Byggeriets Projektlederuddannelse

– med mulighed for certificering i PRINCE2® Foundation
Byggeriets Projektlederuddannelse


Byggebranchen er en dynamisk branche, og byggeriet bliver mere og mere komplekst med strengere krav fra bl.a. bygherrer. Udfordringerne i byggeriet kræver derfor helt særlige kompetencer inden for professionel projektledelse.

Udgangspunktet er dig
På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning i ledelse af projekter. Udgangspunktet er dig og din personlighed, og hvilken betydning den har for din rolle som projektleder. Hele vejen igennem har vi fokus på at koble undervisningen og teorien op på din egen praksis, så den viden, du får, kan implementeres og benyttes direkte i din hverdag.

Planlægning, styring og projektoptimering
Med uddannelsen får du viden og værktøjer, der støtter dig hele vejen fra planlægning til styring, og hjælper dig med at effektivisere dit byggeprojekt og komme sikkert i mål – uanset som du er rådgiver eller udførende.
 

Indhold og formål

Projektledelse er både en personlig udvikling og en teknisk kompetence
På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du præsenteret for et nyt fundament for personlig udvikling og en ny vifte af ledelsesredskaber til dit daglige arbejde som projektleder.

Temaerne i uddannelsen er udvalgt med udgangspunkt i, at projektledelse både er et spørgsmål om personlig udvikling i din rolle som projektleder og en teknisk ledelseskompetence med særligt fokus på styring af projekter. I forhold til din personlige udvikling vil du blive udfordret på din egen ledelsesprofil, din kommunikation og personlige adfærd.

Du udarbejder en DiSC personprofil og opnår her en bedre forståelse af din adfærd som projektleder. Denne indsigt giver dig nye handlemuligheder i samspillet med andre, da du samtidig får en øget forståelse for andres kommunikation og adfærd, og lærer at målrette din kommunikation til personer med forskellige profiler. 

Samtidig arbejder vi med kommunikationstræning, effektiv mødeledelse, konstruktiv feedback, konflikthåndtering og den vanskelige samtale.

Førende eksperter og nyeste forskning
I området om tekniske ledelseskompetencer arbejder vi med analyse af byggeprojekter, projektmodeller i byggeriet, byggejura, planlægning, estimering og styring i byggebranchen. Endelig kommer du til at arbejde med de nyeste koncepter inden for interessentanalyse, mål-middel-hierarkier, trimmet byggeri, projektøkonomi, vidensledelse og risikoplanlægning.

Programmet er udviklet i tæt samarbejde med branchens førende eksperter, og er baseret på den nyeste forskning om ledelse af projekter i byggeriet.

Datoer 2020
 • Webinar 1: 24. februar 2020, kl. 19.30-20.45
 • Modul 1: 2. - 3. marts 2020
 • Webinar 2: 17. marts 2020, kl. 19.30-20.45
 • Modul 2: 1. - 2. april 2020
 • Webinar 3: 22. april 2020, kl. 19.30-20.45
 • Modul 3: 4. - 5. maj 2020
 • Webinar 4: 26. maj 2020, kl. 19.30-20.45
 • Modul 4: 10. - 11. juni 2020
 • Eksamen: 25. juni 2020, kl. 9-17

Alle moduler afholdes i HUSET Middelfart som internat.

Udbytte

Vores uddannelse kobler undervisningen op på din hverdag, så den viden du får, kan omsættes til praktiske løsninger af dine reelle udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

Når du har gennemført Byggeriets Projektlederuddannelse har du fået:

 • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
 • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
 • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
 • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
 • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.
Målgruppe og forudsætninger

Byggeriets Projektlederuddannelse er både for den let øvede og den kommende projektleder. Hvis du har et par års erfaring med ledelse af byggeprojekter får du styrket kompetencerne og fyldt værktøjskassen op, så du kan effektivisere din arbejdsgang og dine processer. Hvis du endnu ikke er projektleder i byggebranchen vil uddannelsen klæde dig godt på til din kommende rolle. 

Uddannelsen er også egnet til dig, der har flere års erfaring med projektledelse, men gerne vil have en opdatering på de nyeste regler og værktøjer og ønsker et styrket netværk inden for projektledelse. 

PRINCE2® certificering

Du har mulighed for at sammen med Byggeriets Projektlederuddannelse at tage en certificering i PRINCE2. 

For at blive certificeret skal du gennemføre og bestå et PRINCE2-forløb. Du kan hos Molio blive certificeret i PRINCE2® Foundation og i PRINCE2® Practitioner. Du kan læse mere om forløbene her:

PRINCE2® Foundation (online)

PRINCE2® Foundation (blended learning)

PRINCE2® Practitioner

Opbygning

Uddannelsen forløber over ca. seks måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde. Uddannelsen består af fire moduler + eksamen. Hvert modul har en varighed af to dage, som afholdes som internat i HUSET i Middelfart. Før uddannelsen og mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, e-læring og opgaveløsning.

