Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Bliv certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
Lisbjerg Bakke, Vandkunsten | Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri | Molio
Fotokredit
Lisbjerg Bakke, Vandkunsten. Fotograf: Helene Høyer Mikkelsen


Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning og tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men er velintegreret i byggeriets processer, værktøjer og metoder.

Med uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri får du den faglige ballast - både når det gælder substans og proces. Som rådgiver eller som projekterende på et bæredygtigt byggeri, skal du være den der kan stille de relevante spørgsmål, foretage de relevante analyser på rette tidspunkt, bruge de relevante værktøjer samt realisere begrebet bæredygtighed igennem byggeriets processer.

OBS! Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling og får yderligere rabat på normalpris. Se yderligere information under 'Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark'.

Indhold og formål

Uddannelsen er opbygget af fem intensive workshops (kursusdage) suppleret med webinarer. Der anvendes en gennemgående real-life case, som anvendes til den afsluttende eksamen. Uddannelsen vil give dig den nødvendige viden om begrebet og metoder i bæredygtighed inden for byggeri.

Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag
Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).

Webinar 1: FRAME 
På webinaret præsenteres den digitale platform Frame. Den er på én gang en metode til procesledelse af bæredygtigt byggeri og et værktøj til bæredygtig projektering. Platformen bygger på integration af bæredygtighed i branchens kendte fasemodel, så bæredygtighed bliver konkret, overskueligt og tilgængeligt for alle de involverede aktører i alle faser fra idé til drift. 
Underviser: Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditør Zeynel Palamutcu, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører

Workshop 2: LCA - analyse af materialers livcyklus
Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA
Underviser: Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg
Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme?

Workshop 4: Mærkningsordninger og producenter
Har vi i dag tilstrækkelige afprøvede og anerkendte miljørigtige produkter med de rette byggetekniske egenskaber og medvirker de til bygningens bedste totaløkonomi og sundhed?

Workshop 5: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen
Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? - metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger. På Workshop 5 afsluttes uddannelsen med eksamen. Eksaminator er kursusleder Jørgen Lange og der anvendes ekstern specialist som censor.

Udbytte

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.
Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til

 • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
 • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.
 • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.
 • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker stærke kompetencer i bæredygtighed til brug ved rådgivning, projektering, projekt- og bæredygtighedsledelse
 • Andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, bæredygtighed på et veloplyst og professionelt grundlag
Vigtig info til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling" – og får yderligere rabat på kursets normalpris. Rabatprisen er kr. 19.975 (ekskl. moms).
 
Kontakt forretningsudvikler Birgitte Junge ved BYG FYN på tlf. 24 47 28 79 eller bsju@erhvervshusfyn.dk inden du tilmelder dig kurset for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne
Opbygning
kursusgraf_ny_Certificeret rådgiver i bæredygtighed
Diplomgivende eksamen

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censur.
Der gives ikke karakter, men bestået/ikke-bestået.

Undervisningsform

Gennem fem workshops og to webinarer bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad bæredygtighed i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

Som real-life case arbejder vi med tilrettelæggelse af bæredygtigheden helt fra de indledende faser hvor frihedsgraden er størst og beslutningerne er afgørende. Her får du et godt overblik over de forskellige processer og bæredygtige virkemidler, deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

