Facilities Management - Planlægning og indkøb

Lær at varetage dine driftsopgaver mest effektivt
Facilities Management - Planlægning og indkøb


Drift og Vedligehold er kerneaktiviteterne i Facilities Management, også længe før der blev talt om FM. At kunne mestre denne disciplin professionelt er en grundkompetence hos enhver, som beskæftiger sig med FM. Men at kunne mestre disciplinen i et værdiskabende perspektiv løfter disciplinen til et professionelt niveau inden for Facilities Management.

 

Indhold og formål

Dette kursus øger dine kompetencer på Drift og Vedligehold-området og giver dig bedre indsigt i alle processer, så du får et bedre udgangspunkt for at kunne varetage dine driftsopgaver mest effektivt. På kurset kommer vi igennem følgende emner:

 • Forståelse af en virksomheds ejendomsstrategi
 • Identifikation, organisering og planlægning af opgaven, med udgangspunkt i strategi
 • Hvornår skal en opgave løses af egen organisation, og hvornår skal den outsources?
 • Metoder til Rightsourcing-processer
 • Kommunikation: Som facility manager skal du kunne forklare dine analyser og planer i en anbefaling til ledelsen. Få værktøjer og eksempler på hvordan denne kommunikation kan foregå
 • Indkøb og kontraktstyring: Vælger man at bruge leverandører skal opgaverne konkurrenceudsættes ved et udbud, og efterfølgende skal der etableres et godt samarbejde med leverandøren. Alle elementer i udbudsprocessen vil blive gennemgået, både for private og offentlige virksomheder.
Udbytte

Efter kurset har du fået

 • Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities Management
 • Værktøjer og viden til effektiv planlægning
 • Redskaber til effektiv kommunikation
 • Viden om udbud, outsourcing og kontrahering.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er målrettet personer som arbejder i FM-organisationer: Ejendomsforvaltning, administratorer, driftsafdelinger m.v. Det er endvidere rettet mod ledere, projektledere og facility managers, der arbejder med drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser.

Undervisere
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
Ejendomschef
AKF Koncernen
Birgitte Dyrvig Carlsson
Birgitte Dyrvig Carlsson
Ejer
DyrvigConsult ApS
Thomas Brændgaard Nielsen
Thomas Brændgaard Nielsen
Sales Executive & Business Development
Siemens A/S
Vores kursister siger
 • "Fint struktureret program. Godt med øvelser og gruppearbejde. Super fysiske rammer og forplejning."
   
 • "Blandingen mellem oplæg fra foredragsholder og cases fra den virkelige verden giver et godt mix for dagen. Når emnet afrundes med en case fra dagligdagen, er det med til at binde teori og praksis sammen."
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er med overnatning.

Certificeret Facility Manager
Modulet indgår på uddannelsen Certificeret Facility Manager,  men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Rabat
Du får 10 % rabat hvis du er medlem af DFM-netværk eller Konstruktørforeningen. Oplys dit medlemsnummer i forbindelse med din tilmelding for at få rabatten. Rabatter kan ikke kombineres.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:30 - 10:00
Registrering - kaffe/te & morgenbrød
10:00 - 10:15
Velkomst og introduktion til kurset
v/ Flemming Wulff Hansen
10:15 - 11:00
Forstå ejendomsstrategien
 • Hvad er en ejendomsstrategi og hvad skal den bruges til?
 • Sammenhæng mellem ejendomsstrategi og kundernes/brugernes strategier for primæropgaven
 • Proces for etablering af ejendomsstrategi
 • Forskellige ejendomsstrategier og tilblivelsen anskueliggøres
 • Organisering af ejerskabet for ejendomsstrategien.
v/ Birgitte Dyrvig Carlsson
11:00 - 12:00
Fra ejendomsstrategi til planer

Ud fra en konkret ejendomsstrategi gennemgås, hvordan ejendomsstrategien kan omsættes til konkrete planer, hvem der skal involveres og hvordan man sikrer at intentionerne i ejendomsstrategien implementeres.

 • Hvordan udarbejdes plan for nedbringelse af efterslæb eller plan for drift og vedligehold?
 • Hvordan optimeres drift og energistyring?
 • Hvordan kan der arbejdes med optimering af serviceydelser, hvor ligger mulighederne?
 • Hvordan kan der arbejdes med optimering af m2?
v/ Birgitte Dyrvig Carlsson
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Strategi for rightsourcing

For at opnå den optimale strategi for organisering af opgaven i eget eller i eksternt regi, skal man forstå sammenhængen mellem:

 • Opgavens karakter (Kvalitet, pris mv.)
 • Markedet (levering, økonomi og udvikling)
 • Kunden (Behov og politik)
v/ Birgitte Dyrvig Carlsson
14:00 - 15:00
Energioptimering
 • Hvordan energioptimerer man ejendomme?
 • Hvor ligger potentialet?
 • Regn den rigtige business case ud!
 • Indkøb og kontraktformer – ESCO modellen
v/ Thomas Brændgaard Nielsen
15:00 - 15:30
Pause med kage
15:30 - 16:30
Energioptimeringer, fortsat
v/ Thomas Brændgaard Nielsen
16:30 - 18:00
Besøg på Ørsted

Foreningen "Vild Med Vilje" (VMV) har et spændende samarbejde med Ørsted A/S ved Fredericia/Skærbæk, hvor en omdannelse af en del af deres udearealer er udarbejdet af VMV.

18:00 - 20:00
Middag
20:00
Fremlæggelse af egne sager

Dialog om deltagernes udfordringer i samarbejde med eksterne leverandører, drøftelse i plenum

Dag 2
08:00 - 08:15
Opsamling
v/ Flemming Wulff Hansen
08:15 - 12:00
Indkøbs processen
 • Foranalysen inden udbuddet
 • Datagrundlag for udbud
 • Tilrettelæggelse af udbud
 • Udbudsformer
 • Udbudsregler, offentlige og private
 • Udbudsmaterialets udformning og struktur
 • Forstå leverandørerne
v/ Flemming Wulff Hansen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:00
Kontraktstyring
 • Styringsorganisationens udformning og opgaver
 • Samarbejdsøvelse
v/ Flemming Wulff Hansen
15:00 - 15:45
Pause med kage
15:45 - 16:00
Afslutning
v/ Flemming Wulff Hansen
16:00
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer.