Facility Manager - certificeret

Uddannelsen for alle, der arbejder professionelt med FM
Facility Manager - certificeret


Facilities management er et område i rivende udvikling. Der er derfor brug for et kompetenceløft i FM-organisationer, der sikrer det bedst mulige beslutningsgrundlag og de mest hensigtsmæssige løsninger for såvel virksomhed som medarbejdere.

Indhold og formål

Uddannelsen guider dig igennem alle de aktuelle FM-værktøjer og giver en indføring i at anvende disse værktøjer og ikke mindst at udnytte dem både strategisk og operationelt. Du får også redskaber til effektiv kommunikation.

Vores uddannelse afsluttes med at koble pensum op på din egen virksomhed, så den viden du får, kan omsættes til dine egne udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

Udbytte

Når du har gennemført uddannelsen har du fået:

 • Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities Management
 • Indblik i jeres forretningsmetoder og identificeret de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning
 • Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
 • Indsigt i Benchmarking og Space Management som stærke ledelsesværktøjer
 • Forståelse for kommunikation som disciplin og redskaber til effektiv kommunikation
 • Viden om udbud, outsourcing og kontrahering både for private og offentlige virksomheder
 • Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og strategier for en ejendomsportefølje
 • Overblik over, hvad du kan få ud af digitaliseringen fra aflevering til daglig drift, når du arbejder med FM/DV
 • Et samlet kompetenceløft uanset om du arbejder strategisk, taktisk eller operationelt med FM
 • Et styrket netværk og kvalificeret sparring fra andre ligesindede FM-ledere og -planlæggere i branchen.
Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er målrettet alle, der har ansvar for eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v.

Den er relevant for såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier effektivt og professionelt.

Datoer 2020

Alle moduler afholdes i HUSET Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Der er ingen aktuelle datoer for 2020.

Opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler af hver 2 dages varighed og en afsluttende, mundtlig eksamen. Uddannelsen kan udbygges med andre valgfrie moduler efter behov og interesse.

Modulerne kan også tages enkeltvist, hvis du ikke har behov for hele uddannelsen. Du kan altid hoppe på uddannelsen og få ”merit” for de moduler, du allerede har gennemført.

Modul 1: Grundkursus

Forstå alle de vigtige elementer, der skaber en optimal Facilities Management funktion

Kurset kommer omkring alle de vigtige elementer, som skaber en optimal Facilities Management funktion. Du får grundlæggende forståelse for FM-organisationer og de væsentlige relaterede roller til lederskab og ledelse på afdelingsniveau, samt organisatorisk niveau i en FM-sammenhæng.

Læs mere om indholdet på modulet her
 

Modul 2: Planlægning og indkøb

Lær at løse opgaven så effektivt som muligt

Via den strategiske vinkel bliver du præsenteret for de metoder og processer, der fokuserer på drift og vedligehold af ejendomme, og ikke mindst hvordan du med analytisk og struktureret planlægning kan løse opgaven mest effektivt. En opgave alle facilities management-planlæggere skal kunne mestre.

Læs mere om indholdet på modulet her.

Modul 3: Innovation og performance

Lær at lede og udvikle din FM-organisation optimalt 

Gennem metoder og procesmodeller lærer du at arbejde med Facilities Management på en strategisk og innovativ måde, og du får konkrete metoder til og indsigt i, hvordan du kan optimere din forretning. Du lærer desuden at udnytte fordelene ved at arbejde med Space management som ramme om den moderne arbejdsplads.

Læs mere om indholdet på modulet her.

Modul 4, Dag 1: Digitaliseret bygningsdrift

Digitalisering fra aflevering til daglig drift.

Du får overblik over hvad paradigmeskiftet til IKT/BIM i projekteringen og udførelsen betyder, og hvordan det påvirker din driftsorganisation og dit driftsarbejde, samt hvilke værdier IKT/BIM giver.

Ligeledes får du overblik over de arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, værktøjer m.m., du i de kommende år skal håndtere og udvikle dig indenfor.

Læs mere om indholdet på dag 1 her.

Modul 4, Dag 2: Eksamensforberedelse

Kurset fungerer som eksamensforberedelse til eksamen på Facilities management – uddannelsen.

For at give dig som deltager på FM-uddannelsen mulighed for at bruge de tillærte FM-værktøjer, skriver du med afsæt i din egen virksomhed en problemformulering. Dernæst analyserer vi mulige løsninger på problemet med angivelse af fordele og ulemper (SWOT-analyse) samt udarbejder en indstilling til direktionen.

