Bygningsfysikuddannelsen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger
Bygningsfysik


Byggeriet bliver mere og mere komplekst, og der stilles stadig større krav til udførelse og overholdelse af lovkrav. Samtidig bliver uddannelserne mere og mere specialiserede, og mange i byggefaget oplever derfor, at de savner et tilstrækkeligt overblik over bygningsfysikken. Derfor har vi oprettet Bygningsfysikuddannelsen. 

Fleksibilitet i højsædet
Bygningsfysikuddannelsen består af syv fagmoduler og en afsluttende skriftlig eksamen. Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du selv ønsker. Modulerne gentages løbende, og du kan altid ”hoppe på” uddannelsen, når det passer dig. 
 

Indhold og formål

Bygningsfysikuddannelsen er fordelt over syv moduler af hver to dages varighed, som afholdes som internat. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig 4 timers eksamen.

Første dag på hvert modul afsluttes med en god middag med vin i HUSET og sociale og faglige aktiviteter.

Se beskrivelser af fagmodulerne under "Opbygning". 

Udbytte

Med Bygningsfysikuddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri. Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er på et fagligt højt niveau, og vi stiller derfor krav om, at du skal have en god basisviden om bygninger og bygningsfysik. Du bør derfor være enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på uddannelsen. 

Hvis du har en faglært baggrund og mangeårig praktisk erfaring fra byggebranchen, vil du ofte også kunne deltage på uddannelsen. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. 

Opbygning

Uddannelsen består af 7 fagmoduler og afsluttes med en skriftlig eksamen. Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

Hvert modul er på 2 dage med overnatning og afsluttes med en multiple choice test. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Fagmoduler

Bygningsstabilitet og -materialer
Du får en god bygningsforståelse og lærer, hvordan en bygning kan stabiliseres. Du lærer desuden om bygningsdeformationer og bygningsmaterialer.

Fugt
Du lærer om fugttekniske forhold og ser praktiske eksempler på løsning af fugt- tekniske opgaver. Du bliver også orienteret om undersøgelsesmetoder og måle- udstyr.

Indeklima
Du lærer, hvordan indeklimaet påvirker os og hvordan indeklimaet kan måles. Du lærer også, hvordan indeklimaproblemer kan afhjælpes og løses.

Brand
Du får en grundig gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger og du lærer, hvordan en brand kan udvikle sig og sprede sig samt hvordan sikkerheden kan eftervises for både personer og bærende konstruktioner.

Lys
Du lærer om lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger, og om belysningskilder og belysningsanlæg i bygninger.

Energi
Du lærer om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye, skærpede energikrav.

Lyd
Du lærer, hvordan støj påvirker mennesker og om principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø. Du lærer også om hvilke akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter.


Frivilligt tilvalgsmodul: Miljørådgiver
Du lærer om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får bl.a. viden om farlige stoffer og anvisninger til, hvordan de skal håndteres.

Moduloversigt
Bygningsfysikuddannelsen_graf
Datooversigt
Undervisningsform

På uddannelsen undervises du af de førende eksperter inden for hvert deres område. De er alle opdateret på deres felt og har den nyeste viden og forskning med. Du undervises også af udvalgte praktikere fra byggeriet, der har personlige erfaringer med de løsninger og metoder, der tages i anvendelse. Det sikrer, at du både inden for teori og praktik får en solidt forankret undervisning.

For at sikre at der er en rød tråd igennem hele uddannelsen, vil der være tilknyttet en faglig koordinator. Den faglige koordinator har desuden ansvaret for eksamen.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der lægges vægt på aktiv kursistinddragelse, og undervejs vil der være demonstrationer af målemetoder, gruppeopgaver, diskussioner i plenum og workshops. 

