Byboligens Plusrum: Tagboliger

Byboligens plusrum: Tagboliger ny
Fotokredit
Foto: Dorte Krogh


På dette kursus giver vi dig et samlet overblik over de forhold, du skal tage hensyn til ved ombygninger i den øverste etage. Vi kommer omkring hele ombygningsprojektet, fra myndighedsdialog til færdiggørelse og du får indsigt i lovgivning, finansiering, projektering, logistik og byggeteknik.

Kurset giver dig værktøjer og viden til at projektere tagboliger, på en måde så du kommer godt i gang, og får belyst relevante alternativer og valgt de rigtige løsninger, og tilrettelagt en rationel proces gennem de forskellige projektfaser. Hvis du allerede har erfaring med projektering af tagboliger, kan du på kurset få gode input til dine projekter, og mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne.
 

Indhold og formål

På kurset lærer du at håndtere processer i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af tagboliger i uudnyttede tagrum. Samtidig får du eksempler på god praksis ved ombygninger. Nedenfor giver vi dig et hurtigt overblik over kursets hovedpunkter:

 • Datidens byggeskik.
 • Muligheder med nutidens byggeteknik - gode eksempler fra virkeligheden.
 • Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR15.
 • Finansiering af tagboliger.
 • Projektering af konstruktioner for tagboliger.
Udbytte

På kurset får du bl.a. viden om: 

 • Projektets processer fra start til slut.
 • Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer.
 • Udseende og æstetiske retningslinjer.
 • Typiske mangler og skader, og hvordan de undgås.
 • Statik og bygningskonstruktion i en tagkonstruktion.
 • Brandsikring og eksempler på løsninger.
 • Lydkrav og typiske udfordringer med disse.

Efter kurset har du lært at:

 • Træffe velovervejede og sikre løsninger.
 • Udnytte mulighederne maksimalt indenfor lovgivningens rammer.
 • Skabe værdifulde rum for beboere.
 • Få overblik over processen.
 • Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er for dig, som er involveret i store og små projekter, fx renoveringsopgaver i den gamle boligmasse, og som vil have god viden både gennem undervisning med erfaring, og gennem faglig dialog og erfaringsudveksling.

Kurset er målrettet rådgivende arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, driftsansvarlige i ejendomme, materialeleverandører, byggesagsbehandlere samt alle andre, der ønsker indsigt i hvordan man kan skabe plusrum i byboligen.

Undervisningsform

Undervisningen består af teoretiske og faglige indlæg, kombineret med gode eksempler fra praksis, samt diskussion og debat mellem deltagerne.

Undervisere
Leif Rønby Pedersen
Leif Rønby Pedersen
Arkitekt MAA og civilingeniør
rönby.dk
Arne Kiilerich
Arne Kiilerich
Rådgivende ingeniør
AKI Rådgivning ApS
Morten Juul Heding Andersen
Morten Juul Heding Andersen
Projektchef og advokat
Advokaterne Arup & Hvidt
Poul Nielsen
Poul Nielsen
Arkitekt MAA og medindehaver
3RKØBENHAVN
Klaus Stub Dyhr
Klaus Stub Dyhr
Partner, arkitekt m.a.a., DGNB-auditor
Krydsrum A/S
Peter Falk
Peter Falk
Partner, adjunkt
Bedre Byggeprocesser
Baggrund

Der er et stort ønske om at udnytte det potentiale for tagboliger, som findes i den eksisterende bygningsmasse. Dette gør, at der er stor efterspørgsel på viden omkring korrekt udførelse af ændringer i tagkonstruktioner.

Taget er husets femte facade og der vil derfor ofte blive stillet krav fra myndighedernes side til udførelsen af de ændringer og nye konstruktioner, som man ønsker at foretage. Der er desuden krav i henhold til BR18, der skal være opfyldt, førend en byggetilladelse kan udstedes.

Det kræver specialviden at kunne udføre de konstruktive ændringer i tagkonstruktionen korrekt. Med den korrekte projektering og udførelse sikres det, at den eksisterende tagkonstruktions bæreevne og stabilitet bevares ved ombygningen. Samtidig skabes en betydelig funktionel og økonomisk merværdi for bygningens beboere eller ejer.

Vores kursister siger
 • "Det var godt både at få en teknisk, funktionel, økonomisk og æstetisk smagsprøve på tagboliger og tagterrasser."
 • "Godt med forskellige vinkler på samme overordnede emne."
 • "Jeg synes det var nogle interessante emner, der blev berørt på kurset og synes også oplæggene var gode hele vejen rundt."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Hvis du køber kurset Tagkonstruktion samtidig med dette kursus, får du begge kurser til kr. 7.400 (ekskl. moms), så du sparer kr. 2000.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:15
Velkomst
v/ Leif Rønby Pedersen
09:15 - 10:00
Byggeskik, arketyper og de gode eksempler
v/ Leif Rønby Pedersen
10:00 - 10:45
Ejer- og bruger-interesser i nye tagboliger

Boligkvaliteter og business-cases.
Potentialer for privat udlejning, ejer- og andelsforeninger

v/ Morten Juul Heding Andersen
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR18

Generelle bestemmelser – og de nye retningslinjer for tagboliger i København.

v/ Poul Nielsen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:30
Et tagboligprojekt fra A - Z

Ryesgade 25 projektet fra idéoplæg til indflytning.

v/ Leif Rønby Pedersen
13:30 - 14:15
Arkitektprojektering

Knudepunkter og vigtige detaljer i Ryesgade 25 projektet.

v/ Klaus Stub Dyhr
14:15 - 15:00
Konstruktioner og byggeteknik

Konstruktioner og byggeteknik.
Eksisterende og nye konstruktioner i træ og stål. Brandkrav til konstruktioner.

v/ Arne Kiileric
15:00 - 15:30
Pause med kage
15:30 - 16:15
Projektets styring og logistik

Renoveringsstrategi, tidsplanlægning, byggepladsindretning, arbejdsmiljø/PSS, samarbejde på byggepladsen.

v/ Peter Falk
16:15 - 16:30
Opsamling på dagens indlæg
v/ Leif Rønby Pedersen
16:30
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.