"Molio" kommer fra latin og betyder "bygge"

Molio - Byggeriets Videnscenter

Molio leverer viden i form af byggefaglige kurser og bøger samt digitale værktøjer med data, standarder og paradigmer til byggeriets processer.

Med en række forskellige produkter og værktøjer er Molio - Byggeriets Videnscenter - med til at øge vidensniveauet og effektiviteten i byggebranchen. Det gælder både viden i form af byggefaglige kurser og bøger, men det gælder også viden i form af relevante data, standarder og vejledninger, der gøres tilgængelige på det relevante tidspunkt i byggeprocessen via Molios digitale værktøjer.

Det fælles mål for alle vores digitale værktøjer er, at de sparer tid i de enkelte virksomheder, de øger sikkerheden, fordi de rette data og strukturer bliver nemmere at tilgå og anvende, og de gør byggeriets stigende kompleksitet nemmere at håndtere og operere i, uanset hvor man befinder sig i byggeriets tilblivelse. 

Molios internationale engagement sikrer, at værktøjerne derudover også hviler på et internationalt grundlag. 

Forankring i branchen

Med rødder i det tidligere bips og Byggecentrum har Molio en bred og solid forankring i branchen. I praksis betyder dette, at Molio inviterer branchen indenfor, når der arbejdes med udvikling af de enkelte værktøjer. Der er derfor nedsat en række faglige arbejdsgrupper, knyttet til enkelte værktøjer samt et fagligt advisery board med fokus på den bredere pallette. Dette sikrer en sammenhæng mellem de værktøjer, Molio udbyder, og det behov, der opleves blandt aktørerne selv.

Læs mere om Molio her