Rådgiveransvar i byggeriet

Rådgiveransvar i byggeriet


Få styr på reglerne, de værste faldgruber, lær af de bedste sager - og spar dig for en masse bøvl og unødige udgifter. Og få rådgiveransvaret på plads ift. ABR 18 og YBL 18.

Indhold og formål

Indhold

På kurset – som er opdateret i forhold til den nye ABR 18 og den nye ydelsesbeskrivelse, YBL 18 - kommer vi ind på følgende temaer:

vi ind på følgende temaer:

 • Ansvarsgrundlag
 • Økonomisk tab
 • Tilsynsansvar
 • Rådgivers ansvar for udbudsfejl
 • Ansvar for forsinkelser (projektering og/eller forsinkelser)
 • Kausalitet og adækvans
 • Kravet må ikke være fortabt
 • Ansvarsforsikring
 • Faldgruber og muligheder - og hvordan du styrer uden om dem

Du får det hele krydret med cases, tvister, sager og rets- og voldgiftspraksis - suppleret med den erfarne eksperts gode råd om at undgå de gængse faldgruber.

Udbytte

Du får grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc.

Du får også overblik over ansvarsforsikringssystemet - så du er bedre rustet til at tegne den rette forsikring ift dine behov.

Målet er at sikre dig bedst mod erstatningsansvar og ruste dog til at have overblikket hele vejen fra projekteringen begynder.

Målgruppe og forudsætninger

Bygherrer, arkitekter, ingeniører, landinspektører, bygherrerådgivere samt andre tekniske rådgivere.

Underviser
Steen Hellmann
Steen Hellmann
Partner, advokat
Advokatpartner-selskabet VILTOFT
Vores kursister siger
 • "Jeg synes jeg fik en bred forståelse for hvor vigtigt (og kringlet) ansvar i byggebranchen er. Det var rigtig godt med eksempler i gennemgangen af emnerne."
   
 • "Der var mange cases at binde teorien op på og at foredragsholderen havde stor erfaring og føling med virkeligheden."
   
 • "Der blev draget konkrete situationer ind i undervisningen - det har en god effekt for forståelsen."
 • "Underviseren var meget konkret og dygtig til at formidle"
Baggrund

Byggeriet og byggeprocessen bliver til stadighed mere kompliceret. Det gælder også samspillet mellem byggeriets parter - og det øger fokus og vigtigheden af fastlæggelse af ansvar for fejl og mangler etc.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Program
12:00 - 12:30
Registrering - og sandwich/vand
12:30 - 17:00
Rådgiveransvar i byggeriet
 1. Ansvarsgrundlag
 2. Projektering, udbud, tilsyn, økonomi
 3. I strid med god rådgiverskik?
 4. Bedømmelsestidspunkt?
 5. Hvad indgår i bedømmelsen?

 6. Økonomisk tab

 7. Skulle udgiften være afholdt alligevel?/Forbedringer?
 8. Indirekte tab dækkes ikke?

 9. Tilsynsansvar

 10. Subsidiær hæftelse som tilsyn?

 11. Rådgivers ansvar for udbudsfejl

 12. Ansvar for forsinkelser (projektering og/eller forsinkelser)

 13. Kausalitet og adækvans

 14. Førte fejlen til tabet?
 15. Var tabet påregneligt?

 16. Kravet må ikke være fortabt

 17. Fortabelse af erstatningskrav – reklamation, forældelse, passivitet. ABR ctr. Forældelsesloven

 18. Ansvarsforsikring

 19. Løbende forsikring og projektforsikring
 20. Koordinering med rådgiveraftale, underrådgiveraftale og police
 21. Underrådgiverdækning

Pauser undervejs

17:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.