Byggeriets Projektlederuddannelse

- få det bedste fundament at stå på som projektleder i byggeriet
Byggeriets Projektlederuddannelse | Molio

Byggebranchen er en dynamisk branche, og byggeriet bliver mere og mere komplekst med strengere krav fra bl.a. bygherrer. Udfordringerne i byggeriet kræver derfor helt særlige kompetencer inden for professionel projektledelse.

Udgangspunktet er dig
På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning i ledelse af projekter. Udgangspunktet er dig og din personlighed, og hvilken betydning den har for din rolle som projektleder. Hele vejen igennem har vi fokus på at koble undervisningen og teorien op på din egen praksis, så den viden, du får, kan implementeres og benyttes direkte i din hverdag.

Planlægning, styring og projektoptimering
Med uddannelsen får du viden og værktøjer, der støtter dig hele vejen fra planlægning til styring, og hjælper dig med at effektivisere dit byggeprojekt og komme sikkert i mål – uanset som du er rådgiver eller udførende.

OBS! Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling. Se yderligere information under 'Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark'.

Indhold og formål

Projektledelse er både en personlig udvikling og en teknisk kompetence
På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du præsenteret for et nyt fundament for personlig udvikling og en ny vifte af ledelsesredskaber til dit daglige arbejde som projektleder.

Temaerne i uddannelsen er udvalgt med udgangspunkt i, at projektledelse både er et spørgsmål om personlig udvikling i din rolle som projektleder og en teknisk ledelseskompetence med særligt fokus på styring af projekter. I forhold til din personlige udvikling vil du blive udfordret på din egen ledelsesprofil, din kommunikation og personlige adfærd.

Du udarbejder en DiSC-personprofil og opnår her en bedre forståelse af din adfærd som projektleder. Denne indsigt giver dig nye handlemuligheder i samspillet med andre, da du samtidig får en øget forståelse for andres kommunikation og adfærd, og lærer at målrette din kommunikation til personer med forskellige profiler. 

Samtidig arbejder vi med kommunikationstræning, effektiv mødeledelse, konstruktiv feedback, konflikthåndtering og den vanskelige samtale.

Førende eksperter og nyeste forskning
I området om tekniske ledelseskompetencer arbejder vi med analyse af byggeprojekter, projektmodeller i byggeriet, byggejura, planlægning, estimering og styring i byggebranchen. Endelig kommer du til at arbejde med de nyeste koncepter inden for interessentanalyse, mål-middel-hierarkier, trimmet byggeri, projektøkonomi, vidensledelse og risikoplanlægning.

Programmet er udviklet i tæt samarbejde med branchens førende eksperter, og er baseret på den nyeste forskning om ledelse af projekter i byggeriet.

Udbytte

Vores uddannelse kobler undervisningen op på din hverdag, så den viden du får, kan omsættes til praktiske løsninger af dine reelle udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

Når du har gennemført Byggeriets Projektlederuddannelse har du fået:

 • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
 • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
 • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
 • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
 • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.
Målgruppe og forudsætninger

Byggeriets Projektlederuddannelse er både for den let øvede og den kommende projektleder. Hvis du har et par års erfaring med ledelse af byggeprojekter får du styrket kompetencerne og fyldt værktøjskassen op, så du kan effektivisere din arbejdsgang og dine processer. Hvis du endnu ikke er projektleder i byggebranchen vil uddannelsen klæde dig godt på til din kommende rolle. 

Uddannelsen er også egnet til dig, der har flere års erfaring med projektledelse, men gerne vil have en opdatering på de nyeste regler og værktøjer og ønsker et styrket netværk inden for projektledelse. 

Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling".
 
Kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge ved BYG FYN på tlf. 24 47 28 79 eller bsju@erhvervshusfyn.dk inden du tilmelder dig, for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne
Datoer 2020-2021

Webinarer - afholdes live kl. 19.30 - 20.45
08.09.2020
06.10.2020
18.11.2020
06.01.2021

Moduler  - internat hos Fjeldsted Skov, 5592 Eiby
14.09.2020 
15.09.2020 

22.10.2020
23.10.2020 

01.12.2020 
02.12.2020 

14.01.2021
15.01.2021 

Eksamen - afholdes i hos Fjeldsted Skov, 5592 Eiby
05.02.2021

PRINCE2® certificering

Du har mulighed for at sammen med Byggeriets Projektlederuddannelse at tage en certificering i PRINCE2. 

For at blive certificeret skal du gennemføre og bestå et PRINCE2-forløb. Du kan hos Molio blive certificeret i PRINCE2® Foundation og i PRINCE2® Practitioner. Du kan læse mere om forløbene her:

PRINCE2® Foundation (online)

PRINCE2® Foundation (blended learning)

PRINCE2® Practitioner

Opbygning

Uddannelsen forløber over ca. seks måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde. Uddannelsen består af fire moduler + eksamen. Hvert modul har en varighed af to dage, som afholdes som internat i HUSET i Middelfart. Før uddannelsen og mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, e-læring og opgaveløsning.