Uddannelsesleder
joergen_lange
Jørgen Lange
Direktør og lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Undervisere
Aleksander G. Kongshaug
Aleksander G. Kongshaug
Arkitekt
3XN/GXN
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Amdi Worm
Amdi Worm
Senior konsulent i bæredygtighed
Arkitema Architects
Kim Haugbølle
Kim Haugbølle
Seniorforsker ph.d.
BUILD
Peter Scheutz
Peter Scheutz
Ekstern lektor
SBi/AAU
Henrik Hougaard
Henrik Hougaard
Markedschef
Miljømærkning Danmark
Jørgen Kaarup
Jørgen Kaarup
Direktør
Straatagets Kontor
Tina Snedker Kristensen
Tina Snedker Kristensen
Marketing- og kommunikationschef
Troldtekt
Martin Hansen Green
Martin Hansen Green
Projektkonsulent
CBI Danmark A/S
Zeynel Palamutcu
Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør og DGNB-auditør
Dominia A/S Rådgivende Ingeniører
Bente Karlskov
Bente Karlskov
Byggechef
CIVICA
Anna-Mette Monnelly
Anna-Mette Monnelly
Bæredygtighedschef
NCC Danmark A/S
Jesper F. Hoffmann
Jesper F. Hoffmann
Salgsdirektør
Scandi Byg a/s
Materiale om uddannelsen
FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Vores kursister siger
 • "Det har været et meget udbytterigt forløb. Jeg har fået et rigtigt godt overblik over de mange forskellige begreber og metoder, der er inden for bæredygtighed i byggeriet. Samt en grundlæggende forståelse af, hvordan der kan og bliver arbejdet med bæredygtighed lige nu i branchen. Særligt forståelsen af relativ og absolut bæredygtighed var en øjenåbner for mig ... Grundlæggende føler jeg mig bedre rustet til at kunne balancere indsatsen i forhold til ønsket udbytte, da jeg nu ved, at der er mange veje (der fører til Rom), og man skal tænke sig godt om fra starten og vælge det rigtige niveau."
  Karina Bergmann Jensen, Arkitekt MAA, mtre aps
   
 • "Jeg har fået en meget større indsigt i og viden om bæredygtighed i byggeriet. Og jeg synes, uddannelsesforløbet har givet mig masser af værktøjer, som jeg kan bruge i mit arbejde her på XL-BYG hovedkontoret. Min nye viden skal bruges aktivt, og jeg er allerede i gang med at implementere noget af min nye viden i organisationen. Uddannelsesforløbet er skruet godt sammen, og har nogle meget kompetente undervisere. Der kræves en del af en som kursist, og man skal være engageret for at få mest muligt ud af det - og det får man så også."
  Hasse Krebs, kvalitetskonsulent, XL-byg
   
 • "Jeg har lært meget om, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til at få et bæredygtigt byggeri og en cirkulær økonomi. Jeg har fået større opmærksomhed på processen; at det er vigtigt at tænke bæredygtighed med helt fra begyndelsen i et projekt, og stille krav om det allerede ved udbud. For mig har uddannelsen været særlig relevant, fordi jeg er projektleder på et specielt, bæredygtigt byggeri. Derfor har det været en god ting, at jeg bedre har kunnet udfordre vores rådgivere, især på DGNB-delen, som er et bærende element i vores byggeri. DGNB er stadig ret nyt for mange i faget, så det er rigtig godt, at jeg nu kan udfordre dem på, om vi har tænkt alle de relevante tanker. Jeg har bedre kunnet gennemskue de komplekse beregninger, fordi jeg har været på kursus."
  Morten Høgsbro Holm, projektleder og arkitekt MAA, Helsingør Kommune
   
 • "I Dong Energy er bæredygtighed en del af vores strategi og derfor er det vigtigt, at vores bygninger lever op til nutidens krav til bæredygtighed. Som bæredygtighedskonsulent har jeg nu fået værktøjer til at konkretisere spørgsmål i organisationen - fx om en bygning skal certificeres eller i hvilken udstrækning den skal være bæredygtig. Jeg har fået bedre muligheder for at forstå, hvad vores rådgivere rent faktisk taler om. Jeg ved nu, hvad begreberne dækker over og hvordan sammenhængen er. Jeg ved, hvad de snakker om, og hvad deres argumenter er, så nu kan de ikke køre om hjørner med mig mere. De synes ofte, at det er besværligt at bygge bæredygtigt, men det kan jeg nu fortælle dem, at det er det slet ikke."
  Frank Zeller, Dong Energy
   
 • "IHoffmann, har vi i mange år har arbejdet målrettet med energioptimering. Nu vil vi gerne være på forkant inden for bæredygtighed og vide, hvor vi skal holde vores fokus. Som bæredygtighedskonsulent har jeg fået indsigt og bred viden på området. Når vi diskuterer bæredygtigt byggeri, har jeg nu kendskab til konkrete værktøjer, der kan underbygge mit svar. Jeg kan allerede tidligt i projekterne byde ind med, hvad der kræves og skal tages højde for."
  Rikke Hauerslev, Hoffmann
Vigtige informationer

NB! Deltagere skal medbringe egen computer.

