Jørn Vibe Andreasen

Kronik: Giv seniorerne adgang til den digitale verden

Det er seniorernes erfaring, der binder processerne i byggeriet sammen, derfor bør de inddrages i den digitale kultur. Det mener adm. direktør i Molio, Jørn Vibe

PRESSEMEDDELELSE

Det går så godt i byggeriet, at branchen over en bred kam efterspørger adgang til nye medarbejdere. Det problem har vi tidligere klaret ved forholdsvis enkelt at hente udenlandsk arbejdskraft. En anden mulighed er at udnytte de gode tider til at få flygtninge og kontanthjælpsmodtagerne med på vognen. Og så er der den mulighed at stjæle arbejdskraften fra hinanden, og det er i sidste ende næppe en holdbar løsning.

Faktum er dog, at vi skal forholde os til en helt nødvendig søgen efter flere hænder til branchen. Men presset omkring den arbejdskraftsintensive byggebranche bør også give anledning til at tænke i nye baner, kigge lidt indad og tænke på, hvad gevinsterne ved øger digitalisering betyder for forbrug af arbejdskraft.

Holde på medarbejderne 

Vi taler endnu ikke om robotter, som i stor skala kan overtage byggearbejdet, men om digitale processer og mere friktionsfrie arbejdsdelinger i den værdikæde, som kendetegner byggeri. Den begynder ved materialeproduktion, går over både bygherrens, arkitektens og ingeniørens digitale systemer og ender i 1:1 ude hos entreprenører og håndværkere. Det er velkendt stof, som det kun kan gå for langsomt med at implementeres til gavn for konkurrence, effektivitet og produktivitet. 

Men mangel på arbejdskraft handler ikke alene om at finde nye veje til ledige hænder - mennesker eller robotter! Det handler også om at holde på de medarbejdere, der allerede er i byggeriet. Først og fremmest de ældre, seniorerne, som vi nok glemmer lidt i en digitale kontekst. Det er en stor fejl, for de unge skal nok komme med på den digitale bølge, men vi skal undgå at tabe seniorerne. 

Spørgsmålet er derfor omvendt, om ikke branchen i langt højere grad skal have fokus på de dygtige og erfarne ældre medarbejdere med henblik på at sikre, at de får tilbudt digitale kompetencer, som kunne bidrage til at fastholde deres faglighed og viden i lidt flere år på byggepladserne. 

Snusfornuft 

Vi skal ikke gøre det sværere, end det er, for selvfølgelig kan vi ruste byggeriets seniorer til den digitale verden gennem målrettede kurser og uddannelser. Det handler nemlig i højere grad om dialog og samarbejde mere end digitale værktøjer, hvis vi skal få succes med digitalisering. 

Molio - Byggeriets Videnscenter har for nylig undersøgt status for den digitale implementering i byggeriet. Og her fremgår det meget klart, at der især er udfordringer i forhold til at sikre samarbejde via digitalisering og i forhold til at anvende digitale data. Det fremgår også klart af Molios undersøgelse, at der generelt efterspørges en digital kultur. 

I den forbindelse er det helt oplagt at se på seniorerne. Det er deres erfaringer og viden, som binder samarbejdet og processerne i byggeriet sammen. Derfor er der en god portion snusfornuft i at uddanne seniorerne og opbygge deres digitale kompetencer, der bør kunne bidrage til at skabe den digitale kultur, som efterspørges i alle led af byggeriets værdikæde. 

Derfor den opfordring - midt i branchernes kamp om at tiltrække de sidste ledige - til at kigge indad med fokus på at fastholde seniorerne ved at klæde dem på til den digitale omstilling.

Læs alle pressemeddelelser her