Hurtig afgørelse for praktikere

Hurtigere og billigere tvisteløsning med "Hurtig Afgørelse" - kom videre i byggeprocessen nu og her i stedet for at afvente en længerevarende voldgiftssag efter byggeriets afslutning
hurtig afgørelse

Lær at bruge det nye tvisteløsningsredskab ”Hurtig Afgørelse” - og se, hvordan og hvornår det kan give mere enkle, billigere og hurtigere afgørelser

Formål / udbytte

Det er målet, at du efter kurset vil være i stand til at deltage som part i en sag om hurtig afgørelse uden advokat.

Du får ifm. gennemgangen af reglerne enkle tjeklister, der gør det nemt at huske alle frister.

Du får lejlighed til at prøve det hele af i praksis gennem små lærerige cases/rollespil.

Indhold

Med indførelse af de nye byggeregler (AB18, ABT18 og ABR18) er skabt et helt nyt system til at løse tvister under en byggesag: Den hurtige afgørelse.

Den grundlæggende ide er, at parternes klassiske diskussioner om ekstrakrav, fristforlængelse, tilbagehold mm. skal løses med det samme, i stedet for at ende i langvarige voldgiftssager.

Det er forventningen, at parterne selv – uden advokat – er i stand til at gennemføre hurtige afgørelser.

En enkelt voldgiftssag vil derfor fremadrettet erstattes af mange små hurtige afgørelser under byggeriet.

Derfor bliver byggeriets parter nødt til at kende til reglerne om hurtig afgørelse på et niveau, så de selv som en del af en byggesag kan håndtere forløbet.

Det gør dette kursus dig i stand til – og du får lejlighed til at prøve det af i praksis gennem små cases/rollespil, hvor vi kommer gennem forløbet fra at anlægge sag og føre den – under kyndig vejledning af Simon Heising.

Reglerne er enkle og letforståelige, men rummer alligevel en lang række faldgruber og muligheder, som vi gennemgår. Ikke mindst er der tale om meget skrappe og korte tidsfrister, der skal overholdes, så vi sætter hele processen i fokus.

Målgruppe

Bygherrer, entreprenører og rådgivere samt jurister/advokater med interesse for området.

Underviser
Simon Heising
Simon Heising
Advokat
Nexus Advokater
Baggrund

Der er mange tvister i byggeriet – og de koster masser af tid og penge. En kort og effektiv sagsproces er derfor attraktiv for alle. Den kan minimere omkostningerne og sikre, at spørgsmål kan afklares, mens de er aktuelle.

I det nye AB-system er der indført tvisteløsningsmetoden ’hurtig afgørelse’, som netop imødekommer ønsket om hurtige, billige og enkle processer.

Hurtig afgørelse giver mulighed for, at tvister løses nu og her på alle stadier i byggeriet, så parterne kan komme videre i byggeprocessen i stedet for at afvente en længerevarende voldgiftssag efter byggeriets afslutning.

Det kan sikre, at uoverensstemmelser håndteres i tide – og forhindre, at løsningen af en tvist har været så langstrakt og konfliktfyldt, at det har skadet både rådgivnings- og/eller byggeprocessen samt samarbejdet mellem parterne på både kort og lang sigt.

Vigtige informationer

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc

Program
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 12:00
Undervisning
v/ Simon Heising
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 16:00
Undervisning
v/ Simon Heising
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.