Byggeteknik for arkitekter

Få de arkitektoniske virkemidler på plads
Byggeteknik for arkitekter

Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.

Uddannelsen henvender sig til arkitekter, som ønsker et indblik i, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen. Sammen med andre arkitekter nørder vi byggeteknik med henblik på en større forståelse af teknikken som inspirationskilde til en gennemarbejdet arkitektur.

Særpris for medlemmer af Arkitektforeningen:
19.500 kr. ekskl. moms, læs mere under 'Vigtige informationer'
 

Indhold og formål

Tematisk arbejder uddannelsen med såvel den store skala og de tidlige valg omkring disponering og byggesystem, som de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og til de bærende og karakterskabende knudepunkter. Metodisk tages der på alle moduler udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Under overskriften "Bygningen baglæns" gennemgås projekter af arkitekterne bag, og vi regner baglæns på hvorfor projektet ser ud som det gør.

 • Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav? 
 • Hvordan vises vandet væk? 
 • Hvordan holdes kulden ude?
 • Hvordan sikres mod brand? 
 • Hvordan skiftes de enorme luftmængder? 
 • Hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?
Udbytte

Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til arkitekter der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning. Kurset henvender sig til alle arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik.

Opbygning

Uddannelsen er bygget op over tre temamoduler af to dage hver. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne, eksempler og øvelser der relaterer direkte til undervisningen. 

Undervisere
Mette Rydahl Anker
Mette Rydahl Anker
Lektor og arkitekt MAA
Københavns Erhvervsakademi
Anne Helene Hornhaver
Anne Helene Hornhaver
lektor
Københavns Erhvervs Akademi
Magnus Sølvhøj Kuhn
Magnus Sølvhøj Kuhn
Arkitekt
Lendager Group
Martin Carlsen Dam
Martin Carlsen Dam
Adjunkt
Københavns Erhvervsakademi
Gæsteundervisere
Kim Dalgaard
Kim Dalgaard
Arkitekt
Mangor & Nagel
Lennart Deramat
Lennart Deramat
Bygningskonstruktør
Primus Arkitekter
Ditte Rode
Ditte Rode
Arkitekt
Christensen & Co Arkitekter
Anita Lindholm Krak
Anita Lindholm Krak
Arkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Vores kursister siger
 • "Lærerigt og positive, dygtige formidlere. Jeg glæder mig til de næste moduler!"
   
 • "Inspirerende, lærerigt, teknisk godt niveau, godt med cases."
   
 • "Mette og Anne Helene er dygtige undervisere. De ved hvilken information vi har brug for. Der er en god balance mellem oplæg og relevante øvelser. Øvelserne er med til at få den nye viden sat fast."
   
Vigtige informationer

Arkitektforeningen, Molio - Byggeriets Videnscenter og Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Uddannelsen udbydes hos Akademisk Arkitektforening i København i efteråret 2020 på følgende datoer:
Modul 1: 16. og 17. september 2020
Modul 2: 7. og 8. oktober 2020
Modul 3: 4. og 5. november 2020
Læs mere her

Uddannelsen afholdes hos Molio i foråret 2020 på følgende datoer:
Modul 1: 9. og 10. marts 2020
Modul 2: 30. og 31. marts 2020
Modul 3: 22. og 23. april 2020

Rabat
19.500 kr. ekskl. moms for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
23.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer af Akademisk Arkitektforening 
Priserne er gældende for kurser udbudt i 2020

Middag og overnatning
I forbindelse med uddannelsen i Middelfart tilbyder Molio Kurser middag og overnatning til en særpris på 860 kr. (ekskl. moms). Prisen inkluderer 2 retters middag i HUSETs restaurant, 1 glas vin og 1 overnatning i enkeltværelse. 
NB! Bestilles hos Molio Kurser ved tilmelding.

