Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis

Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis


Håndtering af YBL18, samspillet med ABR 18 og optimal anvendelse i dine aftaleforhold.

Du får indsigt i, hvordan du konkret anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold. Du rustes til håndtering af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18), samspillet med ABR 18 og optimal anvendelse i aftaleforhold.

 

Indhold og formål

Vi tager udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18) og Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning (2013). Der sættes fokus på håndtering af de nye elementer i YBL18, samspillet med ABR18 og optimal anvendelse i dine aftaleforhold:

 • Hvad er bygherrens rolle og ansvar ift. anvendelse af YB?
 • Hvad betyder entreprenørprojektering?
 • Hvordan gennemføres den nye fase: Udførelsesprojekt?
 • Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
  • Hvilke er normalt aktuelle/nødvendige?
  • Hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres?
  • Hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB?
 • Hvad er samspillet mellem YBL og ABR 18:
  • Hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner?
  • IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?

Du får mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år.
 

Målgruppe og forudsætninger

Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne, hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse målgrupper.
 

Undervisere
Finn Bloch
Finn Bloch
Programchef
Københavns Lufthavne A/S
Christine Kalhauge
Christine Kalhauge
Sektionsleder og senior projektleder
COWI A/S
Vores kursister siger
 • "Meget relevant - og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)."
   
 • "Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)."
   
 • "Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner - og også ny viden.
Baggrund

Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.
Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i YBL18 - som er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012. 

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.