PRINCE2® Foundation - blended learning

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 er en international anerkendt projektmetode, der bygger på best-practice og kan anvendes på alle typer af projekter - uanset størrelse og branche.

Mange organisationer, private såvel som offentlige, har valgt at bygge deres projektmodel på PRINCE2-metoden. For den professionelle projektleder er evnen til at anvende PRINCE2-metoden højt efterspurgt, og en PRINCE2-certificering er således et værdifuldt og internationalt anerkendt kompetencebevis.

Kurset udbydes i samarbejde med GBD og QRP International.

Indhold og formål

Med metoden lærer du at agere som et informeret medlem af et PRINCE2-miljø og bidrage til projektledelse ved hjælp af PRINCE2-metoden. Du opnår altså forståelse for PRINCE2-metodens principper og terminologi.

Det er struktureret på en måde, der følger et typisk projektforløb; fra projektets startfase, organisering, kontrol af projektets faser, risikostyring, kvalitetskontrol og levering af projektets målsætninger, helt frem til projektets afslutning.

Med en PRINCE2 Foundation-certificering får du:

 • Værktøjer til at planlægge og styre projekter efter internationalt anerkendte projektstyringsstandarder
 • Indsigt i international "best practice" projektstyringsterminologi, der skaber fælles referenceramme på tværs af brancher og landegrænser
 • En internationalt anerkendt projektledelsescertificering og kompetencebevis
 • En certificering med stor udbredelse i Danmark - særligt inden for det offentlige.

Tilvalg til Byggeriets Projektlederuddannelse
Du kan med fordel vælge certificeringen PRINCE2® Foundation som et tilvalg til Byggeriets Projektlederuddannelse, men du kan også sagtens tage forløbet alene.

Studieelementer

PRINCE2® Foundation-forløbet følger opbygningen i PRINCE2-manualen og består af nedenstående kerneaktiviteter:

 • Selvstudie ved brug af PRINCE2-metoden
 • Gennemgang ved online præsentationer med indbyggede testspørgsmål
 • Memotræning ved hjælp af flashcards
 • Online testspørgsmål
 • Individuelle Q-træner øvelser
 • Live webinarer

Eksamenssimulering ved hjælp af APMG prøveeksamener

Udbytte

Når du har gennemført forløbet er du klædt på til at:

 • Forstå alle PRINCE2-rollernes betydning og ansvarsområder
 • Forstå PRINCE2-metodens struktur - herunder de syv principper, de syv temaer, de syv processer og deres sammenhænge
 • Bestå din PRINCE2-Foundation eksamen

Og du har fået svar på:

 • Hvordan opbygges en projektorganisation, hvor man sikrer, at alle vigtige interesser er repræsenteret i beslutningsprocesserne?
 • Hvordan håndterer man ændringer i organisationen?

Hvordan styrer man sit projekt med fokus på gevinstrealisering?

Målgruppe og forudsætninger

Dette forløb er særligt tilrettelagt for projektledere inden for byggebranchen og i undervisningen anvendes derfor projektcases fra anlægsområdet.

Som en del af forløbet er der desuden mulighed for individuel sparring og vejledning omkring egen projektledelsespraksis og anvendelse af PRINCE2-metoden.

Herudover vil der på forløbet perspektiveres i forhold til øvrige projektledelses tilgange – herunder viden og teori gennemgået på Byggeriets Projektlederuddannelse.

Undervisningsmateriale

På forløbet arbejdes med den officielle PRINCE2®-manual, der fremsendes før kursusstart.

Herudover anvendes online undervisningsressourcer, der understøtter din certificeringsforberedelse med testspøgsmål, video, prøveeksamener og memotrænings-ressourcer.

Undervisningsform

Kursusforløbet følger en fast struktur og er bygget op omkring en webinarrække på 5 webinarer og 2 dages klasse undervisning, se studieplanen.

Du kan også vælge et forløb udelukkende som e-learning, se her.

 

Live webinarer

På live webinarerne opnår du en introduktion til PRINCE2-metoden. De er interaktivt tilrettelagt, hvilket betyder at det forventes at du tager del i case øvelser og testspørgsmål.

 • Webinar 1: Introduktion til e-læringsplatform,
 • Webinar 2: PRINCE2 metoden og eksamen.
 • Webinar 3: Præprojektaktiviteter
 • Webinar 4: Initiering af et projekt
 • Webinar 5: Projektrealisering

Sideløbende med denne webinarrække vil du arbejde på egen hånd med studie af PRINCE2-metoden understøttet af e-læringsressourcer.

Inden klasseundervisningen er det vigtigt, at du har læst PRINCE2-manualen.

Klasseundervisning

Klasseundervisningen har fokus på repetition af PRINCE2-metoden og tilpasning til projektmiljøet, med det formål at klæde dig på til at kunne gennemføre PRINCE2 Foundation eksamen.

I undervisningen perspektiveres metoden i forhold til din egen projektvirkelighed og erfaringer og undervisningen vil såledeles veksle mellem gennemgang af teori og metode i plenum og diskussion og testspørgsmål.

Certificeringseksamen

PRINCE2® Foundation-certificeringseksamen er en multiple choice test.

Eksamen foregår online og kravene er:

 • 1 times varighed
 • 75 spørgsmål
 • Beståelseskrav: Min 50 % korrekte svar

Ingen hjælpemidler er tilladt

Studieplan

Webinar 1
​​​​​​​​​​​​​​13. januar 2020 kl.: 19:00-19:40
Introduktion til forløb, studiemæssig tilgang og PRINCE2 metoden og e-lærings ressourcer - kom godt i gang

Webinar 2
22. januar 2020 kl.: 19:00 – 20:30
PRINCE2 Metoden. Indledende begreber.

Webinar 3
29. januar 2020 kl.: 19:00 – 20:30
Præprojekt aktiviteter:  Proces: Start af et projekt, organisation, business case,

Webinar 4
5. februar 2020 kl.: 19:00 – 20:30
Initieringsaktiviteter: Proces: initiering af et projekt og planlægning, kvalitet og risiko

Webinar 5
26. februar 2020 kl.: 19:00 – 20:30
Projektleverance aktiviteter: Temaerne: Ændringer, fremdrift og processerne: Styring af en fase, produktleverance, ledelse af en faseovergang og afslutning af et projekt og ledelse af en faseovergang.

Klasseundervisning
11. marts 2020 kl. 8:30 – 16:30
Repetition, eksamensforberedelse og praktisk anvendelse af metoden.

Klasseundervisning
12. marts 2020 kl. 8:30 – 16:30
Repetition, eksamensforberedelse og praktisk anvendelse af metoden.

EKSAMEN
Den 12. marts 2020 kl. 14:30-15:30 (ca.)
PRINCE2 Foundation eksamen (online) uden hjælpemidler.

Vigtige informationer

FAQ
Du kan læse mere om forløbet i vores FAQ.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Der tages forbehold for prisstigninger på PRINCE2-certificering og -manual.

Underviser
Nina Drejer Nielsen
Nina Drejer Nielsen
Cand.oecon og daglig leder
Global Business Development