Almene Boliger. Renovering & nybyg 2019

Tid til evaluering – og valg af næste skridt
Almene boliger


Mød bl.a. boligminister Kaare Dybvad Bek og direktør Palle Adamsen fra Danmarks Almene Boliger på Molios årlige konference om renovering og nybyg i den almene sektor.

 

Formål og udbytte

Du får et stærkt bud på, hvad der bliver de primære indsatsområder i de kommende års renovering (og nybyg) af alment byggeri.

Indhold

Du møder en række af centrale aktører, som i et mix mellem cases, drøftelser og indlæg vil tage sætte fokus på de vigtigste temaer i den almene sektor lige nu:

Du får erfaringer og forventninger på områder som organisations- og samarbejdsformer, energi, indeklima, digitalisering, bæredygtighed, boligpolitik mv.

å den baggrund og med basis i samfundsmål, som FN’s verdensmål og den nye regerings boligpolitik, vil blive tegnet et billede af forventede fremtidige indsatsområder.

Konferencens hovedtemaer er:

Hvor skal vi hen?
Renovering og byggeri med udgangspunkt i FN’ verdensmål
Boligministeren: "Blandet by og flere almene boliger"

Erfaringerne – og hvad vi lærer heraf
Bæredygtige renoveringer
Bæredygtighed og totaløkonomi
Energirenoveringer i det almene
Indeklimaet – nu og fremover

Samarbejdsmodeller og værktøjer
Den delegerede Bygherremodel – samarbejde med private aktører
Digitalisering – også i det almene
Partnerskaber

Målgruppe

Beslutningstagere, ledere og medarbejdere fra almene boligorganisationer og andre professionelle fra virksomheder og organisationer indenfor byggebranchen med relation til opgaver i den almene sektor.

Baggrund

Renoveringsopgaver har i de seneste år spillet en hovedrolle i investeringerne i byggesektoren - herunder stået i centrum for ændringer i praksis for en mere grøn sektor. Det almene byggeri, renovering som nybyggeri, har været en spydspids i udviklingen, trods en presset økonomi.

Vi ser på, hvad det har givet af erfaringer og udbytte – og på, hvad vi kan lære heraf, når kursen for de næste skridt skal udstikkes.

I de kommende års arbejde vil bæredygtighed og verdensmål være nøgleord.

Med den nye regering vil den grønne vinkel forventes skærpet – og der vil givet ske både bolig- og socialpolitiske ændringer og nye prioriteringer. 

Boligminister Kaare Dybvad vil sikre flere boliger, som mennesker med almindelige lønninger har råd til at bo i. Ministeren er endvidere optaget af, at der bygges med blandede boligformer, så vi møder hinanden på tværs af sociale og etniske skel. 

Alt dette vil have stor indflydelse på projekterne i de kommende år i den almene sektor.

Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Udstillingsområde

I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information relateret til projekter i den almene sektor.

Du kan også selv booke en stand. Læs mere herom her
Eller kontakt os på 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder.

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering – morgenmad
09:00 - 09:10
Velkomst
09:10 - 09:40
Hvor skal vi hen
09:10 - 09:40
Renovering og byggeri med udgangspunkt i FN’ verdensmål

Renovering og byggeri med udgangspunkt i FN’ verdensmål
Hvorfor er verdensmålene vigtige for den almene boligsektor
Hvordan kan det almene bidrage til at nå FN’s verdensmål?

Omkring den almene boligsektor kommer der til at rejse sig en række spørgsmål – og udfordringer i de kommende år.
Både udfordringer og løsninger ifm. de 17 verdensmål kan findes i den store boligmasse som de almene boligselskaber rummer.

v/ Formand Palle Adamsen, BL - Danmarks Almene Boliger (og administrerende direktør i Lejerbo)

09:40 - 13:40
Erfaringerne – og hvad vi lærer heraf
09:40 - 10:10
Bæredygtige renoveringer

Boligorganisationerne har sat ind over en bred front for at gøre renoveringer bæredygtige.
Der arbejdes med en række indsatsområder – fra de traditionelle, som energieffektivisering og tekniske forbedringer, over nye, som cirkulær økonomi, og til arkitektur og bedre muligheder for samvær og fritidsaktiviteter. Og alt med et blik på totaløkonomiske løsninger

I Green Building Council, GBC-DK, som står for DGNB certificeringerne, har man pt. fokus på, hvordan man også kan bidrage med de potentielt bedste løsninger til at gøre den almene sektor mere bæredygtig.

