Manifest fra en samlet byggebranche

SÅDAN TAGER VI SAMMEN DIGITALISERINGEN TIL NEXT LEVEL

I januar 2019 fremlagde regeringen en strategi for digitalt byggeri. Derfor har BLOXHUB, Dansk Byggeri, Build 4.0 og MOLIO – Byggeriets Videnscenter, valgt at samle den danske byggebranche og kvalificere strategien, så vi sikrer, at visionerne om at løfte digitaliseringsniveauet i bygge- og anlægsbranchen bliver til virkelighed.

Ud af samarbejdet er der kommet et manifest med fem hovederklæringer, som alle relaterer sig til strategien.

Det er vores ønske, at både branchen og regeringen vil tage manifestet med sig og bruge det i praksis, når vi sammen realiserer strategien.

Udover de nævnte organisationer er hovedbidragsyderne til manifestet: Christina Hvid (MOLIO), Jens Kristian Birkmose (COWI), Marianne Friis (Arkitema), Jakob Strømann-Andersen (Henning Larsen Architects), Morten Alsdorf (NCC), Niels Falk (HD Lab), Ulrik Branner (GenieBelt) & Michael Schwartz (BIM Object).

Hent manifestet som PDF - eller læs det her:

1. Bedre udnyttelse af digitale værktøjer

 • Staten er en vigtig drivende aktør af den digitale udvikling - også i forhold til bygge- og anlægsbranchen. Det høje digitale niveau i Danmark er et resultat af, at det offentlige er gået foran og har insisteret på at digitalisere processer i samfundet. På samme måde har det offentlige en vigtig rolle i at understøtte udviklingen af digitalt byggeri.
 • Potentialerne ved digitalisering og ny teknologi skal fylde mere på direktionsgangene i byggeriets virksomheder. Der skal arbejdes strategisk med udvikling og anvendelse af digitale arbejdsmetoder og ny teknologi på alle niveauer i branchen og i virksomhederne.
 • Incitamenterne for, at parterne i et byggeprojekt arbejder digitalt, skal nytænkes, så siloerne brydes ned, og så der på projektniveau tænkes i helheder og samlet værdiskabelse som grundlag for at arbejde digitalt. Der skal være fokus på implementering - uden at udvikling glemmes. Udnyt de mange gode cases og arbejd agilt med afprøvning og udvikling.
 • Byggeriet skal være evidensbaseret, både når det gælder det grundlag, som aktiviteter sættes i gang på baggrund af, og måden hvorpå aktiviteterne evalueres og dokumenteres.

2. Åbne formater og fælles standarder

 • Vi skal kunne tale sammen på tværs af byggeriet og ud fra de kendte digitale termer. Der skal være et fælles sprog: ens definerede begreber, digitale strukturer, beskrivelser og egenskaber - som er baseret på internationale standarder.
 • Vi skal have respekt for kompleksiteten i forhold til udbud og angivelse af mængder. De nødvendige juridiske rammer og forudsætninger for at arbejde digitalt skal være synlige og stilles til rådighed for branchens aktører.
 • Vi skal udvikle sammen og have fokus på at forbedre dataudvekslingen i overgangen fra ét fagområde til et andet. Samtidig skal vi udnytte de mange netværk, der findes i bygge- og anlægsbranchen som udviklingsplatforme.

3. Bedre udnyttelse af data

 • I dag bruger vi vores viden til at træffe en beslutning, som så omsættes til data. Men det skal vendes om! Vi skal bruge data til at skabe viden - og så træffe beslutninger.
 • Data skal flyde frit mellem aktører i byggeriet og kunne anvendes af alle parter i byggeriets værdikæde.
 • Data skal bruges til at skabe værdi for kunder og aktører i et byggeprojekt.
 • Der skal være et fælles fundament for udveksling af data, som giver mulighed for, at den enkelte aktør kan anvende egne softwareløsninger og BIM-modeller i en form, hvor data, der skabes ét sted, kan tilgås af andre aktører i byggeriets værdikæde.

4. Digitale kompetencer til hele værdikæden

 • Digitalisering og ny teknologi skal tænkes ind i vores grunduddannelser, i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og på de videregående uddannelser.
 • Der er brug for målrettet kompetenceudvikling af aktører i branchen - ikke mindst i de mange små- og mellemstore virksomheder. Forudsætningen for at indfri potentialet ved øget digitalisering er, at alle aktører kan arbejde med digitale data.

5. Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

 • Data er grundlaget for viden og indsigt. Det skal bygherrer - offentlige som private - forstå at udnytte. Bygherrer skal insistere på at få data fra projekt og produktion stillet til rådighed i en form, der understøtter bygningens drift. Og de skal stille krav til den data, der leveres - ikke mindst som grundlag for store tendenser som fx bæredygtigt byggeri.

Tilmeld nyhedsmail

Relaterede emner