Byggeøkonomi

Økonomistyring fra idéoplæg til byggeriets drift
Byggeøkonomi

Der er pt. ingen aktuelle datoer pga. revision af uddannelsen. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet, når der kommer nye datoer.

Byggeøkonomi er en tværgående uddannelse, hvor du får kompetencer i økonomistyring fra idéoplæg og til drift af byggeri.

Styring af økonomien i forbindelse med byggeriets planlægning, projektering og udførelse, er en særdeles udfordrende disciplin. Uddannelsen i byggeøkonomi er for dem, der ikke ønsker at tage en længerevarende økonomiuddannelse, men som alligevel arbejder med økonomi og gerne vil lære grundlæggende økonomistyring gennem alle byggeriets faser.

Indhold og formål

Uddannelsen består af 3 moduler af 3 dage (internat) og 1 dag med afsluttende prøve

Modul 1: Økonomisk Overblik

 • Terminologi/Begreber og aftalens betydning for økonomistyringen m.m.
 • Udbuddets og tilbudsgivningens økonomi m.m.
 • Prisdatabaser og totaløkonomi med LCCbyg
 • Masterclass webinar 1: Byggeri / IKT / BIM Reverse innovation- hvordan skabe værdi under trange økonomiske rammer?

Modul 2: Økonomiens opbygning og styring

 • Successiv Kalkulation m.m.
 • Byggeriets budgettering og egnede værktøjer
 • Traditionel Kalkulation og kalkulation med basis i 3D-5D BIM modeller m.m.
 • Masterclass webinar 2: YB2018 (Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 2018).

Modul 3: Økonomien i Planlægningen, Udførelsen og Driften

 • Økonomiens ydelser, commissioning, erfaringstal og risikovurdering
 • Økonomistyringen i byggeriets udførelsesfase
 • Driftens økonomi og økonomistyring
 • Masterclass webinar 3: Cirkulær økonomi i byggeriet. Webinaret tager udgangspunkt i CBS' strategi og forretningsmodel for cirkulær økonomi i byggeriet (webinaret er på engelsk).

Prøve: Afsluttende eksamen med samlet fremlæggelse af cases og evaluering

 • Skriftlig individuel eksamen
 • Mundtlig prøve i grupper
 • Fremlæggelse af de samlede udarbejde gruppecases i grupper
 • Indlæg: Fremtidens økonomistyring af byggeriet.
Udbytte

Uddannelsen klæder dig på til at håndtere økonomistyring af en byggesag, selvom du ikke har en længerevarende økonomisk uddannelse. Efter hvert modul har du ny viden og nye kompetencer, du kan bruge i din hverdag. Efter gennemførelse af hele uddannelsen har du kompetencer, der sætter dig i stand til styre økonomien på normale byggesager: 

 • Hvordan man tager højde for den økonomi, der er en konsekvens af byggeriets aftaler.
 • At skaffe dig et overblik over relevante parametre i økonomistyringen.
 • At udnytte mulighederne i moderne kalkulationsværktøjer og de kreative muligheder du har med moderne kalkulationsværktøjer, samt mulighederne i de traditionelle værktøjer du har.
 • Hvordan økonomien påvirkes af tilbudslistens udformning og udbuddets/kontraheringens gennemførelse.
 • Du får en grundig introduktion til de effektive værktøjer, som er almindelig applikation til Excel og kan styre byggeriets økonomi i forbindelse med udførelsen.
 • Hvordan man udarbejder og vedligeholder et budget.
 • Du får en introduktion til driftsøkonomien i private, almene og offentlige driftsejendomme.
 • Du ser eksempler på dokumenter der indgår i det komplekse dokumentflow i styringen af økonomien i byggeriets udførelse.
 • Sluttelig ser du eksempler på, hvor vigtig en afsluttende budgetkontrol og efterkalkulation af byggesagens økonomi kan være, både for den aktuelle byggesag, men ikke mindst for kommende byggesager.
Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel at have en uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, og det kan være en fordel at have brancheerfaring fra ansættelse i en offentlig virksomhed eller en bygherre-, rådgivnings-, eller entreprenørvirksomhed.

Som kursist behøver du ikke anden forudgående indsigt i økonomi, end den man får på byggeriets grunduddannelser, og du behøver ikke anden matematisk indsigt end de helt basale regnearter fra grundskolen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som tilstedeværelsesundervisning, suppleret med Master Class webinarer og e-learning mellem modulerne. Under kursets tre moduler, er du indkvarteret på Molios kursus- og konferencecenter HUSET Middelfart.