Datoer for opstart den 27. april 2020 i Middelfart
Workshop 1: 27. april 2020 i Middelfart
Webinar 1: 13. maj 2020 kl. 10:00-11:00 (online)
Workshop 2: 25. maj 2020 i Middelfart
Webinar 2: 3. juni 2020 kl. 10:00-11:30 (online)
Workshop 3: 16. juni 2020 i Middelfart
Workshop 4: 27. august 2020 i Middelfart
Workshop 5: 1. oktober 2020 i Middelfart

Datoer for opstart den 7. september 2020 i Middelfart
Workshop 1: 7. september 2020 i Middelfart
Webinar 1: 16. september 2020 kl. 10:00-11:00 (online)
Workshop 2: 28. september 2020 i Middelfart
Webinar 2: 9. oktober 2020 kl. 10:00-11:30 (online)
Workshop 3: 21. oktober 2020 i Middelfart
Workshop 4: 9. november 2020 i Middelfart
Workshop 5: 14. december 2020 i Middelfart

Rabat
Som deltager på uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri får du kurset Svanemærket byggeri til en særpris på 3950,- kr. (ekskl. moms).
Kontakt os på kurser@molio.dk for mere information.

Certifikat
I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et uddannelsescertifikat fra Molio. Udstedelse forudsætter fremmøde på alle workshops, beståelse af uddannelsens del-tests og afsluttende eksamen.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Workshop 1
08:45 - 09:15
Registrering - og morgenmad
09:15 - 09:30
Præsentation af uddannelsen
v/ Jørgen Lange
09:30 - 10:15
Bæredygtighed i perspektiv
v/ Steffen Petersen
10:15 - 10:30
Pause
10:30 - 11:30
Overblik begreber og metoder
v/ Jørgen Lange
11:30 - 12:00
Case arbejde 1 (Refleksion egen praksis på udleveret case)
v/ Jørgen Lange
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:15
Det Biologiske Hus – besigtigelse og opsamling
v/ Jørgen Lange
13:15 - 14:00
Cirkulær bæredygtighed (inkl. Cradle to Cradle)
v/ Aleksander G. Kongshaug
14:00 - 14:15
Pause med kage
14:15 - 15:00
Praktiske eksempler på nye og grønne materialer
v/ Aleksander G. Kongshaug
15:00 - 16:00
Case arbejde 2 (tilgang til bæredygtighed i praksis på case)
v/ Jørgen Lange
16:00 - 16:30
Opsamling på case-arbejder (inkl. anbefalinger til selvstudier)
v/ Jørgen Lange
16:30
Workshoppen slutter - tak for i dag
Workshop 2
08:45 - 09:15
Registrering - og morgenmad
09:15 - 09:30
Opsamling fra WS1- inkl. test og evaluering
v/ Jørgen Lange
09:30 - 10:30
Grundlæggende om LCA
v/ Jørgen Lange
10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 11:30
Introduktion til LCAbyg
v/ Amdi Schjødt Worm
11:30 - 12:00
Øvelse 1: LCAbyg – Funktioner i programmet
v/ Amdi Schjødt Worm
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:15
Øvelse 2: LCAbyg – Indsætte EPD’er
v/ Amdi Schjødt Worm
13:15 - 14:00
LCA i internationalt perspektiv og ved nybyggeri
v/ Amdi Schjødt Worm
14:00 - 14:15
Pause med kage
14:15 - 15:15
LCA i designprocesser og ved renovering
v/ Amdi Schjødt Worm
15:15 - 16:15
Casearbejde - LCAbyg modellering af ydervæg og formgivning
v/ Amdi Schjødt Worm
16:15 - 16:30
Opsamling på case-arbejder, inspiration og afrunding

