Kortlægning af drivere og barrierer for byggeriets digitalisering

Krav fra bygherrer er en vigtig driver for øget digitalisering i byggeriet. Omvendt er en af barriererne, at man på toplederniveau i mange virksomheder i byggeriet opfatter digitalisering som for stor en investering med for uklare gevinster. Det er bare et par af de indsigter, som en ny undersøgelse af byggeriets digitalisering stiller frem i dagens lys.

PRESSEMEDDELELSE

Analysevirksomheden Seismonaut har udarbejdet et såkaldt Digitalt Barometer for Molio - Byggeriets Videnscenter. Heri kortlægges de udfordringer og muligheder, som byggeriet selv oplever i forbindelse med digitalisering. 

Digitalt Barometer er et øjebliksbillede af byggeriets arbejde med digitalisering, og det er et af de hidtil bedste bidrag til et ellers noget fragmenteret og modsætningsfyldt billede, der tegner sig af byggeriets digitalisering. Undersøgelsen er blandt andet baseret på et omfattende kvantitativt materiale og afdækker de udfordringer og muligheder, som branchen selv oplever. 

Svargruppen er domineret af bygherrer, deres rådgivere samt arkitekter og ingeniører. For dem er digitalisering en vigtig del af hverdagen i forbindelse med planlægning, økonomi, kalkulation, administration og design. Samlet set er det bygherren og dennes rådgiver, der er de mest ambitiøse. Det vil sige, at den del af byggeriets værdikæde, der efterspørger byggeriets ydelser faktisk har størst fokus på digitalisering.

- Det er jo en væsentlig driver, siger adm. direktør Jørn Vibe Andreasen, Molio og uddyber: - Det giver et godt udgangspunkt for øget digitalisering, at interessen er størst hos kunderne, og det er et stærkt incitament for byggeriets projekterende og udførende, at kunderne forventer, at de gør sig skarpe på digitale kompetencer.

Krav om digitale løsninger

Bygherrerne forventer i dag i helt overvejende grad, at der bliver arbejdet på digitale platforme. I nyt offentligt byggeri er der fx ingen vej uden om. Her stiller kunderne, bygherrerne, krav om digitale løsninger og digitalisering i 95 % af de offentlige nybyggerier. I bunden finder vi anlægsreparationer, hvor bygherrerne stiller krav om digitale løsninger i 76 % af tilfældene.

- Det viser, at selv i bunden af skalaen er der i dag forventninger om digitale kompetencer i et omfang, der tilsiger, at de projekterende og de udførende risikerer at diskvalificere sig selv, hvis de ikke formår at leve op til de digitale forventninger hos kunden, siger Jørn Vibe Andreasen.

Økonomien er og bliver vigtigst

Undersøgelsen viser, at byggeriet samlet set vurderer, at de største gevinster ved digitalisering skal findes i forhold til at øge kvaliteten, sikre mere effektive processer og internt og eksternt samarbejde. Og så giver digitalisering lavere omkostninger:

- Selvom der fortsat er lang vej til et tilfredsstillende niveau for digitalisering, så er det værd at bemærke, at 59 % af de adspurgte peger på bedre kvalitet og færre fejl som de umiddelbare gevinster, siger Jørn Vibe Andreasen.

Den største begejstring for digitalisering finder man hos mellemledere og faglige ledere, som i hverdagen har hands-on på de digitale processer. Hos toplederne erkender man også sit ansvar for de traditionelle ledelsesværdier som udbytte, omsætning, konkurrence og betalingsmodeller, der står i centrum.

- Det er vel ganske betryggende, at toplederne holder et skarpt øje med de økonomiske og konkurrencemæssige aspekter, og at de har fokus på de forhold, som her skal tackles på plads. Undersøgelsen peger videre på, at kultur, kompetencer, samarbejde, investering og standarder stadig er de områder, hvor der udpeges store forbedringspotentialer. Det er næsten halvdelen af de adspurgte, som stadig efterlyser en egentlig digital kultur i byggeriet, understreger Jørn Vibe Andreasen.

Lederkonference om digitalisering

Den 19. juni inviterer Molio som opfølgning på analyserne af den digitale status i byggeriet til lederkonference i BLOX, Dansk Arkitektur Center, i København. Her vil blandt andre den svensk-amerikanske BIM-ekspert, Lennart Andersson, sætte den digitale udfordring i internationalt perspektiv og pege på, at det bestemt ikke bare er i Danmark, vi skal arbejde med at skabe en digital kultur.

Læs mere om analysen Digitalt Barometer

Læs alle pressemeddelelser her

For mere information kontakt:
Jørn Vibe Andreasen, Adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter, Tlf.: 40 45 00 59

Tilmeld nyhedsmail