Lyd

Få viden om støj og akustiske krav til bygninger
Lyd

Viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i et typisk bygningsprojekt.

Indhold og formål

Kursets mål er at give dig viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter, herunder både nybyggeri og eksisterende byggeri.

På kurset gennemgås følgende emner:

 • Grundlæggende akustiske begreber
 • Støjs virkninger på mennesker
 • Måling af lyd og metoder til vurdering af støj
 • Trafikstøj
 • Rumakustik og efterklangstid
 • Luftlydisolation og trinlydisolation
 • Projektering med blik for lydisolation
 • Principper for design af god akustik i rum.
Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Undervisere
Mads Bolberg
Mads Bolberg
Specialist i Akustik
Rockwool
Per Finne
Per Finne
Senior Specialist Acoustics & Vibration
DELTA
Vores kursister siger
 • "Emnet er relevant og spændende. Mads Bolberg er en sympatisk og medlevende underviser. Mads er inde i stoffet og har et stort overblik som spænder fra teori til praksis, og han evner at perspektivere dette."
   
 • "En god gennemgang af et tungt emne med god disponering og opdeling af underemnerne."
   
 • "Dygtig og engageret underviser. God afveksling mellem teori og praksis."
Bygningsfysikuddannelsen

Dette modul indgår på Bygningsfysikuddannelsen, men kan også sagtens tages alene. 

Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (syv fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen 66.000 kr. ekskl. moms.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven, men hvis du ønsker at gå til eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal prøven være bestået. 

Materialer
På kurset udleveres SBi-anvisningerne 237 og 245 om Lydisolering. Resten af materialet forefindes kun digitalt, se nedenfor.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:30 - 10:00
Velkomst og formål, præsentation af indlægsholdere og kursister
v/ Mads Bolberg & Per Finne
10:00 - 10:45
Grundlæggende akustisk
v/ Mads Bolberg & Per Finne
10:45 - 11:00
Bygnings- og rumakustik, generelt
v/ Mads Bolberg & Per Finne
11:15 - 11:45
Bygningsakustik 1: Teori
v/ Mads Bolberg & Per Finne
11:45 - 12:15
Gruppearbejde 1
13:15 - 14:15
Støj-Helbred-Gene
v/ Mads Bolberg & Per Finne
14:15 - 14:45
Trafikstøj
v/ Mads Bolberg & Per Finne
15:15 - 16:45
Rumakustik og lydabsorption
v/ Mads Bolberg & Per Finne
17:00 - 06:00
Gruppeopgave: Beregning og måling af efterklangstid
Dag 2
09:00 - 10:00
Krav og regler til akustik i byggeriet
v/ Mads Bolberg & Per Finne
10:30 - 11:45
Bygningsakustik 2: Projektering
v/ Mads Bolberg & Per Finne
11:45 - 12:15
Gruppearbejde 3
13:15 - 14:00
Bygningsakustik 3: Flanketransmission, facader og tag
v/ Mads Bolberg & Per Finne
14:00 - 14:30
Gruppearbejde 4
15:15 - 16:00
Multiple Choice test

Molio forbeholder sig ret til ændringer.