Håndtering af mangler i byggeriet

Håndtering af mangler i byggeriet

Kurset har ingen aktuelle datoer. Skriv til kurser@molio.dk hvis du er interesseret i at blive kontaktet når der kommer nye datoer.

Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Det er nok det tema, der fylder mest ved byggesagers afslutning og som ofte skal afgøres ved domstolene eller i Voldgftsnævnet.

Med fokus på den praktiske situation under byggesager fokuserer vi på, hvordan mangler bedst håndteres, især set fra bygherrens og rådgiverens synspunkt.

Du rustes til effektivt at kunne håndtere mangler under byggesagen fra "vugge til grav" - set både fra bygherrens/rådgiverens og entreprenørens synsvinkler.

Indhold og formål

Med fokus på den praktiske situation under byggesager kigger vi på, hvordan mangler bedst håndteres gennem hele sagen, især set fra bygherrens og rådgiverens synspunkt.

Det hele naturligvis opdateret iht. nye AB-system mv.

Udbud og tilbud
Hvordan håndteres mangler ifm udbuddet og kontraktskrivningen.

Hvordan videreformidler entreprenør ansvarsbegrænsninger for leverancer i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Udførelsen
Hvilke pligter gælder for den tilsynsførende rådgiver undervejs i byggeriet.

Hvornår skal udført arbejde kasseres, og i hvilke tilfælde risikerer rådgiver at hæfte for entreprenørens udførelsesfejl?

Afleveringen
Manglernes betydning for byggeriets aflevering, med fokus på hvor meget der skal til, før bygherren kan nægte at modtage byggeriet som afleveret.

Hvad er reglerne om garantinedskrivning og tilbagehold, og hvordan influerer disse regler på hinanden?

Mangelafhjælpningen
Hvordan forløber mangelafhjælpning

Hvilke frister kan og skal stilles af bygherren for afhjælpning, og hvornår bygherren kan lade andre entreprenører udføre afhjælpningen. 

Retsmidler og voldgift
Hvilke retsmidler har bygherren i relation til mangler

Muligheden for at trække på garanti, gennemførelse af syn og skøn, bedømmelse ved sagkyndig mv - og anden bevissikring

Hvordan håndteres mangelsager i voldgift? Og i relation hertil får du svarene på flg. spørgsmål:

 • Hvordan fastlægges, om der er tale om en mangel?
 • Er der noget, der hedder udviklingsskader i relation til entreprenøransvaret?
 • Skal entreprenøren altid foretage afhjælpning vederlagsfrit?
 • Kan mangler føre til ophævelse af entrepriseaftalen? 
 • Om entreprenøren hæfter for følgeskader og indirekte tab? 
 • Hvad muligheden er for at gøre krav gældende mod underentreprenører (springende regres), hvis entreprenøren er gået konkurs?
 • Hvad omfatter totalentreprenørens ansvar?
Målgruppe og forudsætninger

Bygherrer, rådgivere, entreprenører (total og hoved) og øvrige der håndterer mangelkrav i byggeriet.
 

Underviser
Henrik Hauge Andersen
Henrik Hauge Andersen
Partner, advokat (H)
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Vores kursister siger
 • "Henrik supplerede med indlæg/eksempler på problemstillinger fra eksisterende byggesager. Dette er med til at gøre undervisningen mere relevant og levende."
   
 • "Super godt, det blev lidt mere praktisk og ikke kun tung jura."
   
 • "Der var rig lejlighed til at drøfte konkrete forhold, hvilket var interessant og positivt."
 • "Rigtig gode diskussioner som jeg havde stort udbytte af" 
Baggrund

Mangelhåndtering er en væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med udførelse af en byggesag og tit en kilde til store frustrationer. Omfanget af mangler ved byggeri er ofte af et så stort omfang, at det ligefrem har betragtelig indflydelse på byggesager. Og der er rigtigt mange sager om mangler!

En fuld forståelse af hele mangelbegrebets jura og mulighederne for at være på forkant med manglerne kan begrænse dine tab, smidiggøre hele arbejdet med mangelhåndteringen og endog begrænse mængden af mangler.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Læs evt. mere om den løbende obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.