Der mangler viden om byggematerialers begrænsninger, når facader renoveres eller nybygges. Det giver risiko for både utætheder og brand siger to af landets førende eksperter Anders Vestergaard fra DBI og Tommy Bunch-Nielsen fra BUNCH BYGningsfysik.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

1. august 2017

"Bæredygtighed er rigtig god business"

Bæredygtighed er ikke blot en nødvendighed, men en selvfølge i vores hastigt voksende byer, mener direktør i BLOXHUB, Torben Klitgaard – en selvfølge som også er en rigtig god forretning. På konferencen ”Fremtidens bæredygtige byggeri” er Torben Klitgaard årets hovedtaler. Læs et interview med ham her.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

17. februar 2017

Wake-up-call til den danske bygge- og anlægsbranche

Et unødigt kompliceret aftalegrundlag kan meget vel være på vej til bygge- og anlægsbranchen - ikke bare i Danmark, men i hele EU. Storbritannien har sat fuld kraft på det fælleseuropæiske standardiseringsarbejde forud for BREXIT, og nu råber en af Danmarks førende kræfter på området, Gunnar Friborg, vagt i gevær.

Læs hele pressemeddelelsen 

 

8. februar 2017

FM skal skabe værdi for kernevirksomheden

Facilities Management er et område i rivende udvikling og et område med stor betydning for en virksomheds langsigtede totaløkonomi. Men der er brug for et kompetenceløft i branchen for at sikre FM-organisationer og virksomheder det bedst mulige beslutningsgrundlag og de mest hensigtsmæssige løsninger.

Læs hele pressemeddelelsen