Vælger du også at følge PRINCE2® Foundation, kører dette e-læringsforløb når du har afsluttet uddannelsen. Du kan læse mere om PRINCE2® i vores FAQ.

Modulopbygning

Undervisningsform

I undervisningen lægger vi vægt på vekslen mellem teoretiske oplæg og cases. Hele vejen igennem tager vi udgangspunkt i, at du skal omsætte den nye viden til ny praksis.

Undervisningen indeholder:

 • Korte, teoretiske indlæg med diskussioner i studiegrupper og opfølgning i plenum
 • Cases og gæsteundervisere fra byggebranchen
 • Arbejde i studiegrupper kombineret med aktionslæringsforløb for at styrke praksislæring
 • Problemorienteret tilgang til arbejdet med praktiske projektledelsesudfordringer i din dagligdag
 • Arbejde med DiSC personprofilværktøjet for at styrke selvindsigt og ejerskab i forbindelse med udvikling af egen lederrolle.

Gennem hele forløbet samler vi den nye viden i en læringslog (portfolio) og arbejder med individuelle udfordringer og løsninger i arbejdsgrupper. Vi orienterer eksamen mod din praksis.

Sammenhæng mellem den nye viden og din praktiske hverdag
For at få sammenhæng mellem det du lærer og din praktiske hverdag, arbejder vi intensivt med følgende 4 læringstilgange, som tilsammen bidrager til at skabe nye handlekompetencer for dig:

 • Erfaringsbaserede aktiviteter
 • Teoribaserede aktiviteter
 • Relationsbaserede aktiviteter
 • Reflektionsbaserede aktiviteter.
Arbejdsmængde

Den samlede arbejdsmængde er på 125-150 timer fordelt på tre indsatser:

 • Mellem undervisningsdagene skal du forberede dig gennem læsning af nyt stof og arbejde med anvendelse af det, du lærer, i din egen hverdag. Her ligger en arbejdsindsats med selvstudier af nyere teori og observationer i egen virksomhed. Der vil også ligge en række mindre e-læringsforløb, som skal gennemarbejdes.
 • Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og undervisningssessioner og her lytte og formulere mulige udfordringer og handlingsalternativer for egen og andres praksis.
 • Du skal til eksamen i en skriftlig opgave med baggrund i et formuleret problem og -  under vejledning - gennemføre en række analyser med henblik på forandring. Her skal din nærmeste leder meget gerne inddrages, da dette understøtter din mulighed for at bruge det du har lært i din hverdag.

PRINCE2® Foundation
Vælger du også at følge PRINCE2® Foundation, kører dette e-læringsforløb, når uddannelsen er afsluttet. Du skal regne med at afsætte yderligere 70 timer til dette forløb.

Undervisere
Peter Harboe
Peter Harboe
Lektor, cand.merch.
VIA University College
Vibeke Kragh
Vibeke Kragh
Lektor, cand.jur.
VIA University College
Flemming Vind Christiansen
Flemming Vind Christiansen
Adjunkt, Bygningskonstruktør
VIA University College
Finn Kræfting
Finn Kræfting
Adjunkt, cand. merc.
VIA University College
Tora Fridell
Tora Fridell
Cand.jur. og Master i Konfliktmægling
Emcon
Anders Kirk Christoffersen
Anders Kirk Christoffersen
Forretningschef
NIRAS
Lisbeth Skytte
Lisbeth Skytte
Lektor og studievejleder
VIA University College
Nina Drejer Nielsen
Nina Drejer Nielsen
Cand.oecon og daglig leder
Global Business Development
Milan Kronborg
Milan Kronborg
Senior Chief Project Manager
Rambøll
Kristian Birch Pedersen
Kristian Birch Pedersen
Civilingeniør, Master i IT, og Ph.d
Exigo
Glenn Nilsson
Glenn Nilsson
Ingeniør og byggesagkyndig
GENie ByggeOptimering
Rolf Ehlert Carstensen
Rolf Ehlert Carstensen
Senior Specialist
COWI A/S
Nina Skøjt-Pedersen
Nina Skjøt-Pedersen
Projektchef
Københavns Kommune
Allan Schiøtz
Allan Schiøtz
Projektleder
Molio
Diplomgivende eksamen

Diplomgivende eksamen
Byggeriets Projektlederuddannelse afsluttes med en mundtlig eksamen og et diplom. På hvert modul (internat) er der afsat tid til, at du/din studiegruppe skriver 1-2 sider med en kort redegørelse for teorien, samt reflekterer over det pågældende tema og hvilke spørgsmål, det rejser til din/jeres egen praksis.

