Bygningsmaterialer

 Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer

Der bruges i dag mange forskellige materialer i byggeriet, og det er vigtigt at kende egenskaberne hos de forskellige materialer for at kunne projektere en korrekt opbygget klimaskærm. Vi skulle gerne undgå fremtidige skandaler som MgO-skandalen, der på grund af ukendskab til materialets egenskaber medførte store fugtproblemer i facaderne.

Kurset omhandler alle de gængse bygningsmaterialers egenskaber, og du får desuden indsigt i levetider, bæredygtighed, LCA, bortskaffelse og genanvendelse mv.

Indhold

På kurset gennemgås følgende bygningsmaterialer:

Metaller

 • Stål
 • Aluminium
 • Korrosionsklasser
 • Kobber
 • Zink

Betonmaterialer/cementbaserede materialer

 • Beton – selvnivellerende og selvudtørrende
 • Letklinkerbeton/porebeton
 • Skumbeton
 • Tørretider og hærdetider

Natursten

 • Granit
 • Marmor
 • Sandsten
 • Skifer

Træ og træbaserede materialer

 • CLT
 • Kerto
 • Limtræ
 • Konstruktionstræ
 • Krydsfinér
 • OSB-plader
 • Spånplader
 • Cementspånplader
 • Deformationer
 • Træsorter og anvendelse
 • MDF
 • Imprægnering

Andre facadematerialer

 • Fibercement
 • Calciumsilikat
 • Gips
 • Pudsbæreplader
 • Puds på isolering

Tegl og mørtel

 • Typer og anvendelse
 • Fuger
 • Genbrugssten

Fugemasser

 • Elastiske fuger
 • Plastiske fuger
 • Folieklæber
 • Fugeslip

Plast og gummi

 • Plastmaterialer – herunder dampspærre
 • Gummimaterialer

Tagmaterialer

 • Tagpap
 • Tagfolier
 • Tegl og betontagsten
 • Metalplader
 • Fibercement

Isoleringsmaterialer

 • Mineraluld
 • Celleplast
 • Celleglas
 • Papiruld og celluloseisolering
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er for arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker at få større forståelse for og indsigt i bygningsmaterialer og dermed undgå skader og uhensigtsmæssige konstruktioner.

Undervisningsform

Undervisningen vil være en vekslen mellem teori og gruppeøvelser. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til underviserne undervejs og drøfte egne sager.

Kurset afsluttes med en frivillig multiple choice test. Hvis du deltager på hele Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven bestås.

Undervisere
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Bent Grelk
Bent Grelk
Seniorkonsulent
Grelk Consult
Bjarne Holm
Bjarne Holm
Salgskonsulent
Danalim
Fagkoordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene.

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program er under udarbejdelse
09:00 - 18:00
Program er under udarbejdelse
Program er under udarbejdelse
08:00 - 16:30
Program er under udarbejdelse