v/ Kreativ direktør Ole Hornbek, JJW Arkitekter – og bestyrelsesmedlem i Green Building Council, GBC-DK

10:10 - 10:30
Pause – kaffe/te

Besøg udstillerne i Udstillingsområdet

10:30 - 11:00
Bæredygtighed og totaløkonomi

SBi/AAU har for TBST udviklet to beregningsværktøjer – LCAbyg og LCCbyg – som er i ”drift” og løbende videreudvikles. De kan også med god nytte anvendes endnu mere i den almene sektor. Hør hvordan i praksis.

v/ Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) / AAU

11:00 - 11:30
Energirenovering i det almene

Energirenovering eller mere bredt energieffektivisering har været et vigtigt led i renoveringer siden 80’erne.
Renoveringen af Engvadgård er berømmet som et effektivt energirenoveringsprojekt.
Med udgangspunkt heri ser vi på, hvad der skal til for at få et vellykket projekt set fra beboernes og bygherrens (KAB’s) side.
Vi ser på, hvad erfaringerne herfra siger os ift., hvor og hvordan de største fordele høstes – og hvad det kan lære os.

v/ Direktør Peter Halkjær, Danakon a/s

11:30 - 11:40
Pause
11:40 - 12:00
Blandet by og flere almene boliger

V/ Boligminister Kaare Dybvad Bek

12:00 - 13:10
Frokost

Besøg udstillerne i Udstillingsområdet

13:10 - 13:40
Indeklima – nu og fremover

Indeklimaet har i snart mange år stået højt på dagsordenen, både for klager og for mulige løsninger. Det gælder for såvel renovering som nyt byggeri. Hvad kan vi lære, som kan blive en ledetråd i de kommende år?

v/ Professor Lars Gunnarsen, SBi

13:40 - 16:30
Samarbejdsmodeller og værktøjer
13:40 - 14:10
Den delegerede Bygherremodel – samarbejde med private aktører

Du får et praksisorienteret overblik over, hvordan den delegerede bygherremodel gør det muligt at realisere projekter i et samarbejde mellem private aktører og offentlige og almene bygherrer. Hvordan kan grønne hensyn få plads i samarbejdet?

v/ Advokat, chefrådgiver Bettina Julian Gravers, Kuben Management

14:10 - 14:30
Pause – kaffe/te

Besøg udstillerne i Udstillingsområdet

14:30 - 15:15
Programpunkt på vej
15:15 - 15:45
Digitalisering – også i det almene

Bygherreforeningen har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en webbaseret digitaliseringsguide med gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i forskellige typer af udbud. Desuden giver guiden et ”landkort” over lovgivning, standarder og teknisk fælleseje vedrørende digitalisering.

• Præsentation af digitaliseringsguiden
• Start ”bagfra” for at formulere jeres digitale krav – digital aflevering og indberetning til LB
• Lær af andres fejl – brug opmærksomhedspunkterne

v/ Arkitekt, BIM-specialist og assistant director Sara Asmussen, Deloitte, og medlem af Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

15:45 - 16:00
Pause - kaffe/te

Besøg udstillerne i Udstillingsområdet

16:00 - 16:30
Partnerskaber

For at kunne finde løsninger på de mange og komplekse udfordringer er det et krav, at vi er i stand til at samarbejde – på tværs af faggrupper og brancher. FN’s 17. verdensmål handler helt specifikt om partnerskaber.

KAB har valgt en byggepartner til renovering og nybyg af boligselskabets ejendomme over den næste årrække.

Under navnet &os Byggepartnerskabet skal Enemærke & Petersen, KANT arkitekter, JJW Arkitekter, ingeniørvirksomhederne Oluf Jørgensen og Norconsult, SLA Landskabsarkitekter og Rekommanderet løse byggeopgaver for KAB i de kommende fire til seks år.

Opgaverne løses i et partnerskab, hvor alle sidder sammen og løser alle aspekter af opgaverne fra den tidlige analyse og skitsering – over prisdannelse og til den endelige udførelse.

KAB regner med, at det tætte samarbejde med &os byggepartnerskabet vil komme boligorganisationer, byggesager og beboere til gode.

Direktør for partnerskaber (TRUST og &os Byggepartnerskabet) Kim Thinggaard, Enemærke & Petersen
Og
Partner Uffe Bay Smidt, KANT arkitekter (- og ressourcedirektør for rådgiverne i partnerskaberne)

16:30 - 16:45
Opsamling - tak for i dag