Du kan vælge at løse opgaven selvstændigt eller i små grupper. Der vil blive benytte SWOT–analyseværktøjet til at formulere opgaven. Problemformuleringer og forslag til løsninger vil blive fremlagt i plenum så du får feedback fra de andre deltagere og inspiration til egen opgave.

Opgaven skal bestå af maks. fire A4 sider og en PowerPoint præsentation. Opgavebesvarelsen vil fungere som udgangspunktet for den mundtlige eksamen.

Udbytte
Efter kurset har du lært at

 •     Benytte problemløsningsværktøjet SWOT-analyse
 •     Anvende FM-værktøjer på egne problemstillinger
 •     Skrive en problemformulering
 •     Benytte kommunikationsredskaber

Undervisningsform

Kursisterne arbejder selvstændigt eller i små grupper med opgaven, støttet af underviser. Der fremlægges i plenum og der modtages feedback fra underviser og de andre kursister.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet deltagerne på Facilities Management - uddannelsen.

Se programmet her

Undervisere
Flemming Wulff Hansen
Flemming Wulff Hansen
Ejendomschef
AKF Koncernen
Lars Bang
Lars Bang
CEO
EasyFix Software
Susanne Balslev Nielsen
Susanne Balslev Nielsen
Ekspertisechef
NIRAS
Thomas Brændgaard Nielsen
Thomas Brændgaard Nielsen
Sales Executive & Business Development
Siemens A/S
Christian Bolding
Christian Bolding
Arkitekt og byggeøkonom
christianbolding
Lene Becker
Lene Becker
Space Commander / Direktør
Laika Rumdesign
Mogens Kornbo
Mogens Kornbo
Direktør
Region Hovedstaden
Emil Skab Hassing
Emil Skab Hassing
Implement
Sebastian Andersen
Sebastian Andersen
Projektleder
Sweco Danmar A/S
Kennet Fredebo Wilken
Kennet Fredebo Wilken
Specialkonsulent
Region Hovedstaden
Birgitte Dyrvig Carlsson
Birgitte Dyrvig Carlsson
Ejer
DyrvigConsult ApS
Claes Brylle Hallqvist
Claes Brylle Hallqvist
Lucanus
Undervisningsform

Kursisterne arbejder selvstændigt eller i små grupper med opgaven, støttet af underviser. Der fremlægges i plenum og der modtages feedback fra underviser og de andre kursister.
 

Eksamen

På baggrund at de tillærte FM-værktøjer i pensum skal du lave en problemformulering og løse den med udgangspunkt i din egen virksomhed. Opgaveløsningen fremlægges mundtligt for eksaminator og censor og bedømmes.

Der gives karakteren bestået/ikke bestået.

Certifikat
Der udleveres certifikat efter bestået eksamen.

Eksaminator
Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec Datea A/S

Censor
Direktør Mogens Kornbo, Region Hovedstaden

Vores kursister siger
 • "Det har været særligt godt på uddannelsen, at møde andre, der har FM som arbejdsområde, samt sparringen"
 • "Det var godt at høre eksempler fra hverdagen og drøfte aktuelle faglige problemstillinger"
 • "Stort set alle moduler har givet mig rigtig meget"
FAQ

Få svar på dine spørgsmål her. 

Baggrund

Facilities management er en ledelsesdisciplin, som fokuserer på at skabe værdi for den kernevirksomhed, den skal understøtte. For at opnå dette findes der en række FM-værktøjer der skal bruges i den rigtige kontekst og på den rigtige måde.

Facility Manager - certificeret er udviklet i tæt samarbejde med brancheeksperter og Danmarks største organisation for Facilities Management, DFM netværk. Dette sikrer dig størst mulig ekspertise, og de nyeste teknikker og værktøjer til dit videre arbejde og det sikrer dig, at det, du lærer, er forankret i hverdagens reelle udfordringer og løsninger. 

Vigtige informationer

Facility Manager - certificeret
For alle, der arbejder professionelt med Facilities Management. Se brochure om uddannelsen

Rabat
Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen samlet er rabatprisen 45.000 kr. ekskl. moms. Der gives 10% i rabat til medlemmer af DFM netværk. Rabatter kan ikke kombineres.

Certifikat
Du får et certifikat, når du har bestået uddannelsen og kan herefter kalde dig "Certificeret Facility Manager".

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.