Indeklima

Få den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger
Indeklima

Du får gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger, og hvordan du rustes til at behandle og løse indeklimaproblemer. Kurset vil ruste dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet.

Indhold og formål

Indeklimaet har stor betydning for menneskers komfort, sundhed og præstationer.

På kurset gennemgås de vigtigste parametre i indeklimaet:

 • Det termiske og atmosfæriske indeklima
 • Det kemiske og biologiske indeklima, herunder luftkvalitet beskrevet ved forureninger (støv, partikler, gasser: CO2, Radon, lugte), luftfugtighed, statisk elektricitet
 • Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp – biologi, sundhedsfare, regler.
 • Hvordan påvirkes mennesker af indeklimaet?
 • Kombinationen af indeklimafaktorer.
 • Hvordan undersøger og måler man indeklimaet?
 • Hvordan renoverers og optimeres indeklimaet?

  Vi belyser emnerne med praktiske eksempler, målemetoder og cases
Udbytte

Kurset sætter dig i stand til at:

 • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
 • Vurdere behovet for indeklimamålinger
 • Foretage udvalgte målinger
 • Vurdere forekomst, årsag til og afhjælpning af skimmelsvampe i en bygning
 • Lægge en strategi for indeklimaoptimering i en bygning med indeklimaproblemer
Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker at få større forståelse for og indsigt i hele indeklimaområdet og kompleksiteten forbundet hermed. Det er en fordel, men ingen betingelse, at kursister har indeklimacases med fra deres dagligdag.

Vores kursister siger
 • "Jeg synes generelt alle indlæg var både interessante og lærerige og fremlæggelsen blev foretaget på en god og levende måde."
   
 • "Det høje niveau og lærerne formidlingsevne - der gjorde det vedkommende og spændende. Jeg fik meget ud af det trods mine ringe forkundskaber."
   
 • "Gode undervisere, godt tilpasset kursus, god vægtning mellem det meget udregningsmæssige, som kan være lidt svært tilgængeligt, og det mere praktiske."
Undervisere
Niels Skals
Niels Skals
Chefrådgiver
Rambøll
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Fagkoordinator
Tina Priess Østergaard
Tina Priess Østergaard
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik
Rambøll
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmaterialer. 

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:00 - 09:30
Registering – kaffe/the
09:30 - 10:00
Velkomst, præsentation af undervisere, kursister og af kursus
10:00 - 10:30
Hvad er indeklima – overordnet introduktion
10:30 - 11:00
Typiske eksempler på indeklimaproblemer
11:00 - 11:15
Pause
11:15 - 12:15
Termisk indeklima, teoretisk grundlag
12:15 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:15
Termisk indeklima, praksis

• Krav i Bygningsreglementet
• Normer og specifikationer
• Standarder

14:15 - 14:45
Måling og vurdering af det termiske indeklima

• Udstyr
• Målemetoder
• Øvelser

14:45 - 15:15
Pause
15:15 - 16:45
Det atmosfæriske indeklima, luftforureninger, helbredsgener

• Forureningskilder
• Påvirkning på helbredet
• Målemetoder

16:45 - 17:00
Pause
17:00 - 18:30
Gruppeopgave:

Indeklima case:
Hvordan stilles diagnosen? Hvad er kuren?

19:00
Middag
20:30
Fremlæggelse af egne indeklimaproblemer

Serveres med øl og vand

Dag 2
09:00 - 09:45
Opsamling på dag

• Praktisk eksempler på målinger, beregninger vurderinger

09:45 - 10:30
Andre faktorer i indeklimaet

• Afgasning fra materialer, lugte, PCB, Radon etc.
• Det oplevede indeklima

10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 12:15
Skimmelsvamp – biologi, forekomst, helbredseffekt
12:15 - 13:15
Frokost
13:15 - 14:00
Skimmelsvamp, fugtskader, undersøgelser, prøvemetoder

• Workshop: forskellige prøvemetoder
• Vurdering af resultater

14:00 - 15:00
Skimmelsvamphåndtering

• Praktisk: sanering/renovering
• Retningslinjer: kommune, sundhedsmyndigheder
• Kommunikation
• Psykologi

15:00 - 15:15
Pause
15:15 - 16:00
Multiple Choice test
16:00
Evaluering og afslutning

Molio forbeholder sig ret til ændringer.