Materialer
På kurset udleveres SBi-anvisningen 267 vedr. Småhuse - klimaskærmen. Resten af materialet forefindes kun digitalt, se mere her.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Modul 1, Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:30
Introduktion til kursets opbygning, undervisere og kursister
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
09:30 - 12:00
De overordnede rammer, lovgivning og teknisk fælleseje
 • Begrebet bygningsdele, bygningens vigtigste bygningsdele
 • Gennemgang af funktionskrav til vigtige bygningsdele
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Byggeriets materialer og konstruktioner, -småhuset fra fundament til tag
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
14:30 - 14:45
Pause med kage
14:45 - 15:45
Funktionskrav til klimaskærmens forskellige lag
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
15:45 - 16:00
Opsamling på dagens program og afrunding
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
Modul 1, Dag 2
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Væsentlige materialeegenskaber

Udvælgelse af materialer ud fra relevante parametre

v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Bygningen baglæns: Vandkunsten præsenterer boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke
v/ Kim Dalgaard
14:30 - 14:45
Pause med kage
14:45 - 15:45
Opsamling på modulet. Mere viden, litteratur og anvisninger
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
15:45 - 16:00
Afrunding og evaluering af modul 1
v/ Mette Rydahl Anker & Anne Helene Hornhaver
16:00
Modul 1 slutter - tak for denne gang
Modul 2, Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Termisk isolering - H2O Bygningsfysik - Bygningsanatomi - klimaskærmen
v/ Magnus Sølvhøj Kühn & Martin Carlsen Dam
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Bygningen baglæns: Præsentation af Sundbyøster Skole
v/ Lennart Deramat
14:30 - 15:00
Pause med kage
15:00 - 15:45
Knudepunkter i klimaskærmen
v/ Magnus Sølvhøj Kühn & Martin Carlsen Dam
15:45 - 16:00
Opsamling, afrunding og morgendagens program
v/ Magnus Sølvhøj Kühn
Modul 2, Dag 2
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Curtain Walls - Bygningsanatomi – internt adskillende bygningsdele - Komplekse Knudepunkter
v/ Magnus Sølvhøj Kühn & Martin Carlsen Dam
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Knudepunktsproces
v/ Magnus Sølvhøj Kühn & Martin Carlsen Dam
14:30 - 15:00
Pause med kage
15:00 - 15:45
Opbygning af knudepunkter, fortsat. Opsamling på knudepunkter
v/ Magnus Sølvhøj Kühn & Martin Carlsen Dam
15:45 - 16:00
Opsamling, afrunding og evaluering af modul 2
v/ Magnus Sølvhøj Kühn & Martin Carlsen Dam
16:00
Modul 2 slutter - tak for denne gang
Modul 3, Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Facadesnittet - om koblingen mellem byggesystem, føringsveje og facadeudtryk
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
09:00 - 12:00
Byggesystemer - principper og materialer
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
09:00 - 12:00
Installationer - principper for lodrette og vandrette føringsveje
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Bygningen baglæns: Lundgård og Tranberg præsenterer Kalvebod Fælled Skole
v/ Anita Krak Lindholm
14:30 - 14:45
Pause med kage
14:45 - 15:45
Facadesnittets knudepunkter
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
15:45 - 16:00
Opsamling, afrunding og morgendagens program
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
Modul 3, Dag 2
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Komplekse normalkonstruktioner
 • det flade tag
 • komplekse facader
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Byggeskadefonden fortæller om typiske fejl og svigt i byggeriet
13:45 - 14:15
Opsamling og introduktion til øvelse
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
14:15 - 14:30
Pause med kage
14:30 - 15:45
Øvelse og opsamling
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
15:45 - 16:00
Mere viden, litteratur og links samt evaluering af modul 3 og af kurset som helhed
v/ Mette Rydahl Anker & Magnus Sølvhøj Kühn
16:00
Modul 3 slutter - tak for denne gang

Molio, Akademisk Arkitektforening og Københavns Erhvervsakademi forbeholder sig ret til ændringer.

 

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms23.000,00 kr.
Inkl. moms28.750,00 kr.
HUSET Middelfart Molio kursuscenter
Se kursussted