Vælger du også at følge PRINCE2® Foundation, kører dette e-læringsforløb når du har afsluttet uddannelsen. Du kan læse mere om PRINCE2® i vores FAQ.

Modulopbygning

Undervisningsform

I undervisningen lægger vi vægt på vekslen mellem teoretiske oplæg og cases. Hele vejen igennem tager vi udgangspunkt i, at du skal omsætte den nye viden til ny praksis.

Undervisningen indeholder:

 • Korte, teoretiske indlæg med diskussioner i studiegrupper og opfølgning i plenum
 • Cases og gæsteundervisere fra byggebranchen
 • Arbejde i studiegrupper kombineret med aktionslæringsforløb for at styrke praksislæring
 • Problemorienteret tilgang til arbejdet med praktiske projektledelsesudfordringer i din dagligdag
 • Arbejde med DiSC personprofilværktøjet for at styrke selvindsigt og ejerskab i forbindelse med udvikling af egen lederrolle.

Gennem hele forløbet samler vi den nye viden i en læringslog (portfolio) og arbejder med individuelle udfordringer og løsninger i arbejdsgrupper. Vi orienterer eksamen mod din praksis.

Sammenhæng mellem den nye viden og din praktiske hverdag
For at få sammenhæng mellem det du lærer og din praktiske hverdag, arbejder vi intensivt med følgende 4 læringstilgange, som tilsammen bidrager til at skabe nye handlekompetencer for dig:

 • Erfaringsbaserede aktiviteter
 • Teoribaserede aktiviteter
 • Relationsbaserede aktiviteter
 • Reflektionsbaserede aktiviteter.
Arbejdsmængde

Den samlede arbejdsmængde er på 125-150 timer fordelt på tre indsatser:

 • Mellem undervisningsdagene skal du forberede dig gennem læsning af nyt stof og arbejde med anvendelse af det, du lærer, i din egen hverdag. Her ligger en arbejdsindsats med selvstudier af nyere teori og observationer i egen virksomhed. Der vil også ligge en række mindre e-læringsforløb, som skal gennemarbejdes.
 • Du skal deltage aktivt i gruppearbejde og undervisningssessioner og her lytte og formulere mulige udfordringer og handlingsalternativer for egen og andres praksis.
 • Du skal til eksamen i en skriftlig opgave med baggrund i et formuleret problem og -  under vejledning - gennemføre en række analyser med henblik på forandring. Her skal din nærmeste leder meget gerne inddrages, da dette understøtter din mulighed for at bruge det du har lært i din hverdag.

PRINCE2® Foundation
Vælger du også at følge PRINCE2® Foundation, kører dette e-læringsforløb, når uddannelsen er afsluttet. Du skal regne med at afsætte yderligere 70 timer til dette forløb.

Undervisere
Peter Harboe
Peter G. Harboe
Lektor, cand.merc.
VIA University College
Flemming Vind Christiansen
Flemming Vind Christiansen
Lektor, Bygningskonstruktør
VIA University College
Vibeke Kragh
Vibeke Kragh
Lektor, cand.jur.
VIA University College
Finn Kræfting
Finn Kræfting
Adjunkt, cand. merc.
VIA University College
Tora Fridell
Tora Fridell
Cand.jur. og Master i Konfliktmægling
Emcon
Anders Kirk Christoffersen
Anders Kirk Christoffersen
Forretningschef
NIRAS
Lisbeth Skytte
Lisbeth Skytte
Lektor og studievejleder
VIA University College
Nina Drejer Nielsen
Nina Drejer Nielsen
Cand.oecon og daglig leder
Global Business Development
Milan Kronborg
Milan Kronborg
Senior Chief Project Manager
Rambøll
Kristian Birch Pedersen
Kristian Birch Pedersen
Civilingeniør, Master i IT, og Ph.d
Exigo
Glenn Nilsson
Glenn Nilsson
Ingeniør og byggesagkyndig
GENie ByggeOptimering
Rolf Ehlert Carstensen
Rolf Ehlert Carstensen
Senior Specialist
COWI A/S
Nina Skjødt-Pedersen
Nina Skjøt-Pedersen
Projektchef
Københavns Kommune
Maria Felsgård-Hansen
Maria Felsgård-Hansen
Netværksgruppeleder
InnoBYG
Claes Brylle Hallqvist
Claes Brylle Hallqvist
Lucanus
Simon Andreas Arnbjerg
Simon Andreas Arnbjerg
Kompetenceleder BIM Projektering
Arkitema Architects
Anders Thomsen
Anders Thomsen
NordicFlexhouse
Amdi Worm
Amdi Worm
Senior konsulent i bæredygtighed
Arkitema Architects
Niels Hannemose
Niels Hannemose
VIA University College
Diplomgivende eksamen

Diplomgivende eksamen
Byggeriets Projektlederuddannelse afsluttes med en mundtlig eksamen og et diplom. På hvert modul (internat) er der afsat tid til, at du/din studiegruppe skriver 1-2 sider med en kort redegørelse for teorien, samt reflekterer over det pågældende tema og hvilke spørgsmål, det rejser til din/jeres egen praksis.

