Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg


Alt om de nye BR-krav til funktionsafprøvning og eftervisning af tekniske anlægs ydeevne.

BR18 stiller krav om, at belysnings-, varme- og køle- og ventilationsanlægs energimæssige ydeevne og styring i alle nye bygninger skal testes og funktionsafprøves efter installation, og inden de tages i brug. Det er bygningsejerens ansvar at funktionsafprøvning gennemføres og at udfaldene af disse tests ligger indenfor bygningsreglementets krav.

Funktionsafprøvning gør det muligt at koble bygherrens betalinger sammen med entreprenørens faktisk leverede kvalitet og funktion. Systemet kræver verifikationer, som gennemføres under byggeriernes eller anlæggenes udførelse, dvs. før bygningerne afleveres.

Designkriterier er ofte meget veldefinerede i forhold til brugeradfærd. Funktionsafprøvninger giver et præcist billede af de tekniske anlægs ydelser, da de er baseret på bygningens designkriterier. Det gør det muligt for bygherren at adskille bygningernes tekniske og energimæssige ydeevne uden påvirkning af brugeradfærd. 
 

Indhold og formål

Kurset giver anvisninger på måling og justering af forskellige anlægstyper, herunder hvordan uddata fra funktionsafprøvningen kan anvendes til optimering af ydeevne og energiforbrug. På kurset får du desuden viden om:

 • Baggrund for funktionsafprøvning
 • BR-tillæg om funktionsafprøvning
 • DS 447 og DS 469 og bestykning af anlæg for funktionsafprøvning
 • Usikkerhedsvurdering på målinger
 • Forudsætninger for tests
 • Målinger i praksis
 • Dataudtræk på anlæg med central og decentral automatik
 • Varighed af de enkelte tests.
Udbytte

På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser. Efter kurset ved du:

 • Hvordan kravene i BR18 skal opfyldes
 • Hvorfor du skal funktionsafprøve
 • Hvad en funktionsafprøvning går ud på
 • Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
 • Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
 • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
 • Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
 • Hvordan acceptkriterier defineres
 • Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er rettet mod professionelle byg- og driftsherrer, bygherrerådgivere, ingeniører, konstruktører, arkitekter, byggeledere og installationsentreprenører.

Undervisere
Lars Christensen
Lars Christensen
Indehaver
C-Raadgivning
Niels Bruus Varming
Niels Bruus Varming
Specialkonsulent
Trafik- og Byggestyrelsen
Kristian Vielwerth
Kristian Vielwerth
Seniorkonsulent
Teknologisk Institut
Lars Printz
Lars Printz
Projektleder
Hoffmann A/S
Baggrund

Bygherrer har længe været udfordret af at tekniske anlægs ydelser ikke svarer overens med det forventede. Det har både konsekvenser for anlæggenes drift og energiforbrug, men ikke mindst for bygningens brugere, som ofte oplever problemer med indeklima og komfort.

Med indførelse af funktionsafprøvning og verificering af de tekniske anlægs ydeevne, løbende gennem projekterings- og udførelsesprocessen, sikres bygherren at kvaliteten bliver som foreskrevet i udbudsmaterialet. Dette fordrer dog at alle parter er bevidste om, og uddannede til, at imødekomme bygningsreglementets nye krav. Endvidere er det vigtigt at der i tidsplaner er indlagt den nødvendige tid til gennemførelse af test og eventuel om-test.

Vores kursister siger
 • "Meget relevant og informerende om de nye regler."
   
 • "God kombination af teori (standarder, regler) og praksis (udførelse og erfaringer)"
   
 • "Alle praktiske eksempler var gode"
   
 • "Kurset gav et godt indblik i omfanget ved udførelse af funktionstest."
   
 • "Rigtig godt med en praktisk opstilling og måling på kurset."
Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter. Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
09:00 - 09:15
Introduktion

Introduktion til emnet funktionsafprøvning. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Hvis man følger alle normer og beskrivelser burde alle anlæg være testede. Introduktion af dagens foredragsholdere.

v/ Lars Christensen
09:15 - 10:00
Lovgivning omkring emnet og baggrund for indførelse af funktionsafprøvninger i bygningsreglementet
v/ Niels Bruus Varming
10:00 - 10:50
Vejledning i hvordan man gennemfører funktionstest
v/ Kristian Vielwerth
10:50 - 11:00
Pause
11:00 - 11:30
Hvordan bestykker man anlæg til så funktionsafprøvning kan gennemføres
v/ Lars Christensen
11:30 - 12:00
Dataopsamling i forbindelse med funktionsafprøvning
v/ Lars Christensen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Tidsplaner og forudsætninger

Tidsplaner for funktionsafprøvning, forudsætninger for funktionsafprøvning.

v/ Lars Christensen
13:45 - 14:15
Indlæg fra en entreprenør

Her får du en erfaren teknikentreprenørs bud de fordele og ulemper funktionsafprøvning giver entreprenører.

v/ Lars Printz
14:15 - 15:00
Fællesopgave

Gruppearbejde i tidsplaner og planlægning af en funktionsafprøvning. Kursisterne vil blive udfordret af superoptimerede teknikrum og skakte.
Praktisk måleøvelse på vandbårne anlæg.
Praktisk måling på ventilationsanlæg.

v/ Lars Christensen
15:00 - 15:20
Pause med kage
15:20 - 16:15
Fællesopgave (fortsat)
v/ Lars Christensen
16:15 - 16:30
Afslutning og evaluering
v/ Lars Christensen
16:30
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.