Fugt i bygninger

Fugt i bygninger


Kurset giver dig indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i luft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc.

Indhold og formål

Vi viser praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmelproblemer.

Du vil herunder blive orienteret om undersøgelsesmetoder og måleudstyr, om hvordan problemer kan forebygges og om hvordan skader kan afhjælpes. 

Udbytte

Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til byggeteknikere, arkitekter og ingeniører med flere, som skal tage stilling til fugttekniske problemer ved projektering, tilsyn eller tilstandsvurdering.

Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Undervisere
Erik Brandt
Erik Brandt
Seniorforsker
SBi/AAU
Tommy Bunch-Nielsen
Tommy Bunch-Nielsen
Direktør
BUNCH BYGningsfysik ApS
Baggrund

Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger, og kan både give problemer med nedbrydning af materialer og give anledning til vækst af skimmelsvampe. Fugten kan stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage, forkert udførte konstruktioner m.v.

Vores kursister siger
 • "Trods mange års erfaring med skimmelsvamp og bygninger, fik jeg bygget ovenpå min egen viden og erfaring, således at vi kan rådgive vore kunder endnu bedre. Der er generelt en god faglig tyngde i Molios kurser".
   
 • "I var begge meget inspirerende og dejlige fagkompetente personer, fremlagde tingene i en rolig og munter tone. TAK for et godt kursus."
   
 • "Meget kompetente undervisere. Der bliver givet brugbare svar støttet af gode argumenter til alle spørgsmål."
   
 • "Godt med nogle konkrete problemstillinger, som underviserne selv har været involveret i."

 

 • "Stor viden og erfaring hos de to undervisere gjorde hele kurset meget interessant og udbytterigt."

 

 • "Begge foredragsholdere var helt fantastiske, rigtig godt gået!!"

 

 • "Dejligt med super kompetente undervisere, der virkelig har erfaring, stor ros til dem."
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:45 - 09:15
Ankomst - kaffe/te
09:15 - 09:45
Velkomst

Formulering af egne ønsker til kursusindhold + fugtquiz

09:45 - 10:15
Grundlæggende begreber - fugt i luft
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
10:15 - 10:40
Gruppeopgave 1 (anvendelse af fugtdiagram)
10:40 - 10:55
Pause - kaffe/te
10:55 - 11:15
Opgavegennemgang
11:15 - 11:40
Fugt i byggematerialer
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
11:40 - 12:10
Dampspærre og fugtspærre
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
12:10 - 13:10
Frokost
13:10 - 14:00
Beregning af fugt- og temperaturforhold inkl. MATCH
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
14:00 - 14:45
Fugt i gulve
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
14:45 - 15:10
Pause - kaffe/te
15:10 - 15:50
Måleinstrumenter & metoder
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
15:50 - 16:35
Fugt og krybekældre
16:35 - 16:45
Pause
16:45 - 17:30
Ældre kældre
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
17:30 - 18:00
Gruppeopgave 2
18:00 - 18:15
Gennemgang af gruppeopgave
18:15 - 20:00
Middag
20:00
Fremlæggelse og diskussion af egne fugtproblemer

Serveres øl & vand

Dag 2
08:30 - 09:15
Skimmelsvampe – hvad er det?

Vækstbetingelser, indflydelse på helbredet? Undersøgelsesmetoder

v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
09:15 - 10:30
Skimmelsvampe – fortsat.

Erfaringer fra praktiske undersøgelser. Udbedring. Forebyggelse.

v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
10:30 - 10:50
Pause
10:50 - 12:00
Tagkonstruktioner (generelt)
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Skråtage (undertage)
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
13:45 - 14:45
Vådrum lette og tunge
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
14:45 - 15:00
Pause - kaffe/te
15:00 - 15:30
Facader, fuger, vinduer
v/ Erik Brandt & Tommy Bunch-Nielsen
15:30 - 16:30
Prøve
16:30
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer.