Byggeriets Miljøkonference 2019

Få den nyeste viden og drøft de aktuelle udfordringer inden for miljø, sundhed og sikkerhed
Byggeriets Miljøkonference 2019

Branchens miljøkonference, som stiller skarpt på de aktuelle udfordringer i byggeriet, når det gælder håndtering af miljø, sundhed og sikkerhed. Vi vender aktuelle problemstillinger og opdaterer dig med seneste tendenser i branchen. 

Indhold og formål

På konferencen får du:

 • Overblikket over de mest aktuelle problemstillinger på miljøområdet og en opdatering på de seneste tendenser i branchen
 • Gennem forskellige indgangsvinkler både praktikernes og eksperternes indblik i udfordringer og løsninger
 • En god ramme til at netværke med kunder og samarbejdspartnere fra branchen.

I år ser vi på

 • Støv i byggeriet
 • Nedrivning
 • Forurenet jord
 • Miljøundersøgelser
 • Genanvendelse af byggematerialer
 • Håndtering af byggeaffald
 • Miljøstyrelsens vejledninger

Og meget mere…

Se programmet længere nede på siden. 

Udbytte

På konferencen bliver du opdateret med det nyeste inden for miljøområdet, og du får gennem forskellige indgangsvinkler både praktikernes og eksperternes indblik i udfordringer og løsninger.  Dagen veksler mellem indlæg, workshops og debatter, så du har mulighed for at blive aktivt inddraget undervejs. 

Efter konferencen er du opdateret på de vigtigste nyheder og regler på arbejdsmiljø- og miljøområdet, og du har forhåbentlig knyttet nye, gode kontakter.

Målgruppe og forudsætninger

Konferencen er velegnet for alle, der interesser sig for miljø og arbejdsmiljø og vil holdes ajour med ny lovgivning, regler og viden på området, fx nedrivere, entreprenører, miljørådgivere, bygherrer, myndigheder, producenter og leverandører mv.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.

Indlægsholdere
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Simon Stig-Gylling
Simon Stig-Gylling
Chefkonsulent
Dansk Byggeri
Anke Oberender
Anke Oberender
Centerleder
Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)
Richard Kristensen
Richard Kristensen
Kvalitets- og miljøchef
Kingo Karlsen A/S
Thilde Fruergaard Astrup
Thilde Fruergaard Astrup
Seniorkonsulent
Teknologisk Institut
Niels Trap
Niels Trap
Teknisk Direktør
Golder
Anders Birk Nielsen
Anders Birk Nielsen
Projektleder
GEO
Martin Kirkebjerg
Martin Kirkebjerg
Arbejdsmiljøkoordinator/ Miljørådgiver / AM-konsulent
Eggersen Miljø & Sikkerhed
Anders Kjellow
Anders Kjellow
Projektleder, ph.d.
Teknologisk Institut
Jesper Bælum
Jesper Bælum
Dr.med., Klinisk lektor
Odense Universitetshospital
Peter Kirkegaard
Peter Kirkegaard
Direktør
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Gunde Odgaard
Gunde Odgaard
Sekretariatsleder
Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
Mette Møller Nielsen
Mette Møller Nielsen
Arbejdsmiljøchef
Dansk Byggeri
Rune Østergaard Haven
Rune Østergaard Haven
Sektionsleder
Teknologisk Institut
Charlotte Moosdorf
Charlotte Moosdorf
Funktionsleder
Miljøstyrelsen
Jørgen Søndermark
Jørgen Søndermark
Projektleder
Realdania By og Byg
Rune Butzbach
Rune Butzbach
Miljø- og myndighedskoordinator
Metroselskabet
Anette Priess Gade
Anette Priess Gade
Udviklingskonsulent
Vejle Kommune
Rolf Mørk Nielsen
Rolf Mørk Nielsen
Adm. direktør
Jord.dk ApS
Tidligere deltagere siger

Det sagde deltagerne på Byggeriets Miljødag 2018:

 • "Gode emner der favnede mange aspekter i værdikæden. Netværk på tværs af værdikæde."
   
 • "Der var gode oplæg med mulighed for at debattere. Alle oplæg var gode og relevante!"
   
 • "Bred vifte at problemer og løsninger. God mad og omgivelser."
   
 • "Jeg synes der var en rigtig god sammenhæng mellem rigtig mange af oplæggene, hvilket gav en meget genkendelig rød tråd gennem hele konferencen."
   
 • "Det var godt at mødes på kryds og tværs af branchen med mulighed for at høre om andres udfordringer og muligheder."
Vigtige informationer

Rabatter
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter. Vær opmærksom på at rabatten kun gælder for konferenceprisen. Der gives desværre ikke rabat på middag og overnatning.

Netværksmiddag
I tilknytning til konferencen afholdes netværksmiddag med 3-retters menu inkl. vin, som du er meget velkommen til at tilmelde dig.
Prisen for netværksmiddag er 320 kr. ekskl. moms og den bookes direkte hos Molio Kurser på tlf. 70 12 06 00 eller mail: kurser@molio.dk

Overnatning
Der er desværre ikke flere værelser ledige i HUSET den 13/11-19. Vi henviser til Sund & Skov, hvor der kan bestilles et enkeltværelse uden morgenmad til kr. 600,- (inkl. moms). Skriv at du ønsker at bestille overnatning ifm. din tilmelding, så booker vi for dig. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 09:40
Velkomst og introduktion til dagens program
v/ Henrik Eggersen
09:40 - 10:00
Opsamling fra sidste år – hvad er der sket siden sidst?
 • Mangel på råstoffer
 • Cirkulært byggeri
 • Uens håndtering i kommuner ift. nedrivning
 • Hvem skal være driver på omstilling til genbrug?
v/ Anke Oberender
10:00 - 10:30
Håndtering af støj og vibrationer i tæt bebyggelse (Case: Metro Cityringen)
 • Forberedelse (VVM, støjberegninger, planlægning af byggefaser)
 • Metroens særlige støjbekendtgørelser - Hvad er anderledes og hvad er vores erfaringer?
 • Kompensation for byggepladsstøj - Hvad er anderledes og virker det?
 • Setup for håndtering af byggepladsstøj fra Cityringen – entreprenør, bygherre, tilsynsmyndighed, myndighed
 • Støjdæmpende foranstaltninger på byggepladserne – eksempler og erfaringer
v/ Rune Butzbach
10:30 - 10:50
Støv i byggeriet – den gamle dræber og gener for omgivelserne
 • Anlægsarbejde, kvartsstøv
 • Tilskæring: gips, beton, træ
 • Lugtgener
 • Miljøpåvirkninger – effektive metoder til støvbekæmpelse.
 • Myndighedskrav
v/ Peter Kirkegaard
10:50 - 11:00
Pause
11:00 - 11:20
Ny vejledning om støv og historisk støv
 • Historisk og ukendt støv i forbindelse med nedrivninger. Indlægget tager afsæt i den nye vejledning fra ”Nedrivning og Miljøsanering, en sektion i Dansk Byggeri”. Indlægget har fokus på nedrivning og miljøsanering.
v/ Richard Kristensen
11:20 - 11:40
Sundhedsproblemer ved støvudsættelse
 • Typer af støv
 • AT’s grænseværdier for støv
 • Sygdomme ved nedrivning
 • Asbestrelaterede sygdomme
 • Forebyggelse
v/ Jesper Bælum
11:40 - 12:00
Fra Sund Bolig til giftig cocktail

Sunde materialer med minimal afgasning, når de optræder alene, kan resultere i den rene gift-cocktail for indeklimaet, når de kombineres.

