Facadedagen

- opdatering, regler, teknik og praktiske løsninger
Konferencen går tæt på state-of-the art for facader i forhold til krav, problemer/udfordringer og praktiske løsninger.
Facadedagen 2019

Den store hvert-andet-årlige konference om facader, hvor centrale aktører mødes for at høre om nyeste regler, teknik og løsninger inden for facader – og for at netværke.

Dette er en opdateret version af konferencen holdt i Middelfart tidligere i 2019 – nu i København på mange opfordringer.

Indhold og formål

Du får præsenteret den nyeste viden inden for facade-området. Vi giver dig overblik over de nyeste regler, teknikken og praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende facader.

 • Pudssystemer, teglskaller og genanvendelse af mursten
 • Metalfacader med zink og alu
 • Facader med træfiberplade, cellulose-isolering mv.
 • Vindspærreplader
 • Vinduesmontering med falsløsninger
 • Kuldebroer og deres indflydelse på klimaskærmens varmetab
 • Brandsikring af facader
 • Fordele ved dobbeltfacader
 • Glasvalg mht. lyd, lys og personsikkerhed
 • Træfacader
 • Indvendig efterisolering
 • Case: Bellahøjhusene

 

Udbytte
 • Du rustes til at kunne gøre det rette valg
 • Du inspireres til gode løsninger
 • Du sikres overblik over, at du overholder gældende regler
 • Du får rig lejlighed til at netværke med samarbejdspartnere og videnspersoner mv.
Målgruppe og forudsætninger

Arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med facader i forbindelse med nybyggeri og renovering.

 

Udstillingsområde

I forbindelse med konferencen vil der være mulighed for at besøge stande i udstillingsområdet med aktuelle produkter og information relateret til facader.

Du kan også selv booke en stand. Læs mere herom her
Eller kontakt os på 70 12 06 00 / kurser@molio.dk for at høre mere om dine muligheder.

Indlægsholdere
Erik Brandt
Erik Brandt
Seniorforsker
SBi/AAU
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Jørgen Nymark Klavsen
Jørgen Nymark Klavsen
Diplomingeniør
Teknologisk Institut
Walter Sebastian
Walter Sebastian
Teknisk udviklingschef
NCC
Peter Weitzmann
Peter Weitzmann
Konceptudviklingschef
NCC
Lars G. Jørgensen
Lars G. Jørgensen
Ingeniør
Glasfakta
Martin Nytofte-Bæk
Martin Nytofte-Bæk
Produktchef
Saint-Gobain Denmark A/S
Søren Olsen
Søren Olsen
Arkitekt m.a.a.
House Arkitekter
André Obling Petersen
André Obling Petersen
Bygningskonstruktør mak
Arkitema
Christoffer Ø. Juelstorp
Christoffer Ø. Juelstorp
Projektleder
Arkitema
Erwin Nielsen
Erwin Nielsen
Technical Manager
VM Building Solutions Scandinavia A/S
Mikael Koch
Mikael Koch
Direktør ark. maa.
Træinformation
Eva B. Møller
Eva B. Møller
Professor
DTU BYG
Vores kursister siger

Deltagerne har givet konferencen høj evaluering – og bl.a. følgende skudsmål om, hvad der var godt:

 • Meget oplysende om emnet. Det er godt at få sin viden opdateret/udvidet ved så mange indlæg med forskellig indgangsvinkel.
 • Rigtig godt at det faglige stof er så blandet - både stof for entreprenører, leverandører og rådgivere
 • Stort fremmøde med aktører fra alle grene af branchen
 • Alt sammen ægte og lærerigt! 
 • Det var rigtigt godt med mange korte indlæg, man nåede at komme omkring mange "varme" emner. Godt at netværke på denne måde.
 • Relevante foredrag, gode foredragsholdere og meget erfarne værter (Erik og Tommy). Samtidigt et spændende udvalg af produkter.
 • God bredde på emnerne Jeg foretrak oplæggene omkring facadens materialer og opbygning (genbrugsmursten, brand, træ, metalfacader, vindspærreplader) hvor man får et indblik i de udfordringer og nye tendenser der er for tiden
Vigtige informationer

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Rabat
4 for 3-rabat: Hvis I tilmelder jer 4 fra samme virksomhed, får I den fjerde deltager gratis med. Rabatter kan ikke kombineres.

