Bygherrekompetencer

Styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet
Bygherrekompetencer | Molio

Bygherrekompetencer er en certifikatgivende uddannelse, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet, og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

I 2020 kører 16. sæson med Bygherrekompetencer, som gennem de mange sæsoner med fyldte kursushold og høje evalueringer er blevet en institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

 • Mere end 500 har taget en bygherreuddannelse hos Molio
 • Altid høje evalueringer og fulde huse
 • Kun de bedste undervisere med stor praktisk erfaring og gode formidlingsevner

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger. Han har både været deltager og er nu underviser på uddannelsen.

OBS! Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling. Se yderligere information under 'Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark'.

Indhold og formål

10 dage med "alt hvad du skal vide som bygherre"

Undervisningen er fokuseret på konkrete problemstillinger, der har reel betydning i din hverdag.

Uddannelsens temaer er bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb.

Uddannelsen revideres, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu.

Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.

Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 
 

I seneste brochure om uddannelsen kan du se oversigt over indholdet i modulerne.

Udbytte

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet.
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen.
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • Du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, bedre samarbejde, nye tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, fokus på miljø og sikkerhed, LCA og LCC, IKT og BIM mv.
 • Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed

Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager og nu underviser på uddannelsen.

Målgruppe og forudsætninger

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Klik her og se liste over, hvor deltagerne på Bygherrekompetencer er kommet fra.

Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling".
 
Kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge ved BYG FYN på tlf. 24 47 28 79 eller bsju@erhvervshusfyn.dk inden du tilmelder dig, for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne
Opbygning

Bygherrekompetencer består af:

 • 3 x 3-dagsmoduler (med overnatning) - i alt 9 kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere.

For at komme til afsluttende eksamen skal man have afleveret projektopgaver for alle tre moduler.

På eksamensdagen vil du blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere. 

Program

Modul 1 - se programmet for seneste afholdte modul her
Modul 2 - se programmet for seneste afholdte modul her
Modul 3 - se programmet for seneste afholdte modul her

Undervisere - fra seneste sæson
Ib Steen Olsen
Ib Steen Olsen
Ekstern lektor
DTU Management Byggeledelse
Gert Munksgaard Thorsøe
Gert Munksgaard Thorsøe
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer
emcon a/s
Kim Haugbølle
Kim Haugbølle
Seniorforsker ph.d.
BUILD
Jan Q. Rasmussen
Jan Q. Rasmussen
Seniorrådgiver
Conni Tamborg
Conni Tamborg
Chefkonsulent og cand. jur.
Banedanmark
Henrik Leksø
Henrik Leksø
Afdelingsleder for bygherrerådgivning
Rambøll
Peter Munk
Peter Munk
Bygningschef
Aak Bygninger, Aalborg kommune
Hans Blinkilde
Hans Blinkilde
Projektchef
Region Hovedstaden - Center for Ejendomme
Rolf Simonsen
Rolf Simonsen
Projektchef og sekretariatsleder
Bygherreforeningen/ Værdibyg
Jens Dons
Jens Dons
Teknisk chef
Byggeskadefonden
Tora Fridell
Tora Fridell
Cand.jur. og Master i Konfliktmægling
Emcon
Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt
3dbyggeri danmark ApS
Simon Skaarup
Simon Skaarup
Ingeniør og Indehaver
CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Anders Kirk Christoffersen
Anders Kirk Christoffersen
Forretningschef
NIRAS
Henrik Hauge Andersen
Henrik Hauge Andersen
Partner, advokat (H)
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Frederik Schou Hansen
Frederik Schou Hansen
COO
CEBRA
Bettina Julian Gravers
Bettina Julian Gravers
Advokat, chefrådgiver
Kuben Management
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
Ejendomschef
AKF Koncernen
Christina Schulin-Zeuthen
Christina Schulin-Zeuthen
Kontorchef
Byggeri København
Lene Ahlmann-Ohlsen
Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør
Voldgiftsnævnet
Tid og sted

Alle moduler holdes i HUSET Middelfart

Modul 1: 29. - 31. januar 2020
Modul 2: 10. - 12. marts 2020
Modul 3: 14. - 16. april 2020
Eksamen: 11. maj 2020

Arbejdsmængde

Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Udover de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 10-20 timers arbejde med hver opgave.

Du bliver Certificeret Bygherre

Når du består den afsluttende eksamen modtager du bevis på, at du nu er Certificeret Bygherre.

Certifikatet er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når de rette kompetencer skal dokumenteres over for opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Certifikatet udstedes af Molio. Molio er en af landets absolut førende og anerkendte udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til byggebranchen. Med det i hånden, står du derfor stærkere i markedet og øger dine muligheder i din fremtidige karriere, både internt i din virksomhed og ved et eventuelt jobskifte.

Vores kursister siger
 • "Jeg har fået meget viden, og mange gode værktøjer med fra uddannelsen. Som uden tvivl kommer til at styrke mig i mit arbejde. Derudover også et netværk i de andre deltagere, som jeg forventer at benytte fremadrettet."
 • Der var et godt og summerende opgaveforløb omkring de programsatte emner. Der var gode muligheder for at have fælles debat omkring emnerne og opgaven. Det var et dejligt kursus sted med god forplejning og faciliteter. Der var ligeledes god energi på kursusholderne og proces fremføring i forløbet."
 • "Jeg føler mig klædt på til at løfte opgaven som bygherrerådgiver. Jeg har i hvert fald fået en masse gode værktøjer, og fået øjnene op for vigtigheden af de forskellige processer i forbindelse med at rådgive bygherrer."
 • ”...stilles større og større krav og forventninger til professionalisering af den kommunale bygherre-funktion. Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling. Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne."

Case om uddannelsen:

Jan Quitzau Rasmussens, der er tidligere projektdirektør og seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen siger, at uddannelsen Bygherrekompetencer er vigtig for det danske byggeri. Læs interviewet her.

Peter Munk, der er bygningschef hos Aak Bygninger i Aalborg Kommune og underviser på Molios uddannelse Bygherrekompetencer, fortæller, at kommunale bygherre skal være mere aktiv i byggeriets processer for at fremme værdiskabelsen. Læs interview eller artikel med Peter Munk.

Vi har haft en del deltagere fra Færøerne og Grønland. Læs interviewet med tre kommunale bygherrer.

Baggrund

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt - og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse.
 

Vigtige informationer

Alle moduler afholdes hos HUSET i Middelfart og er med overnatning. Prisen er inkl. al forplejning, omfattende kursusmaterialer og overnatning.

Vi gør opmærksom på muligheden for at anvende bruttolønsordningen og for muligvis at kunne opnå støtte fra Den Kommunale Kompetencefond.

Læs mere om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning, kursusmaterialer etc.
Klik her

Molio forbeholder sig ret til ændringer.