Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

Bevaringsværdige bygninger

I disse år er der en stor folkelig, politisk og forretningsmæssig interesse for de kvaliteter og muligheder, som fredede og bevaringsværdige bygninger tilbyder.

Ejendomsejere, rådgivere og myndigheder skal sammen kunne finde de løsninger, der sikrer, at der skabes et godt indeklima og spares på energien, samtidigt med at vi øger bygningens værdi og sikrer de arkitektoniske kvaliteter - også på langt sigt.

Indhold og formål

Kurset indledes med tre oplæg, der giver dig redskaberne til at forstå og håndtere de tre helt overordnede udfordringer, der er ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

  • Hvordan finder man ud af, hvad der kan lade sig gøre, uden at de karakteristiske kvaliteter og bærende bevaringsværdier går tabt?
  • Hvordan vurderer man hvilke tiltag, der er de mest effektive og bedst kan betale sig?
  • Hvordan finder man de rigtige byggetekniske løsninger, så man undgår at bygningen bliver ødelagt af dårligt indeklima og fugtskader?

De efterfølgende to oplæg er helt konkrete og gennemgår og vurderer de forskellige muligheder for at efterisolere bygningsdelene og optimere på installationerne. Alle oplæggene bygger på grundlæggende teorier og nyeste forskning kombineret med de erfarne oplægsholderes praktiske viden om, hvordan arbejderne gennemføres i virkeligheden.

Udbytte

Kurset giver dig metodiske redskaber og konkret praktisk viden om de særlige erfaringsbaserede løsninger der skal anvendes, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden at de mister deres unikke kvaliteter.

I disse år er der en stor folkelig, politisk og forretningsmæssig interesse for de kvaliteter og muligheder, som fredede og bevaringsværdige bygninger tilbyder. Ejendomsejere, rådgivere og myndigheder skal sammen finde de løsninger, der sikrer, at vi skaber et godt indeklima og sparer på energien, samtidigt med at vi øger bygningens værdi og sikrer de arkitektoniske kvaliteter - også på langt sigt.

Kurset giver dig redskaber til en systematisk dialog i projektgruppen og med myndighederne. Ydermere videregiver kurset den efterspurgte specialviden baseret på praktiske erfaringer, der skal til for at kunne udvikle og forny disse bygninger.

Målgruppe og forudsætninger

Konstruktører, ingeniører, arkitekter, energirådgivere, myndigheder, bygherrer, developere, entreprenører, håndværkere og bygningsejere - samt alle andre, der har brug for at få bedre metodiske redskaber og konkret praktiske viden om energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en grundlæggende viden om energirenoveringer.

Forberedelse
På kurset har du mulighed for at blive inddraget, og der vil i løbet af dagen være mulighed for at spørge ind til underviserne ved en afsluttende spørgerunde efter hvert oplæg. For at gøre diskussioner og overvejelser konkrete og relevante, bedes du medbringe et par billeder og et par beskrivende ord om et fredet eller bevaringsværdigt hus, som du godt kan lide.

Så vil vi sammen vurdere, hvad der er disse bygningers bærende bevaringsværdier, hvilke tiltag, der sandsynligvis vil give størst effekt og hvilke byggetekniske løsninger, der kan være de rigtige til netop dette hus.

Undervisere
Mauro Lucardi
Mauro Lucardi
Arkitekt
JJW Arkitekter
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Sergio Fox
Sergio Fox
Bygningsingeniør
Architecture without Engineers
Baggrund

I de kommende år skal stadigt flere ældre bygninger energirenoveres og antallet af bygninger, der er omfattet af bevaringshensyn er i dag på op mod 300.000 - måske flere. At energirenovere ældre og arkitektonisk sårbare bygninger betyder, at udgangspunktet i ethvert projekt er individuelt, og at der ikke findes nogen standardløsninger.

Mødet mellem de almindeligt kendte tekniske løsninger til energirenovering og bevaringsværdier i de fredede og bevaringsværdige bygninger er en særligt udfordrende opgave at løse. Indgrebene må helst hverken kunne ses i det indre eller det ydre, men på samme tid stiller vi stadigt højere krav til vores bygninger, både på komforten, indeklimaet og ikke mindst til at bygningen har et energiforbrug, der er til at betale - også længere ude i fremtiden.

Hvis disse bygninger skal bevares og føres ind i vores tid på en god måde, skal der samarbejdes systematisk på at løse dette dilemma, ellers risikerer vi at bygningerne bliver uattraktive, usælgelige og at de på sigt ikke kan bruges. At energirenovere bygningsarven er derfor at finde de kloge og værdiskabende løsninger, der fastholder kvaliteterne, skaber stor effekt med minimale indgreb og sikre at vi undgår bygningsskader og sundhedsskadeligt indeklima. Disse projekter kræver derfor i særlig høj grad tværfagligt samarbejde, byggeteknisk indsigt og anvendelse af nye løsninger og teknologier.

Da fagområdet er under rivende udvikling, findes der ikke noget samlet overblik over de hidtidige erfaringer. Dette kursus er derfor en unik mulighed for at få aktualiseret viden om de nyudviklede redskaber til metodiske dialog, nyeste byggetekniske forskning og erfaringer med, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre.

Vores kursister siger
  • "Godt tilrettelagt og niveauet lå helt perfekt. Fint med konkrete eksempler."
     
  • "Foredragsholdernes kompetenceniveau og formidlingsevne var meget højt. Kurset formåede at være interessant og relevant fra start til slut. Jeg fik en masse konkret viden jeg kunne tage med hjem og som jeg kan anvende på det projekt jeg arbejder på."
     
  • "Stor ros til Thomas. Hans viden om arkitektur, historik og bevaringsværdi er meget bred. Måden han formidler det på, er på et niveau og med et sprog, som alle faggrupper kan forstå. Stort stor ros til ham."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Undervisning

Program er under udarbejdelse

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 16:00
Undervisning

Program er under udarbejdelse

16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.