Program for dagen
08:30 - 09:00
Registrering og morgenmad
09:00 - 09:05
Indledning og velkomst
v/ Erik Brandt
09:05 - 09:20
Ydervægge
 • Ydeevnekrav til ydervægge
 • Opbygning af ydervægge
 • 1-trins og 2-trins løsninger
v/ Erik Brandt
09:20 - 10:00
Genbrugsmursten og imprægnering af murværk
 • Genanvendelse af mursten
 • Imprægnering af murværk – ift. indvendig efterisolering og ifm. nybyggeri for at minimere risikoen for misfarvninger
v/ Jørgen Nymark Klavsen
10:00 - 10:35
Metalfacader med zink og alu
v/ Erwin Nielsen
10:35 - 10:50
RetroWall System – Aktiv indvendig efterisolering

Vi kan ikke ændre på fysikken, men vi kan ændre forholdene så fysikken ikke længere giver problemer.

Få en teknisk gennemgang af RetroWall System. Hør hvordan du på en sikker og robust måde, kan få en indvendig efterisolering af ældre bygninger.

v/ Martin Nytofte-Bæk
10:50 - 11:10
Pause - kaffe/te

Besøg standene uden for kursuslokalet

11:10 - 11:40
Case. Permatopia - Facader med træfiberplade, cellulose-isolering mv.
v/ Søren Olsen
11:40 - 12:05
Vinduesmontering med falsløsninger

Større krav til isoleringstykkelser og anvendelse af store, tunge vinduespartier har ændret måden vinduer monteres – ikke uden problemer

 • Forudsætninger for vinduesmontering
 • Falstyper fordele og ulemper
 • Vinduesfuger
v/ Walter Sebastian
12:05 - 12:30
Kuldebroer og deres indflydelse på klimaskærmens varmetab

Med udgangspunkt i helt ny publikation udviklet med støtte fra GI, belyses samt eksemplificeres kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab.
Inspiration til – og understøttelse af - håndteringen af kuldebroer i byggeriets praksis.

v/ Peter Weitzmann
12:30 - 13:15
Frokost

Besøg standene uden for kursuslokalet

13:15 - 13:45
Vindspærreplader
 • Vindspærrers funktion
 • Vindspærrer og fugt
 • Vindspærrer og brand
v/ Tommy Bunch-Nielsen
13:45 - 14:15
Brandsikring af facader
 • Nye brandkrav til klimaskærmen
 • Udvaskning af brandimprægnering
14:15 - 14:45
Dobbeltfacader

Fordele ved dobbeltfacader. Udfordringer med beregning af statikken mellem yder- og inderfacaden.
Glasvalg mht. lyd, lys og personsikkerhed.

v/ Lars G. Jørgensen
14:45 - 15:05
Kaffepause
15:05 - 15:35
Træfacader
v/ Mikael Koch
15:35 - 16:05
Indvendig efterisolering

Den mest fugtsikre isoleringsmetode er udvendig isolering men ofte er indvendig isolering af arkitektoniske og praktiske årsager den eneste mulighed.

Præsentationen vil give et indblik i udfordringerne og begrænsningerne ved anvendelsen af indvendig isolering på massive murede facader, samt hvor langt vi er nået med udvikling af fugtsikre metoder.

v/ Eva B. Møller
16:05 - 16:25
Besøg standene uden for kursuslokalet

Kaffe og kage

16:25 - 16:55
Case: Bellahøjhusene

Danmarks første højhuse skal renoveres. Arkitema renoverer 16 af de i alt 28 højhuse.

Renoveringen omfatter en total udskiftning af facaderne. Der er store krav til både arkitektur, byggeteknik og proces, der skal være af højeste kvalitet. Renoveringen skal tage vare på de kulturhistoriske værdier og samtidigt sikre, at boligerne lever op til de krav, vi i dag stiller til en god og sund bolig.

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden. Slots- og Kulturstyrelsen følger facadeprojektet tæt.

v/ Christoffer Juelstorp & André Obling Petersen
16:55 - 17:00
Afslutning