PRINCE2® Foundation - online

Få en international anerkendt projektmetode
PRINCE2® Foundation

Kurset har ingen aktuelle datoer, men gennemføres ved min. 5 deltagere. Bliv skrevet op hos kurser@molio.dk. Datoer aftales med holdet efterfølgende. Forløbet er online og består af 9 webinarer og en certifikatgivende eksamen. 

PRINCE2® er en international anerkendt projektmetode, der bygger på best-practice og kan anvendes på alle typer af projekter - uanset størrelse og branche.

Mange organisationer, private såvel som offentlige, har valgt at bygge deres projektmodel på PRINCE2® metoden. For den professionelle projektleder er evnen til at anvende PRINCE2® metoden højt efterspurgt, og en PRINCE2® certificering er således et værdifuldt og internationalt anerkendt kompetencebevis.

Indhold og formål

Med metoden lærer du at agere som et informeret medlem af et PRINCE2-miljø og bidrage til projektledelse ved hjælp af PRINCE2-metoden. Du opnår altså forståelse for PRINCE2-metodens principper og terminologi.

Det er struktureret på en måde, der følger et typisk projektforløb; fra projektets startfase, organisering, kontrol af projektets faser, risikostyring, kvalitetskontrol og levering af projektets målsætninger, helt frem til projektets afslutning.

Med en PRINCE2® Foundation-certificering får du:

 • Værktøjer til at planlægge og styre projekter efter internationalt anerkendte projektstyringsstandarder
 • Indsigt i international "best practice" projektstyringsterminologi, der skaber fælles referenceramme på tværs af brancher og landegrænser
 • En internationalt anerkendt projektledelsescertificering og kompetencebevis
 • En certificering med stor udbredelse i Danmark - særligt inden for det offentlige.

Byggeriets Projektlederuddannelse
Du kan med fordel vælge certificeringen PRINCE2® Foundation som et tillæg til Byggeriets Projektlederuddannelse, men du kan også sagtens tage forløbet alene.

Målgruppe og forudsætninger

Dette forløb er særligt tilrettelagt for projektledere inden for byggebranchen og i undervisningen anvendes derfor projektcases fra anlægsområdet.

Som en del af forløbet er der desuden mulighed for individuel sparring og vejledning omkring egen projektledelsespraksis og anvendelse af PRINCE2-metoden.

Herudover vil der på forløbet perspektiveres i forhold til øvrige projektledelses tilgange – herunder viden og teori gennemgået på Byggeriets Projektlederuddannelse.

Udbytte

Når du har gennemført forløbet er du klædt på til at:

 • Forstå alle PRINCE2-rollernes betydning og ansvarsområder
 • Forstå PRINCE2-metodens struktur - herunder de syv principper, de syv temaer, de syv processer og deres sammenhænge
 • Bestå din PRINCE2-Foundation eksamen

Og du har fået svar på:

 • Hvordan opbygges en projektorganisation, hvor man sikrer, at alle vigtige interesser er repræsenteret i beslutningsprocesserne?
 • Hvordan håndterer man ændringer i organisationen?
 • Hvordan styrer man sit projekt med fokus på gevinstrealisering?
Studieelementer

PRINCE2® Foundation-forløbet følger opbygningen i PRINCE2-manualen og består af nedenstående kerneaktiviteter:

 • Selvstudie ved brug af PRINCE2-metoden
 • Gennemgang ved online præsentationer med indbyggede testspørgsmål
 • Memotræning ved hjælp af flashcards
 • Online testspørgsmål
 • Individuelle Q-træner øvelser
 • Live webinarer
 • Eksamenssimulering ved hjælp af APMG prøveeksamener

 

Undervisningsform

Dette PRINCE2 Foundation-forløb er baseret på virtuel træning, hvilket betyder at undervisningen foregår online via webinarteknologi understøttet af certificeringsforberedende e-læringsressourcer.

Kursusforløbet følger en fast struktur og er bygget op omkring en webinarrække på 7 webinarer, der gennemføres over 2 måneder og afsluttes med en PRINCE2 Foundation-certificeringseksamen på dansk.  Efter eksamen er der et opfølgningswebinar.

Fokus på webinarerne er at give dig et overblik over PRINCE2-metoden, herunder sammenhænge mellem temaer og processer samt sætte fokus på at fremhæve de begreber, der er vigtige og kræver udenadslære i certificeringsforberedelsen. Webinarerne er interaktivt tilrettelagt, hvilket betyder at det forventes, at du som deltager tager aktivt del i caseøvelser og testspørgsmål.

PRINCE2® Foundation-forløbet har en forventet studieaktivitet på ca. 70 timer.

PRINCE2® Foundation - blended learning
Du kan også vælge at tage forløbet som blended learning, læs mere her

Certificeringseksamen

PRINCE2® Foundation-certificeringseksamen er en multiple choice test.

Eksamen foregår online og kravene er:

 • 1 times varighed
 • 75 spørgsmål
 • Multiple choice
 • Beståelseskrav: Min 50 % korrekte svar
 • Ingen hjælpemidler er tilladt

 

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her.

Vigtige informationer

Materialer
På forløbet udleveres PRINCE2-manualen.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Der tages forbehold for prisstigninger på PRINCE2-certificering og -manual.

Undervisningsmateriale

På forløbet arbejdes med den officielle PRINCE2®-manual, der fremsendes før kursusstart.

Herudover anvendes online undervisningsressourcer, der understøtter din certificeringsforberedelse med testspøgsmål, video, prøveeksamener og memotrænings-ressourcer.

Studieplan
 • Webinar 1

Introduktion til forløb, studiemæssig tilgang og PRINCE2 metoden og e-lærings ressourcer - kom godt i gang

 • Webinar 2

PRINCE2 Metoden. Indledende begreber.

 • Webinar 3

Præprojekt aktiviteter:  Proces: Start af et projekt, organisation, business case,

 • Webinar 4

PRINCE2 tema business case

 • Webinar 5

Initieringsaktiviteter: Proces: initiering af et projekt og planlægning, kvalitet 

 • Webinar 6

PRINCE2 Tema risiko

 • Webinar 7

Projektleverance aktiviteter: Temaerne: Ændringer, fremdrift

 • Webinar 8

PRINCE2 processer og ledelses produkter: processerne: Styring af en fase, produktleverance, ledelse af en faseovergang og afslutning af et projekt og ledelse af en faseovergang.

 • Webinar 9

Repetition og eksamensforberedelse

 • Eksamen

PRINCE2 Foundation eksamen gennemføres online (Proctoru format). Dato og tidspunkt aftales direkte med underviser.

 

Molio forbeholder sig ret til ændringer.