Siderne samles i en portfolio, som afleveres forud for den mundtlige eksamen. Du eksamineres i 3-4 temaer fra portfolioen. Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til den enkelte deltager.

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter.

Certificering i PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Foundation forløbet er udelukkende et e-læringsforløb med selvstudier og live webinarer. Forløbet afsluttes med PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen, som er en multiple choice test af 1 times varighed uden hjælpemidler.

Vores kursister siger
 • "I hverdagen, hvor vi konstant skal være et skridt foran, gør risikostyringen, at jeg får tænkt alle mulige risici igennem og på den måde kan få afhjulpet eller planlagt dem, så de ikke bliver til brandslukning senere i forløbet."
  Byggeleder Jesper Hjorth-Rasmussen, nyder i dag stor gavn af nye værktøjer til bl.a. risikostyring og planlægning. Læs hele interviewet med Jesper.
   
 • "Jeg har fået meget mere mod på at gå aktivt ind i rollen som projektleder."
  Kirstine Reese savnede værktøjer til styring og planlægning af sine projekter. Læs interviewet med Kristine.
FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Materiale om uddannelsen
Vigtige informationer

Alle moduler afholdes over 2 dage og er med overnatning. 

Diplom
Der udleveres diplom, når du har bestået uddannelsen.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Webinar 1
19:30 - 20:45
Webinar 1 - Introduktion

Mød os i et webinar, hvor vi introducerer Byggeriets Projektlederuddannelse. Vi introducerer dig til den rejse du skal på og introducerer dig til den gennemgående case. Vi kommer også rundt om det første ledelsesredskab og materialerne på uddannelsen.

v/ Peter G. Harboe & Flemming Vind Christiansen
Modul 1 - dag 1
09:00 - 09:10
Planen - introduktioner
v/ Peter G. Harboe
09:10 - 09:55
Projektforløbet - projekttyper
v/ Peter G. Harboe
09:10 - 09:55
Byggeriets kompleksitet
v/ Peter G. Harboe
09:55 - 11:00
Casebehandling
v/ Peter G. Harboe
11:00 - 12:15
DiSC-analyse og aktiv brug af personlighedsprofiler
v/ Lisbeth Skytte
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
Projektlederrollen - DiSC-personanalyse
v/ Lisbeth Skytte
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 17:45
Oplæg Build 4.0

Teknologisk fremsyn for byggebranchen
Eksempler på hvordan Industri 4.0 teknologi kan implementeres i byggeprojekter.

17:45 - 18:00
Pause
18:00 - 19:00
Middag
19:00 - 20:45
Workshop

Teknologisk fremsyn for byggebranchen.

20:45 - 21:00
Opsamling
21:00
Tak for i dag
Modul 1 - dag 2
08:30 - 11:30
Byggejura
 • Aftalegrundlagets konsekvenser
 • Aftaler og praksis
 • Casebehandling
v/ Vibeke Kragh
11:30 - 12:15
Egne issues fra egne cases
v/ Vibeke Kragh
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Strategiske partnerskaber
14:00 - 15:45
Målhieraki
v/ Peter G. Harboe
15:45 - 16:00
Afslutning og opsamling
v/ Peter G. Harboe
16:00
Tak for denne gang
v/ Peter G. Harboe
Webinar 2
19:30 - 20:45
Webinar 2

I dette webinar introducerer vi tre faglige emner:

 • interessenter
 • projektorganisering
 • risiko

som grundlag for det arbejde vi skal i gang med. Vi lægger også op til den forberedelse du skal gennemføre inden vi ses i Middelfart næste gang.

v/ Peter G. Harboe & Flemming Vind Christiansen
Modul 2 - dag 1
09:00 - 09:30
Opsamling fra sidst
v/ Peter G. Harboe
09:30 - 10:30
Interessenter / Casebehandling
v/ Peter G. Harboe
10:30 - 12:15
Interessenthåndtering i de store projekter
v/ Anders Kirk Christoffersen
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:15
Risikohåndtering Casebehandling
v/ Peter G. Harboe
14:15 - 15:45
Risikostyring og -håndtering
v/ Rolf Ehlert Carstensen
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 18:00
Planlægning Estimering
v/ Peter G. Harboe
18:00 - 19:15
Middag
19:15 - 21:00
Casebehandling
v/ Peter G. Harboe
21:00
Tak for i dag
Modul 2 - dag 2
09:00 - 10:45
Planlægningskoncepter

