Indregulering af ventilationsanlæg

- bestå funktionstesten første gang
Indregulering af ventilationsanlæg

Viden og værktøjer til forstå mekanisk ventilation og de faktorer der påvirker driften. Du lærer om anlæggets bestykning og styring, udfaldskrav samt måle- og indreguleringsmetoder.

 

Formål

Med bygningsreglementets krav om funktionstest af tekniske anlæg, stilles der nu konkrete lovkrav til udfald af de test der gennemføres på ventilationsanlæg, inden bygningen kan afleveres og idriftsættes. Dette kursus fører dig gennem hvad du skal vide for at kunne gennemføre en indregulering af ventilationsanlæg, så de lever op til funktionstestens krav i praksis.

Problemstilling

Energiforbruget til drift af ventilationsanlæg i Danmark udgør en væsentlig andel. Andelen er ikke blevet mindre efter at stort alle bygninger, store som små, skal udføres med mekanisk ventilation for at leve op til energikravene. Ineffektive anlæg som er fejlagtigt dimensioneret eller fejlindreguleret, resulterer i høje driftsomkostninger, og er samtidig en stor gene for brugerne, der oplever dårligt indeklima i form af CO2-mætning, trækgener, støj, over- og undertemperering m.v. Det får den modsatte effekt af det tiltænkte.

Indhold

På kurset gennemgås måleudstyr, målemetoder, måleusikkerhed, indregulering, dokumentationsmetoder af indregulering samt korrekt måling af SEL-værdier. Der veksles mellem teori og praktiske øvelser i grupper på Dantherms 4 nye testanlæg i HUSET Middelfart.


På kurset får du viden om

 • Brug af måleudstyr
 • Korrekt bestykning af ventilationsanlæg i forhold til DS 447
 • Målestedets betydning
 • Målemetoder i forhold til målestedets placering
 • Korrekt indregulering af såvel anlæg med konstant luftstrøm og anlæg med variabel luftstrøm
 • Korrekt dokumentation af indregulering
 • Korrekt måling af SEL-værdier og dokumentation af målinger

 

Efter kurset ved du

 • Hvordan der måles korrekt
 • Hvordan måleusikkerhed beregnes
 • Hvordan ventilationsanlæg efter DS 447 (ventilationsnormen) bestykkes
 • Hvordan ventilationsanlæg indreguleres korrekt
 • Hvordan indregulering dokumenteres korrekt
 • Hvordan SEL-værdier måles og dokumenteres korrekt
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er primært for teknikere, der arbejder med installation og indregulering af ventilationsanlæg. ingeniører, bygningskonstruktører, maskinmestre og teknikere som arbejder med projektering og drift af ventilationsanlæg. Medarbejdere i driftsorganisationer og almene boligselskaber kan også med fordel deltage på kurset.

 

Undervisere
Lars Christensen
Lars Christensen
Indehaver
C-Raadgivning
Henrik Slott
Henrik Slott
Partner,
C-Raadgivning
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale. 

NB! På kurset vil der være nødvendigt måleudstyr til rådighed, men du kan med fordel medbringe eget måleudstyr.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:20
Introduktion

Introduktion til kurset og dagens program

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
09:20 - 10:00
Strømningsteknik
v/ Lars Christensen & Henrik Slott
10:00 - 10:30
Målemetoder til lufthastighed
v/ Lars Christensen & Henrik Slott
10:30 - 10:45
Pause
v/ Lars Christensen & Henrik Slott
10:45 - 11:30
Målesteder og egnethed og måleusikkerhed

Hvordan udvælges målesteder mv. Verden er ikke lyserød. Hvad gør vi så.

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
11:30 - 12:00
Brug af måleudstyr
v/ Lars Christensen & Henrik Slott
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:40
Træning på prøvestand

Vi øver os i at måle korrekt

14:40 - 15:10
Tryktab
v/ Lars Christensen & Henrik Slott
15:10 - 15:40
Pause med kage
15:40 - 16:10
Tryktab (fortsættelse)
v/ Lars Christensen & Henrik Slott
16:15 - 17:45
Træning på prøvestand

Vi måler tryktab og ser betydning af uheldige kanalføringer. Stemmer teori og praksis?

18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 20:30
Komponenter i ventilationsanlæg

Hvilke komponenter indgår i ventilationsanlæg. Hvilke er nødvendige og hvilke er ”nice to have”.

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
20:30
Socialt samvær
Dag 2
08:30 - 09:00
Morgenmad
09:00 - 10:00
Balancering

Teorien bag balancering. Gennemgang af prøvestad og opgaver.

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
10:00 - 12:00
Træning på prøvestand

Masser af øvelser i balancering

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Dokumentation af målinger

Korrekt dokumentation af vort arbejde. SEL-værdi, hvad er det og hvordan måler vi den korrekt.

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
13:45 - 14:45
Træning på prøvestand

Balancering og dokumentation

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
14:45 - 15:05
Pause med kage
15:05 - 16:00
Træning på prøvestand

Måling af SEL-værdi

v/ Lars Christensen & Henrik Slott
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms9.900,00 kr.
Inkl. moms12.375,00 kr.