Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer
Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer | Molio


Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

OBS! Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling. Se yderligere information under 'Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark'.

Indhold og formål

Uddannelsen er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og kommer derfor rundt i alle de foreskrevne emner.

Det betyder, at du bl.a. får indblik i følgende områder:

 • Arbejdsmiljøbegrebet, aktører, informationssøgning af regler.
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde for arbejdsmiljøkoordinatorer og Arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljøpolitik, organisering, APV og risikoanalyse, opfølgning og overvågning og samarbejde.
 • Arbejdsmiljøopgaver for de forskellige aktører.
 • APV og risikoanalyse og praktiske værktøjer samt forebyggelse
 • Arbejdsmiljøkoordinatorens roller, pligter og beføjelser under både projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder.
 • Udbudsmaterialer, indretning af byggeplads, tidsplan, driftsforhold, sikkerhedsmøder.
 • Tilpasset tilsyn på virksomheden og byggepladsen.
 • Kontrol med arbejdsmiljøet og sikkerhedsrundering.

Du kan rekvirere den fulde tidsplan og formålsbeskrivelse hos Molio.

Udbytte

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Den er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling".
 
Kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge ved BYG FYN på tlf. 24 47 28 79 eller bsju@erhvervshusfyn.dk inden du tilmelder dig, for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne
Opbygning - dage og tidspunkter

Uddannelsen afholdes over 4 dage:

Dag 1: kl. 8:00-19:30

Dag 2: kl. 8:00-18:30

Dag 3: kl. 9:00-18:30

Dag 4: kl. 8:00-15:30

 

Kurset er med overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4 og dette er selvfølgelig inkluderet i prisen.

Undervisningsform

Uddannelsen byder på et effektivt mix af:

 • Cases
 • Oplæg
 • Øvelser
 • Drøftelser
 • Byggepladsbesøg
 • Opgaver - også mellem de to moduler. Den vil kræve en arbejdsindsats på 1-4 timer.

Et mix der gør uddannelsen så praksisnær som muligt og dermed sikrer effektiv indlæring. Uddannelsen afvikles som et "fysisk" kursus; altså på et kursussted. Dette for at sikre den vigtige dialog mellem deltagerne, hvilket kan mangle ved afholdes online.
 

Underviser
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Vore kursister siger
 • "Virkelig god og engageret undervisning. God afveksling mellem teori og praksis."
   
 • "Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bl.a. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."
   
 • "Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."
   
 • "God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."
Baggrund

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se mere) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. 

For at kunne varetage denne opgave skal arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Bemærk at, hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.
 

Vigtige informationer

Uddannelsen afholdes over 2 x 2 dage og er inkl. overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4. Der er middag aftenen dag 1 og dag 3.

Kursusbevis
Du får det officielle diplom, når du har gennemført uddannelsen.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms12.500,00 kr.
Inkl. moms15.625,00 kr.
HUSET Middelfart Molio kursuscenter
Se kursussted