Energi

Få brugbar viden om de energimæssige forhold i bygninger
Energi

Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye skærpede energikrav.

 

Indhold og formål

Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold de nye skærpede energikrav.

På kurset kommer du igennem følgende emner:

 • Grundlæggende regler for beregning af varmetransport i bygninger
 • Regler i Bygningsreglementet vedrørende energi
 • Regler i DS 418 Beregning af bygningers varmetab
 • Regler for beregning af bygningers energiforbrug i forhold til energirammen
 • Metoder til vurdering og valg af økonomisk optimale løsninger
 • Lavenergibygninger.
Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende bygningsenergi:

 • forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for energi- og især varmetekniske forhold i relation bygninger
 • forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi
 • anvende DS418 Beregning af bygningers varmetab til bestemmelse af bygningsdeles varmetabskoefficienter
 • anvende Be18 til eftervisning af bygningers energiramme
 • arbejde med metoder til vurdering og valg af økonomiske optimale løsninger, der opfylder kravene til bygningers energiforbrug og indeklima.


2. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsenergi:

 • klimaskærm 
 • vinduer
 • ventilationsanlæg
 • varmeanlæg
 • belysning
   
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er for arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker indsigt i de energimæssige forhold i bygninger. 

Vores kursister siger
 • Generelt er der blandt underviserne et meget højt faglig niveau og de brænder meget for deres emner hvilket kommer til udtryk i indlæggene. 
Faglig koordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Undervisere
Christian Anker Hviid
Christian Anker Hviid
Adjunkt
DTU
Svend Svendsen
Svend Svendsen
Professor
DTU
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Materialer
På kurset udleveres DS418

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:45 - 09:15
Registrering - morgenmad
09:15 - 09:30
Velkomst og formål, præsentation af indlægsholdere og kursister
v/ Svend Svendsen
09:30 - 10:40
Grundlæggende forhold for energiforbrug i bygninger
v/ Svend Svendsen
10:40 - 10:55
Pause
10:55 - 12:00
Varmetab. Grundlæggende teori og DS418-regler for bygningsdele
v/ Svend Svendsen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Gruppeopgave 1: Beregning af U-værdier
13:45 - 15:00
Pause
15:00 - 16:00
Vinduer
16:00 - 16:10
Pause
16:10 - 17:45
Ventilations- og varmeanlæg
v/ Christian Anker Hviid
17:45 - 18:15
Pause
18:15 - 20:00
Middag
20:00
Fremlæggelse og diskussion af egne energiproblemer
Dag 2
08:30 - 09:45
Energirammeberegning
v/ Christian Anker Hviid
09:45 - 11:00
Gruppeopgave 2: 2020 bygning
v/ Christian Anker Hviid
11:00 - 11:20
Pause
11:20 - 12:00
Optimering af energiløsninger – metode og eksempler
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:30
Optimering af energiløsninger – fortsat
13:30 - 14:30
Eksempler på energidesign af større bygninger
14:30 - 14:45
Pause
14:45 - 15:30
Muligheder for udvikling af byggeri uden behov for fossil energi
15:30 - 16:30
Prøve
16:30
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer.