101017_trae
Fotokredit
Foto: Colourbox

Træ mindsker klimabelastningen

Energiforbruget i nye bygninger er nu så lavt, at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig at isolere og tætne meget mere. Ny rapport peger på, at fokus i stedet skal flyttes over på indlejret energiforbrug og byggematerialer.

Nye bygninger er nu så energieffektive, at klimabelastningen er større fra byggematerialerne end den belastning, der følger af energiforbruget gennem driften. Hvis branchen fortsat skal forbedre sig, skal også byggematerialerne regnes med, mener branchen og forskere. Træ er et oplagt materialevalg til at nå målet.

Fokus på indlejret energiforbrug

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut, at energiforbrug og miljøpåvirkning fra produktion og udskiftning af byggematerialer nu er af samme størrelse som eller større end påvirkningen fra driften af bygningen i hele dens levetid.

- Vi har med god grund haft fokus på driftsenergiforbruget i lang tid. Men nu er energiforbruget så lavt, at vi er nødt til at få fokus på indlejret energiforbrug, hvis vi mener noget med vores miljøindsatser, siger rapportens ene forfatter, seniorforsker og ph.d. Harpa Birgisdottir.

Træ mindsker klimabelastningen

SBi belyser igennem beregninger på seks forskellige eksempelbygninger forholdet mellem energiforbruget til drift og de indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger. Resultatet viser, at der kan være et betydeligt potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af byggematerialers bæredygtighed, som også er SBi’s konklusion.

I den forbindelse bemærkes det hvor stor en indflydelse det har på beregningens udfald, at bygningen primært er baseret på træ.

Læs hele nyheden her.

Kilde: Træ.dk