Det er den overraskende konklusion, som folkene bag Realdania By & Byg-projektet 'Sunde Boliger' har måttet notere sig efter at have målt på et såkaldt NO-Tech-hus, der blev opført i forbindelse med projektet. De nye fund får folkene bag Sunde Boliger til at frygte, at danskerne kan blive udsat for langt flere giftige stoffer, end man hidtil har troet.

v/ Jørgen Søndermark
12:00 - 13:00
Frokost og netværk
13:00 - 13:20
Håndtering af forurenet jord
 • Hvorfor skal vi interessere os for håndtering af forurenet jord og hvilke overordnede miljøkonsekvenser kan undgås ved korrekt jordhåndtering?
 • Hvilke aktuelle flaskehalse møder vi i det daglige arbejde – hos rådgiver, kunde, myndighed?
 • Smagsprøve på Geo Atlas Live – digitalisering af 300.000 boreprofiler (1943-d.d.) udstilles i en geologisk model for Danmark.
v/ Anders Birk Nielsen
13:20 - 13:40
Håndtering af byggeaffald
 • Effektiv sortering af byggeaffald på byggepladsen. Case: CPH
 • Status på genanvendelse og nyttiggørelse af byggeaffald
 • I DK kan ingen modtage blandingsaffald. Hvordan skaffer man sig så af med det?
 • Nye initiativer til genbrug
v/ Henrik Eggersen
13:40 - 14:00
Pause. Netværk.
14:00 - 14:10
Workshops introduktion
v/ Henrik Eggersen
14:10 - 15:00
Workshop 1: Nedrivning og genanvendelse af bygningsdele og materialer ved restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger?

Case: Sparresholm

v/ Martin Kirkebjerg
14:10 - 15:00
Workshop 2: Ny app til miljø-og ressourcekortlægning

Med udgangspunkt i BBR-data arbejdes med udvikling af en app som et nemt og praktisk arbejdsredskab for de, der foretager miljøkortlægninger, og ressourcekortlægninger.

Det skal være muligt at koble billeder - og info om prøvetagning fra forskellige steder - i appen med henblik på at forbedre overblikket over miljøskadelige stoffer, og dermed hindre, at der sker en uhensigtsmæssig spredning. I samme arbejdsgang kan der laves en registrering af ressourcer til genbrug og genanvendelse.

Hvis det ønskes, vil disse registreringer kunne kobles til en salgsplatform, hvor der vil være oplysninger om hvornår nedrivningen forventes at finde sted, så det er muligt at forhåndssælge materialerne, hvis der er ønske om at foretage en selektiv nedrivning.

Formålet med app’en er kort fortalt, at forenkle arbejdet med miljø- og ressourcekortlægning, og dermed understøtte at de miljøskadelige stoffer detekteres, men også at de genbrugelige materialer - som er fri for miljøskadelige stoffer - lettere kan sættes i omløb.

På workshoppen diskuteres tankerne bag appen, og der er et ønske om at modtage faglige input til forbedringer, så den modsvarer behovet og bliver det helt oplagte arbejdsredskab for alle brugerne i processen, fx de kommunale forvaltninger, nedrivere og arkitekter.

v/ Tine Veng Basse
14:10 - 15:00
Workshop 3: Den gode miljøundersøgelse

Miljøundersøgelser af bygninger udføres i stort omfang i dag. Erfaringen viser imidlertid, at der er stor forskel på kvaliteten af undersøgelserne. I workshoppen ser vi nærmere på hvad der kendetegner den gode miljøundersøgelse. Vi ser videre på hvad der er særligt kvalitetskritisk, og stiller skarpt på hvor det ofte går galt.

v/ Niels Trap
14:10 - 15:00
Workshop 4: Opdaterede vejledninger for PCB, bly og asbest.
v/ Richard Kristensen
15:00 - 15:10
Opsamling fra workshops
15:10 - 15:30
Pause med kage. Netværk.
15:30 - 16:15
Paneldebat med aktuelle gæster

Faciliteret af chefkonsulent Mette Boye, Dansk Miljøteknologi

v/ Richard Kristensen, Gunde Odgaard, Mette Møller Nielsen & Rehan Bakhsh
16:15 - 16:30
Afrunding og opsamling
v/ Henrik Eggersen
16:30 - 17:30
Networking

Drikkevarer og snacks.