Undervisere
Bent Grelk
Bent Grelk
Seniorkonsulent
Grelk Consult
Bjarne Holm
Bjarne Holm
Salgskonsulent
Danalim
Erik Brandt
Erik Brandt
Seniorforsker
SBi/AAU
Christian Anker Hviid
Christian Anker Hviid
Adjunkt
DTU
Jakob Lion Meyer
Jakob Lion Meyer
Specialist
COWI
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Mads Bolberg
Mads Bolberg
Specialist i Akustik
Rockwool
Niels Skals
Niels Skals
Chefrådgiver
Rambøll
Svend Svendsen
Svend Svendsen
Professor
DTU
Thea Gregersen
Thea Gregersen
Konstruktionsingeniør
MOE
Tina Beier Larsen
Tina Beier Larsen
Afdelingsleder
MOE
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Faglig koordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Tests og eksamen

Alle fagmoduler afsluttes med en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal testen på alle fagmoduler være bestået. Du modtager et bevis, når prøven er bestået. 

Hvis du på forhånd har stærk viden på et eller flere områder, er det muligt at fravælge deltagelse i de relaterede moduler og alligevel gå op til den afsluttende eksamen. Det kræves dog, at du har bestået prøven på alle moduler. 

Eksamensform
Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

Eksamen er en fire timers skriftlig, individuel prøve. Opgaven rettes af eksaminator og kontrolleres efterfølgende af censor. Eksamensopgaven bedømmes bestået/ikke bestået.

Certifikat
Når du har bestået alle multiple choice prøverne på de enkelte fagmoduler, samt har bestået eksamen, får du et certifikat for hele uddannelsen og kan kalde dig "Certificeret bygningsfysiker". Hvis du mod forventning ikke består, har du mulighed for, mod gebyr, at gå til reeksamen.

Arbejdsmængde

Hvert fagmodul er af to dages varighed med overnatning på kursusstedet. Hvert fagmodul svarer til en arbejdsbelastning på ca. 20 timer. Uddannelsens samlede arbejdsbelastning svarer til 5 ECTS-point. Du må være forberedt på, at der kan være hjemmeopgaver.

Tilmelding, pris og rabat

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen hos kursuskoordinator Gurli Andresen, ga@molio.dk, eller på tlf. 70 12 06 00.

Ønsker du kun at tilmelde dig enkelte moduler, kan du gøre det ved at klikke på de enkelte fagmoduler under "Opbygning". Så kommer du til tilmeldingssiden. 

Priser
Hvert fagmodul koster 9.900 kr. 
Deltagelse i afsluttende eksamen koster 5.000 kr. 
Du har mulighed for at tage prøven på et fagmodul uden at deltage i undervisningen på modulet. Prøven alene koster 3.000 kr.

Rabat
Ved tilmelding til alle syv moduler og eksamen samtidig får du rabat. Den samlede rabatpris for hele forløbet er 66.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Materiale om uddannelsen
Vores kursister siger
  • "Uddannelsens faglige bredde har givet mig et meget bedre grundlag til at håndtere de daglige projekter og opgaver. At afslutte med en eksamen om et konkret projekt, hvor alle fagområder blev håndteret, var rigtig godt, og så var omfanget af opgaverne til eksamen passende." (Projektchef Bent Storgaard, Dansk Halbyggeri)
  • Uddannelsen har givet mig en bred forståelse af hvilke faktorer der er i spil i dagens byggeri - både inden for nybyggeri og renovering.
  • Underviserne var gode til at drage erfaringer og virkelige situationer ind i emner og resultater. Det syntes jeg var rigtigt godt.

Læs casehistorier om uddannelsen:

Peter Sarka, der er civilingeniør og energileder i Lolland Kommune, ville opdateres med den nyeste viden inden for en bred vifte af fagområder inden for bygningsfysik. Læs hele interviewet.

Mikkel Sommer Petersen, der er bygningskonstruktør hos TVEDE, synes, at Bygningsfysikuddannelsen fungerer godt som en overbygning og er et godt supplement. Læs hele interviewet.

Vigtige informationer

Tilmelding
Ønsker du at tilmelde dig Bygningsfysikuddannelsen, skal du kontakte os på tlf. 70 12 06 00 eller på kurser@molio.dk. Når du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.