Siderne samles i en portfolio, som afleveres forud for den mundtlige eksamen. Du eksamineres i 3-4 temaer fra portfolioen. Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til den enkelte deltager.

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter.

Certificering i PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Foundation forløbet er udelukkende et e-læringsforløb med selvstudier og live webinarer. Forløbet afsluttes med PRINCE2® Foundation Certificeringseksamen, som er en multiple choice test af 1 times varighed uden hjælpemidler.

Vores kursister siger

– I forhold til samarbejde har jeg nu fået et redskab til at kortlægge de projektorganisationer, jeg samarbejder med, så jeg hurtigt kan benytte de rigtige kommandoveje og kontakte de beslutningsansvarlige fra starten. Hermed undgår jeg at bruge en masse unødig tid på at tale med de forkerte.

Bygningskonstruktør Carina Blichfeldt har med egne ord fået en super effektiv værktøjskasse, som hun kan plukke fra. Læs hele interviewet med Carina.

---

– I hverdagen, hvor vi konstant skal være et skridt foran, gør risikostyringen, at jeg får tænkt alle mulige risici igennem og på den måde kan få afhjulpet eller planlagt dem, så de ikke bliver til brandslukning senere i forløbet.

Byggeleder Jesper Hjorth-Rasmussen nyder i dag stor gavn af nye værktøjer til bl.a. risikostyring og planlægning. Læs hele interviewet med Jesper.

---

– Jeg har fået meget mere mod på at gå aktivt ind i rollen som projektleder.

Kirstine Reese savnede værktøjer til styring og planlægning af sine projekter. Læs hele interviewet med Kristine.

 

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Materiale om uddannelsen
Vigtige informationer

Alle moduler afholdes over 2 dage og er med overnatning. 

Diplom
Der udleveres diplom, når du har bestået uddannelsen.

Materialer
På uddannelsen udleveres bøgerne Power i projekter og portefølje og Projektlederens formelsamling.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Introwebinar
19:30 - 20:45
Webinar - Intro

Introduktion
Præcis introduktion til uddannelsen
Præsentation af casen
Målhierarki og Komplexitet

v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
Modul 1 - dag 1
09:00 - 09:10
Planen - introduktioner
v/ Peter G. Harboe
09:10 - 09:55
Projektforløbet - projekttyper
v/ Peter G. Harboe
09:10 - 09:55
Byggeriets kompleksitet
v/ Peter G. Harboe
09:55 - 11:00
Dine cases - dine issues
v/ Peter G. Harboe
11:00 - 12:15
Projektlederrollen
v/ Peter G. Harboe
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
DiSC-personanalyse
v/ Lisbeth Skytte
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 18:00
Build 4.0
v/ Maria Felsgård-Hansen
18:00 - 19:15
Middag
19:00 - 20:45
Build 4.0
v/ Maria Felsgård-Hansen
20:45 - 21:00
Opsamling
21:00
Tak for i dag
Modul 1 - dag 2
08:30 - 12:15
Byggejura
 • Aftalegrundlagets konsekvenser
 • Udvalgte cases om konflikter i byggeriet
v/ Vibeke Kragh
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:45
Strategiske partnerskaber
v/ Nina Skjøt-Pedersen
14:45 - 15:45
Målhieraki
v/ Peter G. Harboe
15:45 - 16:00
Afslutning og opsamling
v/ Peter G. Harboe
16:00
Tak for denne gang
Webinar 1
19:30 - 20:45
Webinar 2

I dette webinar introducerer vi tre faglige emner:

 • interessenter
 • projektorganisering
 • risiko

som grundlag for det arbejde vi skal i gang med. Vi lægger også op til den forberedelse du skal gennemføre inden vi ses i Middelfart næste gang.

v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
Modul 2 - dag 1
09:00 - 10:30
Opsamling fra sidst

Interessenter

v/ Peter G. Harboe
10:30 - 12:15
Effektiv projektstyring og projektstyringsværktøjer

Systemer og digital understøttelse af planlægningen i byggeriet.