(afsluttes som hjemmearbejde og opsamling på webinar)

v/ Jørgen Lange & Amdi Schjødt Worm
16:30
Workshoppen slutter - tak for i dag
Workshop 3
08:45 - 09:15
Registrering - og morgenmad
09:15 - 09:30
Introduktion
v/ Kim Haugbølle
09:30 - 10:30
Principper og fælles referencegrundlag for beregninger
v/ Kim Haugbølle & Peter Scheutz
10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 11:30
Introduktion til LCCbyg
v/ Kim Haugbølle & Peter Scheutz
11:30 - 12:15
Øvelser med LCCbyg
v/ Kim Haugbølle & Peter Scheutz
12:15 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Casearbejde: LCCbyg øvelser baseret på ’Next Step Village’
v/ Kim Haugbølle & Peter Scheutz
14:30 - 14:45
Pause med kage
14:45 - 16:15
Casearbejde: LCCbyg øvelser baseret på ’Next Step Village’ - inkl. opsamling på case-arbejder
v/ Kim Haugbølle & Peter Scheutz
16:15 - 16:30
Afrunding og afsluttende spørgsmål
v/ Kim Haugbølle
16:30
Workshoppen slutter - tak for i dag
Workshop 4
08:45 - 09:15
Registrering - og morgenmad
09:15 - 09:45
Opsamling WS2 og WS3 samt intro WS4
v/ Jørgen Lange
09:45 - 10:25
Svanemærket byggeri og byggeprodukter
v/ Henrik Hougaard
10:25 - 10:40
Pause
10:40 - 11:20
Cirkulær og genanvendelig isolering

v/ Martin Hansen Green

11:20 - 12:00
Motivation og erfaringer med dokumentation af bæredygtighed
v/ Tina Snedker Kristensen
12:00 - 12:45
Frokost
12:45 - 13:25
Komproment - Facader og tag med C2C certificeret produkter og solcelleintegration
13:25 - 14:05
Håndtering af bæredygtighed i præfab træbyggeri
v/ Jesper F. Hoffmann
14:05 - 14:45
Relancering af det klimavenlige stråtag
v/ Jørgen Kaarup
14:45 - 15:00
Pause med kage
15:00 - 15:30
Opsamling materialer/litteratur + Intro til gruppearbejde
v/ Jørgen Lange
15:30 - 16:15
Opstart casearbejde i grupper
v/ Jørgen Lange
16:15 - 16:30
Opsamling på opstart af gruppearbejde
v/ Jørgen Lange
16:30
Workshoppen slutter - tak for i dag
Workshop 5
08:45 - 09:15
Registrering - og morgenmad
09:15 - 09:45
Opsamling WS4 og intro WS5
v/ Jørgen Lange
09:45 - 10:25
Gruppefremlægning Grp. 1, opponent Grp. 4

Censor: Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnelly, NCC

10:25 - 11:05
Gruppefremlægning Grp. 2, opponent Grp. 1

Censor: Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnelly, NCC

11:05 - 11:45
Gruppefremlægning Grp. 3, opponent Grp. 2

Censor: Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnelly, NCC

11:45 - 12:30
Gruppefremlægning Grp. 4, opponent Grp. 3

Censor: Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnelly, NCC

12:30 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:15
Prioritering af bæredygtighed på casen i praksis
v/ Bente Karlskov
14:15 - 14:30
Pause med kage
14:30 - 15:30
Gruppearbejde – opsamling med vejledning
v/ Jørgen Lange
15:30 - 16:15
Opsamling i plenum på bedste løsning på case
v/ Jørgen Lange
16:15 - 16:30
Opsamling på uddannelsen og afrunding
v/ Jørgen Lange
16:30
Workshoppen slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms21.950,00 kr.
Inkl. moms27.437,50 kr.
Se kursussted