AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92

AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92


Du får solidt indblik i ændringerne i det nye i AB 18 ift. AB 92. Der er betydelige ændringer, der har stor betydning for byggeriet - og for dig.

Indhold og formål
 • Baggrunden for ændringerne.
 • Gennemgang af AB 18's nye struktur.
 • Overblik over ændringerne og deres konsekvenser.

  Og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Og endda til én der er med til at udforme det nye AB-system.

 

NB: Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i AB 18 ift. AB 92, så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede AB 18. Det gør du til gengæld på kurset Byggeriets Hverdagsjura.

Udbytte

Du får - som (ledende) tekniker - en stærkt øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Målgruppe og forudsætninger

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.
 

Underviser
Henrik Fausing
Henrik Fausing
Cand.jur., akademiingeniør
Baggrund

Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget har anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her.

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. 

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Vores kursister siger
 • "Vi fik en god gennemgang af de nye og ændrede forhold. Det var konstruktivt og i passende form."

 • "Der blev lavet fine paralleller til den virkelige verden i form af konkrete eksempler. Medlevende foredragsholder."

 • "Godt tilrettelagt, super underviser samt spændende referencer."

 • "Henrik Fausings viden er imponerende, ligesom hans evne til at komme med aktuelle eksempler."

 • "Henrik Fausing er meget kompetent omkring emnet, også når det bliver spurgt ind og der bliver gået i dybden."

 • "Hr. Fausing havde en tendens til at komme med eksempler på problemstillinger og hvordan de blev løst, samt så kunne han hver gang referere til aktuelle sager, hvilket gjorde det meget nemmere at forstå. Godt arbejde og virkelig højt niveau fra ham."

Henrik Fausing er en af de meget få, der har scoret de maksimale 5,0 ud af 5,0 mulige i evaluering fra deltagerne på kurset.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Program
08:30 - 09:00
Registrering - kaffe/te & morgenbrød
09:00 - 12:00
Indledning og undervisning

Indledning

 • Oversigt over det nye AB-kompleks

 • Samspillet imellem ABR 18 og AB 18 – Hvad skal en bygherre særligt være opmærksom på i relation til AB-komplekset ved valg af udbudsform, entrepriseform og samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenørrådgiver

 • Effektiv planlægning af tid og økonomi. Optimal forberedelse frem mod obligatorisk projektgennemgang.

 • Bygherrens mulighed for at rette direkte krav mod underentreprenører og leverandører

 • Regler om kvalitetssikring og granskning

 • Bygherrens anvisnings- og ændringsret – logbog over ændringer mht. økonomi og tid

 • Reglerne om betaling

 • Reglerne om tidsfristforlængelse og ansvarspådragende forsinkelse

 • Gennemgang af det nye tvisteløsningssystem

v/ Henrik Fausing
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
Undervisning fortsat
15:45 - 16:00
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer.