Renoveringsuddannelsen

Helhedsrenoveringer med merværdi
På uddannelsen får du en professionel tilgang til renoveringsprojekter og til valg af de rigtige løsninger, der forener bl.a. byggeteknik, indeklima og totaløkonomi.
Renoveringsuddannelsen

Få helhedsperspektivet med i dit næste renoveringsprojekt
Renoveringsprojekter skal tænkes helhedsorienteret. På Renoveringsuddannelsen får du brugbar, ny viden om energieffektivitet, byggeteknik, indeklima, totaløkonomi og miljøforhold. Du bliver i stand til at udvikle designstrategier, som forener fremtidens energi-, indeklima- og miljøkrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske krav, der typisk stilles i projekteringsforløbet.

Indhold og formål

Bliv i stand til at vælge effektive virkemidler og løsninger 
Renoveringsuddannelsen kvalificerer dig til at arbejde professionelt med moderne helhedsrenovering af byggeri. Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, hvis de skal leve op til moderne energi- og miljøkrav, komfort og indeklima og præstere en god samlet økonomi og en fremtidssikring af ejendomsværdien. Renoveringsuddannelsen giver dig bl.a.:

 • Viden om planlægning, kommunikation, gode processer og produktivitet i alle led.
 • Indsigt i drivere, muligheder og konsekvenser ved energirenovering.
 • Håndtering af væsentlige barrierer inden for gennemførelse af renoveringer.
 • Overblik over planlægning og styring i forbindelse med myndighedsdialog, brugerprocesser, forretningscases, ombygningspotentialer, drift og bæredygtighed.
 • Indsigt i design og valg af løsninger for konstruktion, materialer og klimaskærm, herunder bygbarhed og funktionalitet (brand, lyd og fugt samt drift- og vedligehold).
 • Indsigt i design og valg af løsninger inden for installationer og vedvarende energiproduktion, herunder indeklima, energieffektivitet, drift og vedligehold samt brugervenlighed.
 • Konkret viden om projektets typiske snublesten/barrierer, og følgevirkningen heraf.

Relevante specialiserings kurser
Efter den første undervisningspakke (basis) er der mulighed for at udbygge Renoveringsuddannelsen med specialiseringskurser inden for forskellige områder – enten bevaringsværdige bygninger, installationer og driftsoptimering eller håndtering af miljøfarlige stoffer.

Udbytte

Uddannelsen giver dig direkte anvendelig viden om problemstillinger, designelementer og løsninger i forbindelse med gennemførelse af en helhedsorienteret bygningsrenovering.

Gennem introduktion af emner fra en række cases, vil du få overblik over forskellige virkemidlers betydning og indbyrdes sammenhænge. Samtidig vil du opnå konkret viden om de enkelte værktøjer anvendelse, samt opmærksomhedspunkter ved samarbejdet om planlægning, design, projektering, gennemførelse og drift.

Efter uddannelsen vil du kunne indgå kompetent, effektivt og professionelt i renoveringsprojekter, der tager helhedsperspektivet i betragtning.

Målgruppe og forudsætninger

Renoveringsuddannelsen er relevant for alle renoveringssagens parter

 • Bygherrer og developere, som vil have en overordnet forståelse for værdiskabelse i helhedsrenoveringen, og indvirkningen på arkitektur og funktionalitet, totaløkonomi og driftsoptimering.
   
 • Arkitekter og bygningskonstruktører, som vil have en dybere og bredere forståelse af enkeltelementerne i energirenovering og få mere påvirkningskraft i dialogen med bygherrer  og øvrige aktører om disponeringer.
   
 • Ingeniører, som vil have udvidet deres tilgang til energirenovering igennem helhedsbetragtninger for dermed at blive en bedre dialogpartner i projektteamet.
   
 • Undervisere, som vil have et samlet overblik over helhedsrenovering med sammenhænge og afhængigheder, samt tilgange og konkrete anvisninger.
   
 • Sagsbehandlere i kommunernes tekniske afdelinger, som vil have en opsamling på ’state of the art’ på baggrund af praktiske barrierer og muligheder.
Opbygning

Uddannelsen forløber over 6 måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde
Renoveringsuddannelsen er en undervisningspakke bestående af 3 intensive workshop-dage, suppleret med 6 online webinarer, din egen forberedelse og en diplomgivende eksamen. Uddannelsen kører i et forløb over 6 måneder. 

Sådan er uddannelsen bygget op:

 • Webinar 1: 15. juni 2020, kl. 09.00-10.00
  Uddannelsen sættes i gang og der reflekteres over egen praksis inden for planlægning og styring.
   
 • Dag 1: 23. juni 2020, 9.00-17.00: Planlægning og styring
  De væsentlige udfordringer og projektindhold i gennemførelse af helhedsorienteret renovering bliver defineret og deltagerne bliver bedre i stand til at definere merværdi i konkrete renoveringsprojekter.
   
 • Webinar 2: Master Class. On demand
  Med udgangspunkt i "Designguide for energi-, dagslys- og indeklimarenovering" udført af SBi m.fl. bliver der gennemgået tilgangen og forbedringspotentialer ved de klassiske "arketyper" indenfor renovering.
   
 • Dag 2: 24. august 2020, kl. 9.00-17.00: Materialer og klimaskærm
  Betydning og konsekvenser i renoveringsdesign af konstruktionsændringer og materialevalg defineres. Deltagerne bliver i den konkrete sag bedre i stand til at vælge de optimale løsninger primært ud fra hensyn til æstetik, fugtteknik, energieffektivitet, sundhed og miljø.
   
 • Webinar 3: 23. september 2020, kl. 09.00-10.00: Master Class 
  Deltagerne får en introduktion til det totaløkonomiske værktøj "TotalConcept", som muliggør et mere retvisende billede af reel rentabilitet, og en økonomisk optimering ved kombination af renoveringstiltag.
   
 • Dag 3: 29. september 2020, kl. 9.00-17.00: Energi og installationer
  Betydning og konsekvenser i renoveringsdesign af energiproduktion og installationsprincipper defineres. Deltagerne bliver i den konkrete sag bedre i stand til at vælge de optimale løsninger primært ud fra hensyn til energieffektivitet, indeklima, komfort og driftsoptimering.
   
 • Webinar 4: 19. oktober 2020, kl. 09.00-10.00: Master Class
  Videnscenter for energibesparelser i bygninger har udviklet og udgivet en lang række støtteværktøjer og publikationer, bl.a. besparelsesberegner og fugtberegner samt værktøjer til BR18, dampspærrer, varmepumper, energigranskning, tagetager, benchmarking og serviceteknikere. Leder af videnscentret, Vagn Holk Lauridsen giver på dette webinar overblik over værktøjerne og indblik i hvordan de kan anvendes i forbindelse med renoveringsprojekter.
 • ​​​​​Webinar 5: 26. oktober 2020, kl. 09.00-10.00
  Opsamling på kursusdage og webinarer samt opsamling på litteratur: Uddannelsesleder Jørgen Lange gennemgår den udvalgte litteraturs anvendelse og sammenhæng med indlæg på workshops.
   
 • Eksamen: afleveres 2. november 2020 kl. 12.00
   
 • Webinar 6: 16. november 2020, kl. 09.00-10.00
  Evaluering af eksamensopgave og uddannelse
Undervisningsform

Renoveringsuddannelsen er tilrettelagt som et afvekslende forløb af 3 intensive workshop-dage, der hver især indledes med et online webinar.  Den afvekslende undervisningsform giver et godt udbytte, fordi deltagerne bliver aktiveret på forskellige måder og dermed også skal sætte deres nye viden i arbejde i forskellige kontekster.

Webinarerne er en god, fleksibel og nem platform for at sikre en ordentlig opsamling af viden fra seneste workshop og en målrettet forberedelse til næste workshop. Forberedelse mellem hvert element er også en vigtig del af uddannelsen.

Kursusleder
joergen_lange
Jørgen Lange
Direktør og lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Undervisere
Steffen Petersen
Steffen Petersen
Associate professor, Ph.D.
Aarhus Universitet
Amdi Worm
Amdi Worm
Senior konsulent i bæredygtighed
Arkitema Architects
Leif Rønby Pedersen
Leif Rønby Pedersen
Arkitekt MAA og civilingeniør
rönby.dk
joergen_lange
Jørgen Lange
Direktør og lektor
Ekolab og Aarhus Universitet
Rolf Simonsen
Rolf Simonsen
Projektchef og sekretariatsleder
Bygherreforeningen/ Værdibyg
Vagn Holk Lauridsen
Vagn Holk Lauridsen
Sektionsleder
Teknologisk Institut
Lars Thomsen Nielsen
Lars Thomsen Nielsen
Civilingeniør, Seniorspecialist
Teknologisk Institut
Graves Simonsen
Graves Simonsen
Projektchef
Bygherreforeningen
Rob Marsh
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
C.F. Møller
Anne Louise Rasmussen
Anne Louise Rasmussen
Arkitekt m.a.a. og projektleder
Københavns Universitet
Baggrund

Debatten om energirenovering fylder med rette meget i øjeblikket. Omkring 32% af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra eksisterende bygningers behov for opvarmning og varmt brugsvand. Området er derfor væsentligt for indfrielse af miljø- og energistrategier. Ligeledes er krav til indeklima og komfort stigende. Og optimeret bygningsdrift med optimal totaløkonomi kommer mere i fokus.

