Byggeriets prisindeks

Som en gratis service til dit arbejde med tilbud og kalkulationer, viser vi her en række indekser, så du fx kan estimere en fremskrivning af priserne i Molio Prisdata.

Indekstal
2015 1. kvt. 15. feb Etageboliger 98,6 (133,7)