Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

 Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

Der er mange ændringer ift. brandforhold i BR18 ift BR15 - og i certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Kurset giver en fokuseret gennemgang af alt nyt heri relateret til brand.

 

 

Indhold og formål

Du får grundig og praksisorienteret gennemgang af bl.a:

 • Den nye struktur og opbygning i BR18.
 • Den administrative byggesagsbehandling og processen hermed - hvem gør hvad? 
 • Certificeret brandrådgiver og certificeringsordningen herunder formål, principper, niveauer, akkreditering, kontrol mv. 
 • Byggesagsbehandling i overgangsordningen.
 • Det nye brandkapitel, herunder den nye struktur og ændringer i forhold de nuværende funktionskrav.
 • Overførsel af driftsmæssige forskrifter fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen..
 • Krav til den tekniske dokumentation, som erstatter den tekniske byggesagsbehandling, og den certificerede brandrådgivers funktion i byggesagsforløbet.
 • Hvad skal de forskellige aktører være opmærksomme på ift. ansvar, opgavefordeling og honorarer etc.?

Bemærk:
Temadagen fokuserer udelukkende på regler og krav i BR18 og certificeringsordningen relateret til brandforhold. Hvis du vil have et generelt overblik over ændringerne i BR18 ift. BR15, så har vi dette kursus: BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordningen

Udbytte

Du får solidt og praksisorienteret indblik i alle de vigtigste ændringer relateret til brand i BR18 og den nye certificeringsordning. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. 

Målgruppe og forudsætninger

Alle professionelle parter i byggeriet med arbejdsområde eller interesse for brandforhold. Bygherrer til såvel offentligt som privat byggeri, arkitekter, bygge- og brandrådgivere, entreprenører, leverandører, byggesagsbehandlere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Underviser
Kim Sommerlund-Thorsen
Kim Sommerlund-Thorsen
Chief specialist
Rambøll
Baggrund

Med det nye BR18 er der sket en strukturel ændring ift. BR15. Kapitelinddelingen afløses af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i med paragrafhenvisninger, og hvor al vejledningstekst er udgået. Til BR18 vil der blive udarbejdet en lang række vejledninger, som beskriver standardløsninger, der overholder reglerne, og har til formål at tydeliggøre, hvad hensynet bag kravteksten er i vejledningsform.

Bekendtgørelsen om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet danner grundlag for at kunne rykke den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse og at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

Fra 1. januar 2018 og to år frem er det muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.

Vores kursister siger
 • "Det var rigtig fint disponeret. Kunne godt lide at der var en rød tråd som fulgte det fremtidige bygningsreglement. Den afsatte tid var meget passende."
   
 • "Jeg fik et godt kendskab og overblik over de ændringer som sker ift. brandkrav og hvad det betyder fremadrettet. Dejligt med skemaer, hvor de forskellige krav er kategoriseret, det giver et godt overblik."
   
 • "velforberedt, tydelig tale, havde styr på tiden, og var positiv over for spørgsmålene og havde overblik over snakken igennem kurset."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
12:30 - 13:00
Registrering - og sandwich/vand
13:00 - 17:00
Bygningsreglementet 2018, baggrund, ny opbygning og struktur samt overgangsordning
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
13:00 - 17:00
Nye Risiko- og brandklasser
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
13:00 - 17:00
Certificeret brandrådgivers rolle
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
13:00 - 17:00
Administrativ byggesagsbehandling
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
13:00 - 17:00
Brandkrav i bygningsreglementet 2018
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
13:00 - 17:00
Teknisk dokumentation af brandforhold
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
13:00 - 17:00
Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
v/ Kim Sommerlund-Thorsen
17:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.