Præg den digitale fremtid i byggeriet

- netværksevent i buildingSMART Danmark
På trods af at arrangementet i skrivende stund holder sig indenfor regeringens skærpede retningslinjer ift. smittefaren ved Coronavirus, har vi valgt at udsætte arrangementet den 18. marts 2020 til en dato senere på foråret, som fastsættes og udmeldes, så snart den er på plads | Arrangement om fortiden og fremtiden for openBIM i buildingSMART Danmark
Præg den digitale fremtid i byggeriet_bSDK

RYKKET TIL JUNI - buildingSMART Danmark er landet – kom og vær med!

Ved indgangen til 2020 fik Danmark sit eget selvstændige buildingSMART chapter. Det har til formål at styrke dansk byggeri i en stigende international og digital fremtid.

I buildingSMART-netværket vil vi sætte et blændende spotlight på internationale, åbne, digitale standarder og styrke den danske byggebranchens muligheder nemmere at samarbejde effektivt og databaseret. Og sikre at vi præger internationale byggeregulativer og -love.

buildingSMART Danmark er et forum, hvor en samlet branche mødes og ligger fundamentet til at styrke alle aktører til at bygge bæredygtigt, digitalt og med fokus på åbenhed.

Arrangementet i BLOXHUB Arena d. 18. marts giver dig en introduktion til buildingSMART Danmark og sætter samtidig fokus på nogle af de udfordringer som byggebranchen løser med en mere åben tilgang til deling af data og bedre digitalt samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

 

Indhold og formål

Kom med når buildingSMART Danmark inviterer til en dialog om byggeriets digitale fremtid og få en status på det nyetablerede buildingSMART Danmark.

Vigtige informationer

Arrangementet er gratis, men tilmelding er påkrævet.

buildingSMART Danmark forbeholder sig ret til ændringer