Lars Chr. Fredenlund, CEO i coBuilder

Molio Konferencen: Oplæg om standardisering af egenskabsdata

Molio afholder konference den 31. oktober 2018. Her samles de digitale "nørder" i branchen for at høre nyt om digitale arbejdsmetoder og værktøjer. En af oplægsholderne er Lars Chr. Fredenlund, CEO i coBuilder (Norge). Han fortæller om tre nye europæiske BIM-standarder og om de fordele den enkelte virksomhed opnår ved at følge dem - både strategisk og konkurrencemæssigt.

Som optakt til Molio Konferencen den 31. oktober har Bygnet-redaktionen spurgt nogle oplægsholderne om, hvorfor netop deres oplæg er vigtigt, og hvad man får med sig hjem som deltager.

Sidste uge var det Thomas Graabæk, Partner i BIM Equity A/S, der beskrev sit oplæg om den nye IFC-guide. Det kan du læse eller genlæse her

I denne uge fortæller Lars Chr. Fredenlund, CEO, coBuilder om de tre vigtige nye europæiske standarder, der definerer egenskaber og ydelser for produkter og systemer. 

Hvad handler dit oplæg om og hvorfor er det vigtigt?

Jeg skal fortelle om de tre nye Europeiske standarder som definerer hvordan alle aktører i Europa skal definere egenskaper og ytelser for produkter og systemer. Dette er relevant for tekniske krav i BR18, LCA-data, forvaltning, energi, kostnader etc. Denne standariseringen har som målsetning å bygge digitale tvillinger som inneholder alle data man trenger for prosjektering, bygging og drift. Dette vil også gi maskinlesbare data som vil endre måten vi arbeider på.

Figur: Illustrasjon for hvordan man lager en Data Template for systemer eller produkter

Jeg skal også fortelle om eksempler fra Europa der produsenter digitaliserer sine produktdata og fra UK der entreprenører benytter Product Data Templates for å beskrive ”Organisasation Information Requirements” i sine prosjekter for å levere COBie.

Figur: Hentet fra ISO 19650 Figure 2 — Hierarchy of information requirements.

Hvad forventer du, at deltagerne konkret får med sig hjem efter dit oplæg (hvorfor skal de komme og lytte)?

Jeg ønsker å vise med praktiske eksempler hvilke fordeler bedriftene har ved å bruke de nye BIM standardene fra CEN/TC 442, og hvilken innvirkning dette har på deres digitale strategi og konkurransekraft. Dette er sentralt for alle aktører i byggeriet, der mål om å kutte byggekostander med over 20%, redusere byggefeil samt å bygge grønnere kan oppnås.

Hvorfor (tænker du) er denne nye viden vigtig/nyttig/brugbar for dem?

Digital innovasjon krever kunnskap innenfor mange felter, der alle fagområder er innvolvert. Slik jeg ser det så er bygg- og anleggsnæringen inne i det som omtales som ”Industry 4.0”, og dette må bedriftene forstå. Forståelsen av hvor viktig ”dine data” er for den enkelte aktør er i dag ikke forstått. De nye standardene for hvordan man skal strukturere data blir derfor avgjørene som man kan knytte seg til det digitale markedet. Hvor mange vinduer skal MT Høygaard eller NCC bygge de neste 12 måneder ? Hvilke data trenger en robot som skal produsere vinduer? Hva koster et vindu om man øker et brannkrav ? Hva er Carbon footprint for hvert vindu? Hvilke data trenger byggherre ? 

Jeg håper, at mitt foredrag kan være med å starte en intern diskusjon om, hvorfor bruk av standariserte egenskaper er viktig.

Wikipedia: Industrial revolutions and future view

Tilmeld nyhedsmail