IKT-koordinator og -leder eksamen

 IKT-koordinator og -leder eksamen

Dette er afsluttende eksamen under IKT-koordinator og -lederuddannelsen. Uddannelsen består af tre moduler af hver tre dage og en afsluttende eksamensdag. Læs mere om hele uddannelsen her.

IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier der er omfattet af bekendtgørelserne. Branchens ydelsesbeskrivelse beskriver IKT-ydelser som forestås af en IKT-leder.

Indhold og formål

Hvad får jeg på eksamensdagen?

 • Opsummering og samlet overblik
 • Spændende indsigt i fremtidens IKT og BIM
 • Orientering om status på BIM udviklingen i udlandet
 • Afsluttende prøve for alle tre moduler
 • Diplomet IKT-koordinator og -lederuddannelsen.
Udbytte

IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier, der er omfattet af bekendtgørelserne. IKT-koordinator og -lederuddannelsen, sikrer dig, at:

 • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning.
 • Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse.
 • Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt opdaterede.
 • Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.
 • Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.
 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT koordinator og -lederkompetencer, som du får her.
 • Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora du får præsenteret.
 • Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde.
Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er for byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, eller lignende.

Det er en fordel at have en vis erfaring i og/eller uddannelse i flere af de traditionelle faglige discipliner; ledelse, jura, kommunikation, økonomi/kalkulation, kvalitetssikring m.v. - eller som koordinator! Men det er absolut ikke et krav.

Program

Klik her for at se program for eksamen i seneste sæson

Vigtige informationer

Læs om vores "digitale" mapper: Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen på én gang, så bedes du kontakte os på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.