Energirenovering kræver ofte omfattende og synlige indgreb. Der skal derfor være et byggeteknisk eller funktionelt renoveringsbehov for at sikre, at projektets rentabilitet hænger sammen. Samtidigt skal valget af energibesparende tiltag differentieres og tilpasses den enkelte bygning ud fra kvalitative og helhedsbaserede hensyn.

Som den strategiske drivkraft ved renovering skal der derfor anvendes helhedsvurderinger og merværdi skal være succeskriteriet. Diskussioner om økonomi skal nuanceres, da merværdien gælder fra første dag.

Vigtige informationer

Læs mere om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning, kursusmaterialer etc. her

Artikler om uddannelsen

Renovering med værdi for alle
Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, for at leve op til de moderne krav, der stilles fra samfund, bygningsejer, bruger og branche. Dét skal en helt ny uddannelse, Renoveringsuddannelsen, nu være med til at sikre.

Læs hele pressemeddelelsen

Webinar 1
09:00 - 09:20
Introduktion til uddannelsen

Baggrund og opbygning af renoveringsuddannelsen

v/ Jørgen Lange
09:20 - 09:40
Introduktion til litteratur

Kort orientering om den udvalgte litteraturs anvendelse og sammenhæng med indlæg på workshops.

09:40 - 10:00
Spørgsmål fra kursister

Via chatfunktion kan kursisternes spørgsmål afklares.

Dag 1
09:15 - 09:45
Hovedgreb i renoveringsprojekter

Definering af den overordnede tilgang til renovering ud fra bred definition af merværdi, og en introduktion til de primære barrierer og drivere indenfor gennemførelse af renoveringer.

v/ Jørgen Lange
09:45 - 10:45
Bæredygtig renovering – økonomisk, miljømæssigt og socialt

Bæredygtighed gennem kortlægning, prioriteringer og analyser samt udfordringer ved evt. certificeringer (DGNB). Prioritering af sociale kvaliteter og Drift & Vedligehold med anvendelse af Commissioning. Orientering om værktøjer til beregning af totaløkonomi og livscyklusanalyser (LCCbyg og LCAbyg) samt orientering om projektet TotalConcept.

v/ Jørgen Lange
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Udvikling af potentialer i renoveringsprojekter og merværdi med dialogværktøjer

Optimering af bokvalitet i renoverede boliger og i nye tagboliger ved gennemgang af ca-ses:
Ryesgade 30 (Renovérpris 2013), næste ”generation” i Ryesgade 25 (første DGNB certifi-cering i DK) samt andre tagboligprojekter og solcelletage. Erfaringer med potentialevur-deringer og den relaterede dialog med brugere, bygherre og myndigheder, samt anven-delse af prøvelejligheder som laboratorium og showroom.

v/ Leif Rønby Pedersen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Planlægning og styring af renoveringsprojekter

Der anvises et samlet og konkret projektforløb i et renoveringsprojekt, så kursisterne får indblik i både planlægning og styring.

v/ Anne Louise Rasmussen
14:30 - 14:45
Pause
15:00 - 16:00
Rigtig fra start i renoveringsprojekter – risikohåndtering og forundersøgelser

Med udgangspunkt i Værdibygs vejledninger om renoveringsprocessen sættes der fokus på, hvordan man kommer godt fra start i renoveringsprojektet gennem en ”Renoverings-strategi”, der bl.a. bygger på risikovurdering og forundersøgelser og giver et sikkert grundlag for udbud.

v/ Rolf Simonsen
16:30 - 16:45
Opsamling af dagens indlæg

Kort opsamling via en konkret renoveringscase

v/ Jørgen Lange
Dag 2
09:15 - 10:30
Bæredygtighed i materialer ved renoveringsprojekter

Orientering om bruttoenergianalyser og LCA af materialer ved renovering, samt resulta-terne fra nyt formidlingsprojekt om Branchevejledning ved renovering.

v/ Amdi Schjødt Worm
10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 12:00
Bygningsreglementet 2018 krav til konstruktioner og bygningers energiprofil

Bygningsreglementets krav til renovering med fokus på energikrav og klimaskærm. Kul-debroernes betydning og krav til indregning i renoveringsprojekter herunder orientering om nyt udviklingsprojekt om kuldebroer. Bygningers energiprofil før og efter forskellige renoveringsniveauer

v/ Amdi Schjødt Worm
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:15
Vurdering af klimaskærmens energieffektivitet – betydning og målemetoder
v/ Lars Thomsen Nielsen
14:15 - 14:30
Pause
14:30 - 15:45
Isoleringsmaterialer og tætheden betydning for bygningen

Forskellige isoleringsmaterialer og deres egenskaber, fordele og ulemper og anvendel-sesmuligheder drøftes og holdes op mod BR18 kravene. Resultater fra måleprojekt af indvendig efterisolering af kældervæg gennemgås. Gennemgang af tæthed i bygninger, kravene og den praktiske udførsel.

