IKT-koordinator og -leder modul 3

IKT-koordinator og -leder
IKT-koordinator og -leder modul 3

Dette er tredje modul af IKT-koordinator og -lederuddannelsen.

Uddannelsen består af tre moduler af hver tre dage og en afsluttende eksamensdag.

Læs mere om hele uddannelsen her.

Indhold og formål

IKT-aftaler og samarbejdsrelationer

Hvad får jeg på modulet?

 • Kendskab til de særlige samarbejdsrelationer, der er en betingelse for anvendelse af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen.
 • Overblik over hvor udfordringerne er i amarbejdet mellem byggeriets parter.
 • Overblik over forskellen mellem traditionelt (analogt) samarbejde og digitalt samarbejde.
 • Gennemgang af de IKT aftale paradigmer, der i dag præger aftalerne mellem byggeriets parter.
 • Hvordan IKT ydelser i branchens ydelsesbeskrivelse suppleres med IKT aftaler, både arbejdsydelser og digitale ydelser, herunder særlig de digitale driftsinformationer.
 • Detaljeret kendskab til IKT aftalens enkelte ydelser og hvordan disse efterleves i BIM projekteringen.
 • Eksempler på IKT aftaler mellem bygherrer og rådgivere/entreprenører, både gode og dårlige IKT aftaler.
 • Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering.
Udbytte

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning
Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er for byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT og BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse, som fx teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, eller lignende.

Program

Klik her for at se program for modul 3 i seneste sæson

Vigtige informationer

Læs om vores "digitale" mapper: Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet. Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen på én gang, så bedes du kontakte os på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.