Mere klimatilpasning på dagsordenen
Fotokredit
Molio

Mere klimatilpasning på dagsordenen

Vores klima er i forandring. Kraftigere storme, øget og mere intens nedbør, højere temperaturer og længere tørkeperioder. Klimaet har stor betydning for os alle og på den måde, vi skal indrette vores byer og boliger på i fremtiden. Alligevel er klimatilpasning et ret nyt område i byggebranchen.

PRESSEMEDDELELSE

– For bare 5-10 år siden fyldte klimatilpasning stort set ingenting i vores bevidsthed. Men efter nogle massive skybrud og stormfloder har Danmark rykket rigtig meget på klimatilpasning de seneste år, siger Julie Søgaard, der som journalist har dækket klimaområdet i mange år.

Julie Søgaard er moderator på Molios konference om klimaændringer, hvor der netop stilles skarpt på, hvordan vi håndterer og forebygger klimaforandringerne, og hvordan vi kan energirenovere, så vi også nedbringer udledningen af drivhusgasser.

– I mit speciale i journalistik i 2008 undersøgte jeg nogle af nybyggerierne i Ørestaden fra 00’erne for, om man havde klimatilpasset. Det havde man i langt de fleste tilfælde ikke. Der er nok sket en del i Ørestaden siden, men det er et eksempel på, at selv så nyt byggeri ikke nødvendigvis er klimatilpasset. Og vi har en kæmpe bygningsmasse, som ikke er klimatilpasset endnu, siger Julie Søgaard.

Hun peger på, at hvis vi ikke tager hånd om klimaforandringerne og formår at tilpasse os dem i tide, så risikerer vi at stå med en kæmpe regning og store samfundsmæssige konsekvenser.

Byggeriet har en central rolle

Når det gælder klimaforandringer, har byggeriet en central rolle at spille på godt og ondt. Som samfund er vi afhængige af byggebranchen for at vores infrastruktur hænger sammen; at vi har veje og huse. Og når skybruddet eller oversvømmelsen rammer, er det derfor vigtigt, at vores bygninger er klar til det.

Derudover fylder vores bygninger forholdsvis meget i den samlede udledning af drivhusgasser:

– Kraftværkerne taler man fx ofte om, men de er i fuld gang med at udfase fossile brændsler og reducere deres udledning markant. Jeg tror, at størstedelen af vores bygninger stadig kan energirenoveres i større eller mindre omfang og dermed nedbringe udledningen af drivhusgasser, så det kan mærkes i det samlede regnskab. Vi bruger jo rigtig meget energi på at opvarme, afkøle og så videre, siger Julie Søgaard, og peger derudover på hele udfordringen om selve byggeprocessernes enorme klimabelastning.

Udfordringer er muligheder

Men klimaforandringerne byder ikke kun på udfordringer. De fører også nye muligheder med sig:

– Man ser ofte, at udfordringer skaber kreativitet. Det kan man se helt tilbage til oliekrisen, hvor man lige pludselig skulle tænke nyt. Og det skabte nogle kæmpe muligheder for Danmark. Vi fik bla. udbygget fjernvarmen, og opbygget en vindmølleindustri. Vi fik en helt ny sektor, fordi vi havde et problem. Så udfordringer kan også skabe muligheder for, at man kan tjene på noget nyt. Og der tror jeg, at byggebranchen i Danmark allerede er godt med på klimaområdet, men der er også andre lande, som rykker lige nu. Så det kræver, at vi er med fremme i forreste række og holder os opdaterede, opfordrer Julie Søgaard.

Jesper Theilgaard fortæller om klimaforandringer

Man kan ikke bygge nyt eller renovere i dag, uden at forholde sig til og indtænke både klimatilpasning og nedbringelse af drivhusgasser. Derfor er det vigtigt som byggeprofessionel at holde sig helt opdateret på udviklingen inden for disse områder og finde nye samarbejdspartnere til at realisere løsningerne.

Det kan man gøre på Molios konference ’Klimaændringer - udfordringer og muligheder for byggeriet’, hvor deltagerne også bl.a. får den nyeste viden om klimaændringer serveret af Jesper Theilgaard, som følger klimaområdet tæt, og som har over 40 års erfaring i at formidle viden om vejr og klima. Han vil også fortælle om drøftelserne fra forhandlingerne på COP23, som finder sted i Bonn 6.-17. november 2017.

Læs meget mere om konferencen her.

Læs alle pressemeddelelser her

Tilmeld nyhedsmail