Webinar for Energikonsulenter

Energistyrelsen

Energistyrelsen ændrer bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019), og inviterer på baggrund heraf alle Energikonsulenter til en gennemgang af de væsentlige ændringer.

Indhold og formål

Få et overblik over ændringerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019). Energistyrelsen inviterer til at deltage i webinarer om de væsentligste ændringer i de to bekendtgørelser. Målet med webinaret er, at du bliver klædt på til at bruge de nye bekendtgørelser i arbejdet med udarbejdelse af energimærkninger.

Håndbog for Energikonsulenter (HB2019) indeholder de tekniske regler for udarbejdelse af energimærker. Ændringerne i HB2019 sikre en mere tydelig afgræsning af reglerne for eksisterende og nye bygninger, gennem en ny struktur. Herudover opdateres reglerne i HB2019 for, hvordan en bygning skal registreres i forbindelse med energimærkningen. De ændrede krav til registrering skal sikre en mere ensartet tilgang til udarbejdelse af energimærker og sikre, at bygningen der energimærkes, er genkendelig for bygningsejeren.
Læs den nye bekendtgørelse her


Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger fastsætter regler om, hvilke bygninger der er omfattet af kravet om energimærkning, samt krav til energimærkningsfirmaerne. Formålet med ændringerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er at sikre overensstemmelse imellem reglerne i de to bekendtgørelser.
Læs den nye bekendtgørelse her

Baggrund

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren igangsatte i 2018 en indsats for at styrke energimærkningsordningen for bygninger, som har resulteret i tiltaget ”En mere robust energimærkningsordning for bygninger”. Som led i arbejdet ændres både bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger og bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019).

De opdaterede regler imødekommer en række tekniske udfordringer, der er blevet tydeliggjort i forbindelse med arbejdet og udviklingen af en mere robust energimærkningsordning for bygninger.

I forbindelse med ikrafttrædelse af de nye bekendtgørelser inviterer Energistyrelsen interesserede til en teknisk og juridisk briefing om ændringerne, hvor de nye bekendtgørelser bliver præsenteret, med mulighed for løbende at stille opklarende spørgsmål. Spørgsmål kan chattes ind under webinaret og vil blive besvaret i det omfang tiden tillader, mens øvrige spørgsmål efterfølgende struktureres og besvares skriftligt af styrelsen.


Arrangementet finder sted som et webinar, der afholdes:

  • Den 18. september 2019 kl. 13.00 – 14.00
  • Den 2. oktober 2019 kl. 9.00 – 10.00

Deltagelse er gratis.


Kontakt:

Er der spørgsmål eller kommentarer, kontakt emo-info@ens.dk.

 

Tilmelding

De 2 webinarer er gratis og afholdes på følgende tidspunkter:

  • Den 18. september 2019 kl. 13.00 – 14.00
  • Den 2. oktober 2019 kl. 9.00 – 10.00

Du tilmelder dig således:
- vælg den dato i højre side, som du ønsker at deltage på og tryk på 'Tilmeld'
- indtast navn, mobilnr. samt emailadresse og vælg 'Læg i kurv'
- klik dernæst på 'Gå til betaling' (webinaret er gratis) og opret dig som bruger (privat, erhverv eller offentlig) og lav et stærkt password. 
- Husk som det sidste at acceptere salgsbetingelserne

 

Praktisk om webinaret

Praktisk før webinaret
Du har fået tilsendt en mail fra Molio med dit brugernavn. Læs mere om hvad du skal bruge din adgang til i vores vejledning

For at deltage på webinaret skal du logge på Classroom og herfra vil du kunne tilgå webinaret på dagen. Det er en god idé - at du i god tid inden webinaret - logger på Classroom og orienterer dig. 

Molio sender yderligere information ud om webinaret 2 dage før afholdelse.

Praktisk på dagen
Vær gerne logget på Classroom 5-10 min før webinaret starter. Du skal fra Classroom klikke på webinar-linket og herefter registrere dig med navn og email inden opstart.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, så giv besked senest dagen før webinaret.

Energistyrelsen forbeholder sig ret til ændringer.