Molio Branddata: Lovstof og DBI-vejledninger om brandsikring

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love, regler og DBI-vejledninger, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret for dig i produktet Molio Branddata.

Molio har udviklet et søsterprodukt til Byggedata, som er målrettet alle, der arbejder professionelt med brandsikring i byggeriet. Uanset hvilken funktion du har, og hvilket projekt du arbejder med, får du en hurtig og "uforstyrret" adgang til de mest relevante søgeresultater inden for brandsikring med Branddata. 

Der findes ikke et tilsvarende produkt i Danmark:

Adgang til DBI's samlede publikationer

Molio samarbejder med Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts (DBI) professionelle brandinspektører om at udvælge relevant indhold inden for brand. Det betyder blandt andet, at du får adgang til DBI's retningslinjer, vejledninger, forskrifter og håndbøger, som der løbende kommer rettelsesblade og fortolkninger til.

Branddata giver dig adgang til: 

  • Bygningsreglementet
  • Tilknyttede vejledninger og notater fra Energistyrelsen, fx Eksempelsamling om brand og Information om brandteknisk dimensionering
  • Alle DBI's håndbøger, vejledninger retningslinjer og forskrifter, fx Håndbog om brandsikring af byggeri
  • Særlige Byggedata udgaver af DBI's retningslinjer og vejledninger, hvor rettelser og fortolkning er sat ind i de ordinære udgaver
  • Bekendtgørelser, tekniske forskrifter og meddelelser fra Beredskabsstyrelsen
  • Bekendtgørelser og tekniske forskrifter fra Sikringsstyrelsen
  • Brandsikringslovgivningen

Ring på 7012 0700 og få et uforpligtende prøveabonnement på Branddata.