Systemer og digital understøttelse af planlægningen i byggeriet. Hvordan ser praksis i byggeriet ud i dag og hvad betyder det for estimering og planlægningen?

v/ Flemming Vind Christiansen
09:30 - 10:45
Effektiv projektstyring og projektstyringsværktøjer
v/ Kristian Birch Pedersen
10:45 - 12:15
Indlæg: Case fra Megaprojekt
v/ Claes Brylle Hallqvist
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Økonomistyring
 • Systemer og digital understøttelse af økonomistyringen i byggeriet.
 • Casebehandling
v/ Flemming Vind Christiansen
14:00 - 15:45
Casebehandling
v/ Peter G. Harboe & Flemming Vind Christiansen
15:45 - 16:00
Online evaluering i Classroom
16:00
Tak for denne gang
Webinar 3
19:30 - 20:45
Webinar 3
 • Projektlederens arbejde i forskellige virksomhedskulturer
 • Mødeledelse
v/ Peter G. Harboe & Flemming Vind Christiansen
Modul 3 - dag 1
09:00 - 11:00
Opsamling fra sidst
v/ Peter G. Harboe
10:00 - 11:00
Tillid og kommunikation
v/ Peter G. Harboe
11:00 - 12:15
Byggemøder og referater
v/ Milan Rud Kronborg
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
Feedback
v/ Peter G. Harboe
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 18:00
Digital kommunikation og dokumentation
v/ Allan Schiøtz
18:00 - 19:15
Middag
19:15 - 20:45
Rollespil
v/ Finn Kræfting
20:45 - 21:00
Opsamling
v/ Peter G. Harboe
21:00
Tak for i dag
Modul 3 - dag 2
08:30 - 10:30
Håndtering af juridiske konflikter

Konfliktstrategier

v/ Vibeke Kragh
10:30 - 12:15
Konflikter i byggeriet – hvad kan vi lære fra udvalgte cases?

Konflikthåndtering / Assertion

v/ Vibeke Kragh
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:45
Øvelser i konflikthåndtering

AB18 Konflikthåndtering

v/ Vibeke Kragh
14:45 - 15:45
Casebehandling
v/ Peter G. Harboe & Vibeke Kragh
15:45 - 16:00
Online evaluering i Classroom
16:00
Tak for denne gang
Webinar 4
19:30 - 20:45
Webinar 4

Kobling til praksis:

 • Håndtering af den svære samtale – f.eks. via kommunikation og konstruktiv feedback
 • E-learning om Vidensledelse – Hvordan lærer vi af vores projekter?
v/ Peter G. Harboe & Flemming Vind Christiansen
Modul 4 - dag 1
09:00 - 10:45
Opsamling fra sidst
 • Styring
 • Roller og ansvar
 • Discipliner
 • Styringstavlen
v/ Peter G. Harboe
10:45 - 12:15
Fra ideal til virkelighed
 • Styringsredskaberne i byggeriet
 • 7 strømme
 • Fra buzzwords som Trimmet Byggeri og Lean til sådan som vi kommer til at arbejde
v/ Flemming Vind Christiansen
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Rapportering og opfølgningsmekanismer - visuel planlægning
v/ Flemming Vind Christiansen
14:00 - 15:45
Casebehandling
v/ Flemming Vind Christiansen
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 18:00
Oplæg til aftenens øvelser
v/ Peter G. Harboe
18:00 - 19:15
Middag
19:15 - 20:45
Virtuel projektledelse; øvelse
v/ Peter G. Harboe
20:45 - 21:00
Opsamling
v/ Peter G. Harboe
21:00
Tak for i dag
Modul 4 - dag 2
08:30 - 12:15
Erfaringsopsamling
 • Erfaringsopsamling fra project til projekt
 • Evaluering
 • Kompetencer og udviklingspotentialer
 • Modstillinger - positionsøvelse
 • Færdiggørelse af portfolio
v/ Peter G. Harboe
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:45
Identifikation af udfordringer og problemstillinger i egen praksis

Eksamen - form og indhold

v/ Peter G. Harboe
14:45 - 16:00
Opsamling
 • Start på problemformulering
 • Sidste evaluering
v/ Peter G. Harboe
16:00
Tak for denne gang
Eksamen
09:00 - 17:00
Afholdelse af mundtlig eksamen
 • Eksamen er mundtlig og foregår i HUSET Middelfart.
 • Eksamen varer ca. 30 minutter, hvor du præsenterer dit produkt og evt. fremhæver emner fra din portfolio.
 • Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til dig.
 • Efter bestået eksamen får du et diplom udstedt af VIA University College og Molio – Byggeriets Videnscenter.
v/ Peter G. Harboe & Glenn E. Nilsson

Molio forbeholder sig ret til ændringer.