På modulernes tre sammenhængende dage, får du teoretisk viden og arbejder i grupper med forskellige opgaver. Mellem modulerne arbejder du individuelt og selvstændigt med en case-baseret hjemmeopgave.

NB! Kursister skal medbringe egen computer.

Masterclass webinarer

Som supplement til undervisningen arrangerer vi 3 Masterclass-webinarer, hvor nøglepersoner fra branchen fremlægger hver sin aktuelle case. 

Masterclass webinar 1: Byggeøkonomi # IKT / BIM
Reverse innovation- hvordan skabe værdi under trange økonomiske rammer?

Masterclass webinar 2: AB-Komplekset (AB-reformen)

Masterclass webinar 3: Cirkulær økonomi – med udgangspunkt i CBS´ strategi og forretningsmodel for cirkulær økonomi i byggeriet (foregår på engelsk)

Undervisere
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Gorm Nørmark-Larsen
Gorm Nørmark-Larsen
Arkitekt og byggeøkonom
Gorm Nørmark-Larsen
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Kim Haugbølle
Kim Haugbølle
Seniorforsker ph.d.
BUILD
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Mads Blaabjerg
Mads Blaabjerg
Projektleder
emcon a/s
Per Tais Nielsen
Per Tais Nielsen
Konsulent
Sigma Estimates
Simon Skaarup
Simon Skaarup
Ingeniør og Indehaver
CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Arne Tollaksen
Arne Tollaksen
Konsulent
Tollaksen Digital Driftsrådgivning
Lasse Würtz Møller
Lasse Würtz Møller
Specialist i bygningsinformatik
Exigo A/S
René Olsen
René Olsen
Produktchef
Molio - Byggeriets Videnscenter
Niels Christian Sloth
Niels Christian Sloth
Arkitekt MAA
Niels Sloth
Niels Christian Toppenberg
Niels Christian Toppenberg
Seniorprojektleder
COWI A/S
Undervisere Master Class webinarer
Christian Koch
Christian Koch
Professor, Ph.D
Chalmers University
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Kristjan Jespersen
Kristjan Jespersen
Lab Director
Copenhagen Business School
Baggrund

Styring af økonomi i forbindelse med byggeriets planlægning, projektering og udførelse, er særdeles udfordrende. Og måske netop derfor, ser man ofte at det er i byggeriprojekter at økonomien går galt, nogle gange endda så galt at byggesagen ender som et 'skandalebyggeri' i dagspressen.

Med ABR 2018 og YBL 2018 bliver der rusket op i den måde, man tidligere har håndteret økonomien igennem en byggesag. Fx tilfalder der rådgiveren mere økonomisk ansvar, og der indføres nye krav til tids- og økonomistyringen og til budgettering, afrapportering og dokumentation. 

Det betyder, at der er brug for stærke kompetencer inden for discipliner som budgettering, planlægning og økonomistyring af byggeprojektet i alle dets faser.  

Molios uddannelse i Byggeøkonomi ruster byggesagens forskellige parter til at leve op til de skærpede krav og levere de øgede ydelser, men også at kunne tage det øgede ansvar. Alt sammen noget som er en konsekvens af ABR 2018 og YBL 2018. 

Vores deltagere siger
 • "Der var mange gode indlæg med meget kompetente oplægsholdere"
   
 • "Synes den giver et godt indblik i byggeøkonomi - set fra alle parters side. Det har været inspirerende at høre om byggeøkonomi set fra bygherrers og rådgiveres side af bordet når man kommer fra entreprenørverdenen".
Mere om uddannelsen

Et helt nyt hold uddannede i byggeøkonomi hos Molio fik i juni 2019 certifikat på deres nyerhvervede kompetencer
Læs artikel her

Flere af deltagerne fortæller om deres udbytte på uddannelsen
Se video her

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Vigtige informationer

NB! Deltagere skal medbringe egen computer.

Rabat
Der gives 10% rabat til organisationers medlemmer efter aftale.

Datoer
Modul 1: 13. - 15. januar 2020 i HUSET Middelfart
Webinar 1: 5. februar 2020 kl. 10:00-11:00 (online)

Modul 2: 24. - 26 februar 2020 i HUSET Middelfart
Webinar 2: 18. marts 2020 kl. 10:00-11:00 (online)

Modul 3: 30. marts - 1. april 2020 i HUSET Middelfart
Webinar 3: 15. april 2020 kl. 10:00-11:00 (online)

Eksamen: 20. april 2020 i HUSET Middelfart

Certifikat
I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et certifikat fra Molio, til alle der har bestået prøven.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.