Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister

Byggeriets kontrakter - for ikke-jurister

Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer.

Bliv skarp til at vurdere, skrive og anvende byggeriets typiske kontrakter.

Indhold og formål

Indhold

Du kommer gennem følgende ni trin - og vil hele vejen få underbygget gennemgangen med både cases og gruppeopgaver.

 1. Før kontrakten indgås: Prækontraktuelle dokumenter / hensigtserklæringer. Hvor går det typisk galt?
 2. Aftaleindgåelse: Fortolkning af kontrakter og kontraktens parter.
 3. Fastlæggelse af parternes ydelser.
 4. Misligholdelse: Mangelfuld eller forsinket ydelse.
 5. Fraskrivelse, begrænsning eller ophør af ansvar.
 6. Overdragelse af rettigheder og pligter i henhold til kontrakter.
 7. Sikkerhed for opfyldelse af kontrakten.
 8. Kontraktens ophør/ændring.
 9. Konfliktløsning - forskellige modeller.

Vi tager ved hvert punkt udgangspunkt i byggeriets typiske problemstillinger og deklaratorisk ret, herunder aftaleloven, AB 98, ABT 18, ABR 18 og købeloven (f.s.v.a. bygherreleverancer).

Du får derfor gennemgået den deklaratoriske baggrundsret og vi får drøftet mulige (typiske) afvigelser herfra i byggeforhold.

Vi vil også lade et kontrakteksempel løbe med hele vejen - som vi vil bruge til samlet at fortolke og drøfte på med forskellig indgangsvinkel i relation til de enkelte emner, alt efter om kontrakten læses med bygherre eller entreprenørbriller.

Udbytte

Med udgangspunkt i byggeriets typiske kontrakter får du alle de juridiske begreber sat ind i en forståelig og meget praktisk anvendelig juridisk sammenhæng.

Du får et grundigt indblik i og praktisk forståelse for de væsentligste kontraktlige problemer. 

Du rustes til at kunne indgå aftaler med fuld klarhed, du bliver bedre til både at skrive og vurdere kontrakterne og til at anvende dem optimalt i gennemførelsen af byggeriet. 

Målet er, at du går hjem med en viden svarende til færdige kontraktskabeloner, som du bare skal skrive egne navne ind i!

Underviser
Steen Hellmann
Steen Hellmann
Partner, advokat
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Vores kursister siger
 • "Særdeles kompetent faglig formidler"
 • "Meget kompetent og bredt dækkende"
Målgruppe og forudsætninger

Medarbejdere i byggeriets virksomheder og i den offentlige sektor med ansvar for kontrakter, samt de medarbejdere, der i det daglige medvirker ved kontraktvurdering og kontraktforhandling. 
Kurset er for ikke-jurister.
 

Baggrund

De fleste der arbejder med kontrakter i byggeriet har et kendskab til byggeriets typiske kontrakter og disses formuleringer.

Men fra at have dette kendskab og frem til at få disse sat ind i en juridisk sammenhæng er et langt og meget vigtigt stykke vej.

Der er rigtigt mange penge på spil.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.