Hvordan ser praksis i byggeriet ud i dag og hvad betyder det for estimering og planlægningen?

v/ Kristian Birch Pedersen
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:15
Risikohåndtering
v/ Peter G. Harboe
14:15 - 15:45
Risikohåndtering
v/ Rolf Ehlert Carstensen
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 18:00
Planlægning Estimering
v/ Peter G. Harboe
18:00 - 19:15
Middag
19:15 - 20:45
Casebehandling, Estimering
v/ Peter G. Harboe
20:45 - 21:00
Opsamling og tak for i dag
Modul 2 - dag 2
08:30 - 09:00
Planlægningskoncepter
v/ Flemming Vind Christiansen
09:00 - 10:45
Indlæg: Case fra Megaprojekt
v/ Claes Brylle Hallqvist
10:45 - 12:15
Interessenthåndtering i de store projekter
v/ Anders Kirk Christoffersen
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Økonomistyring
 • Hvor kan byggeriet forbedre økonomistyringen
v/ Flemming Vind Christiansen
14:00 - 15:15
Andre styringsredskaber

Earned Value - stadeopfølgning

v/ Peter G. Harboe
15:15 - 15:45
Oplæg til opgaver og e-learning
15:45 - 16:00
Evaluering og tak for denne gang
Webinar 2
19:30 - 20:45
Webinar 2
 • Projektlederens arbejde i forskellige virksomhedskulturer
 • Mødeledelse
v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
Modul 3 - dag 1
09:00 - 11:00
Opsamling fra sidst
v/ Peter G. Harboe
10:00 - 11:00
Tillid og kommunikation
v/ Finn Kræfting
11:00 - 12:15
Byggemøder og referater
v/ Milan Rud Kronborg
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Feedback
v/ Finn Kræfting
14:00 - 15:45
Digital kommunikation og dokumentation
v/ Simon Andreas Arnbjerg
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 20:45
Casebehandling

Kommunikationsplanen

v/ Finn Kræfting
18:00 - 19:15
Middag
20:45 - 21:00
Opsamling
21:00
Tak for i dag
Modul 3 - dag 2
08:30 - 10:30
Håndtering af konflikter
v/ Vibeke Kragh
10:30 - 12:15
Konflikter i byggeriet
v/ Tora Fridell
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
Konflikthåndtering og assertion - øvelser

Casebehandling konflikthåndering

v/ Vibeke Kragh
14:45 - 15:45
Casebehandling
v/ Vibeke Kragh & Peter G. Harboe
15:45 - 16:00
Evaluering, opsamling og afslutning
v/ Peter G. Harboe
16:00
Tak for denne gang
Webinar 3
19:30 - 20:45
Webinar 3

Vidensledelse
Byggeriets udfordringer

v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
Modul 4 - dag 1
09:00 - 10:45
Opsamling fra sidst
 • Styring
 • Roller og ansvar
 • Styringsredskaberne i byggeriet - 7 strømme - Fra buzzwords som Trimmet Byggeri og Lean til sådan som vi kommer til at arbejde.
v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
10:45 - 12:15
Bæredygtighed
v/ Amdi Schjødt Worm
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:45
Rapportering og opfølgningsmekanismer - visuel planlægning

Casebehandling

v/ Flemming Vind Christiansen
15:45 - 16:45
Grøn time (tid på egen hånd)
16:45 - 18:00
Virtuel ledelse - Oplæg til aftenens øvelser
v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
18:00 - 19:15
Middag
19:15 - 20:45
Virtuel projektledelse; øvelse
v/ Flemming Vind Christiansen & Peter G. Harboe
20:45 - 21:00
Opsamling
v/ Peter G. Harboe
21:00
Tak for i dag
Modul 4 - dag 2
08:30 - 12:30
Erfaringsopsamling
 • Projektlederen som kaptajn
 • Kompetencer og udviklingspotentialer
 • Modstillinger - positionsøvelse
 • Færdiggørelse af portfolio
 • Identifikation af udfordringer og problemstillinger i egen praksis
v/ Peter G. Harboe
12:30 - 13:30
Industrialisering af byggeriet
v/ Anders Thomsen
13:30
Afslutningsfrokost
Eksamen
09:00 - 17:00
Afholdelse af mundtlig eksamen
 • Eksamen er mundtlig og foregår i HUSET Middelfart.
 • Eksamen varer ca. 30 minutter, hvor du præsenterer dit produkt og evt. fremhæver emner fra din portfolio.
 • Vejleder og en ekstern censor fra branchen bedømmer præstationen ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til dig.
 • Efter bestået eksamen får du et diplom udstedt af VIA University College og Molio – Byggeriets Videnscenter.
v/ Peter G. Harboe & Glenn E. Nilsson

Molio forbeholder sig ret til ændringer.