v/ Lars Thomsen Nielsen
15:45 - 16:45
Casearbejde om indlæggenes anvendelse i praksis og opsamling

Arbejde på en konkret renoveringscase vedr. udvælgelse af klimaskærmstiltag ud fra ef-fekt på energi, miljø og indeklima samt totaløkonomi. Fælles opsamling.

v/ Jørgen Lange
Webinar 3
09:00 - 09:45
TotalConcept

Hvordan sikrer man sig en rentabel forretning, hvis man som bygningsejer gerne vil kombinere det at spare energi gennem bygningsoptimering med en fornuftig driftsindsats? Det giver værktøjet BELOK Totalværktøj, og en metode, Totalkonceptet, et bud på, når vi taler om erhvervsejendomme.

Dagens Master Class underviser Graves Simonsen har medvirket til at omsætte det svenske system til danske forhold, og har afholdt flere kurser i TotalConcept.

Værktøjets anvendelighed og metodens systematik er afprøvet i en række energirenoveringsprojekter på erhvervsejendomme, og er løbende modificeret for at sikre en så bred anvendelsesmulighed som mulig.

v/ Graves Simonsen
09:45 - 10:00
Spørgsmål fra kursister
Dag 3
09:15 - 10:45
Energirenovering i sammenhæng med eksisterende energiforsyning og fremtidens energisystemer

Med udgangspunkt i PhD arbejde og udviklingsprojekter, orienteres om de seneste over-vejelser vedr. optimering af omfang af renovering i sammenhæng med eksisterende fjernvarmeforsynings energieffektivitet. Installationernes betydning for en bæredygtig renovering herunder anvendelsen af lokal produktion af vedvarende energi, samt installationernes samspil med smart-grid løsninger.

v/ Steffen Petersen
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 12:00
Bygningsreglement 2018 krav til energi, indeklima og installationer ved renovering

Bygningsreglementets krav til indeklima og installationer ved renovering, og betydende faktorer for komfort og sundhed.

v/ Jørgen Lange
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:15
Samspil installationer, klimaskærmsforbedringer og brugerkomfort

Eksempler på energirenoveringer gennemgås med fokus på installations- og automatik-løsninger, herunder påvirkning af brugeradfærd. Investeringernes betydning for energieffektivitet, komfortpåvirkning og brugervenlighed samt D&V.

v/ Jørgen Lange
14:15 - 14:30
Pause
14:30 - 15:45
Installationsløsninger og ventilationsløsninger som fokusområder

Anvisning i typiske indsatsområder og speciel opmærksomhed indenfor VVS-installationer. Der anvendes cases som grundlag, anvises relevante værktøjer og løsnin-ger. Gennemgang af ventilationsløsninger ud fra konkrete projekter og en række udvik-lingsprojekter inkl. systemernes totaløkonomi.

v/ Jørgen Lange
15:45 - 16:15
Casearbejde om indlæggenes anvendelse i praksis og opsamling

Arbejde på en konkret renoveringscase vedr. udvælgelse af klimaskærmstiltag ud fra ef-fekt på energi, miljø og indeklima samt totaløkonomi. Fælles opsamling.

v/ Jørgen Lange
16:15 - 16:30
Introduktion til eksamensopgave

Orientering om hvorledes der med udgangspunkt i gruppearbejderne på kursusdagene arbejdes videre med individuelt på samme case.

v/ Jørgen Lange
Webinar 4
09:00 - 09:45
Master Class: Værktøjer til energibesparelser

Videnscenter for energibesparelser i bygninger har udviklet og udgivet en lang række støtteværktøjer og publikationer, bl.a. besparelsesberegner og fugtberegner samt værktøjer til BR18, dampspærrer, varmepumper, energigranskning, tagetager, benchmarking og serviceteknikere.

Leder af videnscentret, Vagn Holk Lauridsen giver på dette webinar overblik over værktøjerne og indblik i hvordan de kan anvendes i forbindelse med renoveringsprojekter.

v/ Vagn Holk Lauridsen
09:45 - 10:00
Spørgsmål fra kursister
Webinar 5
09:00 - 09:30
Opsamling på kursusdage og webinarer

Baggrund og opbygning af renoveringsuddannelsen

v/ Jørgen Lange
09:30 - 09:45
Opsamling på litteratur

Kort orientering om den udvalgte litteraturs anvendelse og sammenhæng med indlæg på workshops.

09:45 - 10:00
Orientering om eksamensopgave
Webinar 6
09:00 - 10:00
Webinar 6

Evaluering af eksamensopgave og uddannelse

v/ Jørgen Lange

Molio forbeholder sig ret til ændringer.