18:00
Netværksmiddag (kræver separat tilmelding)
Dag 2
08:30 - 09:00
Morgenmad
09:00 - 09:05
Velkomst og kort introduktion til dagens program
v/ Henrik Eggersen
09:05 - 09:25
Selektiv nedrivning

Selektiv nedrivning indgår som et centralt punkt i Regeringens strategi for cirkulær økonomi, og ses som en forudsætning for en effektiv ressourceudnyttelse. Men hvad er selektiv nedrivning i realiteten? Hvad er det nye – og hvordan kan man forestille sig selektiv nedrivning implementeret i praksis?

v/ Niels Trap
09:25 - 09:40
Innobyg Spireprojekt 2019: Fra byggeaffald til ressource

På byggeprojekter er der et stort - men endnu ikke udnyttet - potentiale for at:

 • udnytte affaldsmaterialer fra renoverings- og nedrivningsprojekter som erstatning for virgine råstoffer som sand, grus, sten osv. til anlægsarbejderne omkring den nye bygning
 • opgradere og recirkulere affaldsmaterialer fra anlægsarbejder direkte i nye anlægs- og landskabsarbejder.

I projektet afprøves og demonstreres:

 • hvordan lavkvalitet beton- og murstensaffald fra renoveringer og nedrivninger kan opgraderes med henblik på at denne affaldsfraktion kan indgå som højkvalitetsmateriale i anlægs- og landskabsarbejder.
 • hvordan brugte sten- og grusmaterialer kan oparbejdes på stedet med henblik på at kunne dokumentere kvaliteten og at bruge dem på ny.
v/ Thilde Fruergaard Astrup
09:40 - 10:00
Innobyg Spireprojekt 2019: Den cirkulære byggeplads

Projekts målsætning er at forbedre ressourceeffektiviteten på byggepladser med fokus på plastaffald. Dette gøres dels ved at indsamle data om typer, mængder og kvaliteter af plastaffald fra en række konkrete byggepladser i Danmark.

På baggrund af viden og data opstilles der et beslutningsværktøj for byggepladser, der kan forbedre cirkulariteten af affald fra byggepladser. Værktøjet skal hjælpe entreprenøren i sin beslutning om, hvordan affald fra opbygningsfasen i byggeriet mest optimalt håndteres, sorteres og afsættes.

v/ Rune Østergaard Haven
10:00 - 10:25
Støjvolde og andre jordanlæg
 • Genanvendelse af forurenet jord i støjvolde og andre anlægsprojekter
 • Projektering, udførelse og støjdæmpende effekt
 • Lovgivnings- og godkendelsesoverblik
v/ Rolf Mørk Nielsen
10:25 - 10:55
Bæredygtige og energieffektive byggematerialer

Det er sund fornuft at bygge bæredygtigt, og det behøver hverken at være svært eller dyrt. Det handler om, at vi skal tænke os om og træffe bevidste valg, når vi bygger. Men ved vi i branchen nok om, hvad det vil sige at bygge og renovere bæredygtigt?

v/ Simon Stig-Gylling
10:55 - 11:15
Pause
11:15 - 11:40
Træ - fremtidens bæredygtige byggemateriale?
 • Miljømæssige muligheder og udfordringer ved træbyggeri
 • Højhuse i træ – en mulighed for at bruge mere træ i byggeriet?
 • EU-projekt: Build-in-Wood – europæisk fokus på etagebyggeri i træ
v/ Anders Kjellow
11:40 - 12:00
Aktuelle nyheder fra Miljøstyrelsen

Bygge- og anlægsaffald er en vigtig kilde til at sikre, at vi i fremtiden har nok råstoffer og materialer til fremtidige byggerier og anlæg i Danmark.

Miljøstyrelsen vil redegøre for status for arbejdet med den nationale affaldsplan, strategi for cirkulær økonomi og den relevante regulering i forhold til bygge- og anlægsaffald.

v/ Charlotte Moosdorf
12:00 - 12:20
Cirkulær økonomi – de 3 R’er: Reduce, Reuse, Recycle og det vigtige Rethink

Hvordan tænker vi det ind i forretningsudviklingen (med referencer fra andre brancher)?

v/ Anette Priess Gade
12:20 - 12:30
Opsamling og afrunding
12:30 - 13:30
Frokost - og kom godt hjem!

Molio forbeholder sig ret til ændringer.